[HOT] Ra mắt chuỗi: Sự Kiện Tết MU: Vượt Thời Đại - Funtap

[HOT] Ra mắt chuỗi: Sự Kiện Tết MU: Vượt Thời Đại - Funtap

09/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT

 

1. Nạp Đầu Mỗi Ngày:

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp đầu bất kỳ mốc nào đều nhận được thưởng. 

 

[ Thời Gian Sự Kiện ] 5:00 10/02/2021 - 04:59 17/02/2021

[ Điều Kiện Mở ] Các server mở trên 8 ngày và nhân vật đạt cấp >= 100

[ Mô tả ]

 • Trong thời gian hoạt động tết, mỗi ngày chỉ cần Nạp mức bất kỳ là được thưởng hôm đó.
 • Thưởng không kịp lấy trong ngày, ngày thứ 2 sau khi Nạp sẽ được gửi lại thông qua hòm thư.

 

 

Ngày 1

Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Rương Tết Nguyên Đán*1

Thần Binh Công - Trung*2

Ngọc Sinh Mệnh*2

Ngọc Linh Hồn*2

Rương Tết Nguyên Đán *1

Thần Binh Sinh Mệnh - Trung*2

Ngọc Tiến Hóa*2

Ngọc Linh Hồn*2

Rương Tết Nguyên Đán*1

Ngọc Sinh Mệnh*2

Ngọc Ánh Trăng*1

Ngọc Linh Hồn*2

Rương Tết Nguyên Đán*1

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự*2

Ngọc Sinh Mệnh*2

Ngọc Linh Hồn*2

Rương Tết Nguyên Đán*1

Thần Binh Công-Trung*2

Cuộn Thiên Phú Tấn Công*3

Ngọc Linh Hồn*2

Rương Tết Nguyên Đán*1

Ngọc Sinh Mệnh*2

Ngọc Thiên Phú Sinh Mệnh*3

Ngọc Linh Hồn*2

Rương Tết Nguyên Đán*1

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung*2

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự*3

Ngọc Linh Hồn*2

 

Rương Tết Nguyên Đán: Mở nhận ngẫu nhiên một trong các thưởng sau:

Lửa Đại Bàng*1

Lông Vũ Locke*1 Pha Lê Maya*1 Ngọc Ánh Trăng*1

Bí Ngân Thuần Khiết*1

Ngọc Điểm*30 Tinh Thạch Nguyệt Quang*1 Ngọc Sinh Mệnh*2

Ngọc Linh Hồn*3

Thần Binh Công - Sơ*5 Danh Vọng*200 ....

 

 


2. Lì Xì Trời Ban:

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể mở phúc lợi Lì Xì ngẫu nhiên trong giao diện Lì Xì Trời Ban, nhận kim cương số lượng ngẫu nhiên, ngẫu nhiên nhận được đạo cụ quý hiếm, nguyên liệu ghép, Danh Vọng và các vật phẩm khác.

Khi mở Lì Xì vào ngày cuối cùng của sự kiện, các dũng sĩ sẽ nhận được thưởng thêm là tổng số kim cương tích lũy được khi mở Lì Xì trong sự kiện.

 

[ Thời Gian Sự Kiện ] 5:00 10/02/2021 - 04:59 17/02/2021

[ Điều Kiện Mở ] Các server mở trên 8 ngày và nhân vật đạt cấp >= 100

[ Mô tả ]

 • Mỗi ngày được mở lì xì 2 lần: 12:00-13:00 và 19:00-20:00
 • Mỗi lần mở lì xì đều nhận được Kim Cương và Phiếu Phúc Khí, đồng thời nhận thưởng một đạo cụ ngẫu nhiên.
 • Kim Cương nhận được trong mỗi lần mở lì xì sẽ được tích luỹ, khi lì xì trong ngày sự kiện tết cuối cùng, sẽ mở ra thêm phần thưởng tương ứng với số Kim Cương tích luỹ trước đó.
 • Thưởng nhận thêm chia làm 2 phần và tặng khi mở lì xì 2 lần.
 • Kim Cương mở ra trong lì xì ngày cuối ( Bao gồm cơ bản và Kim Cương cộng thêm ) sẽ không được tích luỹ thêm vào Kim Cương bổ xung.

 

Thưởng chắc chắn nhận:

Đạo cụ

Số lượng
Kim Cương

10~50

(Số lượng ngẫu nhiên)

 

Thưởng ngẫu nhiên:

Ngẫu nhiên nhận một trong cách thưởng sau.

Đạo cụ

Số lượng
Ngọc Sinh Mệnh 2
Ngọc Ánh Trăng 1
Pha Lê Maya 1
Lông Vũ Locke 1
Lửa Đại Bàng 1
Ngọc Điểm 30
Thần Binh Công-Trung 2
Ngọc Tiến Hóa 2
Danh Vọng (Thêm) 100
Danh Vọng (Thêm) 200
Danh Vọng (Thêm) 400
Bí Ngân Thuần Khiết 1
Tinh Thạch Nguyệt Quang 1
Đá Thiêu Đốt 1

 

 


3. Điểm Cát Tường:

 

Kiếm Điểm Cát Tường từ sự kiện Thẻ Chúc Tết Nguyên Đán và tích lũy đến một mức nhất định có thể nhận miễn phí thêm Danh Vọng, đạo cụ quý hiếm và các phần thưởng khác từ Thẻ Đua Ngưu Khí.

Tiêu 199.000 VND mua Thẻ Càn Khôn Ngưu Chuyển có thể nhận thêm thời trang huyễn hóa, buff EXP và các phần thưởng khác.

 

[ Thời Gian Sự Kiện ] 5:00 10/02/2021 - 04:59 17/02/2021

[ Điều Kiện Mở ] Các server mở trên 8 ngày và nhân vật đạt cấp >= 100

[ Mô tả ]

 • Nhận Lệnh Đào Hoa thông qua Treo Thưởng Xuân, thu thập đủ Lệnh Đào Hoa là nhận được thưởng Lệnh Bài Đào Hoa
 • Sau khi mua Lệnh Bài Hoa Thần sẽ mở khoá phần thưởng trong đó, và căn cứ vào số lượng Lệnh Đào Hoa thu thập để lĩnh thưởng tương ứng.

 

 

Mức Điểm Cát Tường và Thưởng:

[ Thẻ Đua Ngưu Khí ]

Yêu cầu

Điểm Cát Tường

Đạo cụ Số lượng
100

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2
300

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

1
600

Thần Binh Công-Cao

1
1100

Tinh Thạch Nguyệt Quang

1
1700

Danh Vọng (Thêm)

600
2300

Bí Ngân Thuần Khiết

1
3000

Ấn Chúc Phúc-Trung

1
3800

Tử Tinh Kỳ Tích

1
4600

Gói Chọn Thần Binh

2
5600

Đá Thiêu Đốt

1
6800

Danh Vọng (Thêm)

1200
8000

Ấn Chúc Phúc-Cao

1
9300

Diệu Thạch Băng Phách

1
10600

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

5
13000

Mã Não Truyền Thế

1

 

[ Thẻ Xoay Chuyển Càn Khôn ]

Yêu cầu

Điểm Cát Tường

Đạo cụ Số lượng
100

Thần Binh Công-Cao

1
300

Buff 15% EXP trong thời gian sự kiện Tết Nguyên Đán

1
600

Bí Ngân Thuần Khiết

1
1100

Liên Minh Tinh Anh (Tay)

1
1700

Tử Tinh Kỳ Tích

1
2300

Liên Minh Tinh Anh (Giày)

1
3000

Danh Vọng (Thêm)

1200
3800

Danh hiệu Nguyên Đán

1
4600

Liên Minh Tinh Anh (Đầu)

1
5600

Danh Vọng (Thêm)

1500
6800

Liên Minh Tinh Anh (Chân)

1
8000

Diệu Thạch Băng Phách

1
9300

Liên Minh Tinh Anh (Áo)

1
10600

Mã Não Truyền Thế

2
13000

Pha Lê Bất Hủ

1

 

Danh Hiệu Tết Nguyên Đán 

Ngoài ra, còn có phần thưởng đặc biệt: Trang Phục Huyễn Hoá [Liên Minh Tinh Anh]

Chiến Binh

 

 

 

Pháp Sư Nam

 

 

Pháp Sư Nữ

 

 

Cung Thủ

 

 

[Gói Chọn Thần Binh] Dùng được chọn nhận một trong các đạo cụ sau:

 • Thần Binh Sinh Mệnh-Cao*3
 • Thần Binh Công-Cao*3
 • Thần Binh Bạo Kích-Cao*3

4. Treo Thưởng Xuân:

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể xem các sự kiện có thể hoàn thành và điểm Cát Tường có thể nhận trong giao diện Treo thưởng Xuân.

Sau khi điểm Cát Tường tích lũy đạt đến một mức nhất định sẽ được nhận được tiền sự kiện và các đạo cụ quý hiếm trong Thẻ Chúc Tết Nguyên Đán.

 

[ Thời Gian Sự Kiện ] 5:00 10/02/2021 - 04:59 17/02/2021

[ Điều Kiện Mở ] Các server mở trên 8 ngày và nhân vật đạt cấp >= 100

[ Mô tả ]

 • Trong thời gian sự kiện, hoàn thành mục tiêu là nhận được Lệnh Đào Hoa, tích luỹ Lệnh Đào Hoa là nhận được thưởng trong Lệnh Bài Đào Hoa.
 • Nhiệm vụ giới hạn sẽ được reset và làm mới vào 5:00 sáng hàng ngày, các nhiệm vụ khác sẽ không bị reset.

 

 

Các dũng sĩ có thể tích lũy nhận điểm Cát Tường bằng cách hoàn thành các sự kiện trong thời gian hoạt động:

Sự kiện

Yêu cầu hoàn thành Điểm Cát Tường nhận sau mỗi lần Lượt hoàn thành tối đa
BOSS Thế Giới Tiêu diệt 5 lần 100 7
BOSS Chiến Trường Cổ Tiêu diệt 3 lần 100 7
BOSS Cá Nhân Tiêu diệt 4 lần 150 6
Nhiệm Vụ Tiền Thưởng Hoàn thành 20 lần 100 7
Blood Castle Hoàn thành 5 lần 150 6
Huyễn Cảnh Trên Không Hoàn thành 6 lần 150 6
Cầu Nguyện Điểm Hoàn thành 6 lần 200 6
Cầu Nguyện Trưởng Thành Hoàn thành 3 lần 150 6
Gói Ưu Đãi Mỗi Ngày Mua 1 lần 60 6
Gói Hàng Ngày-Sơ Mua 1 lần 120 6
Gói Hàng Ngày-Trung Mua 1 lần 350 6
Gói Hàng Ngày-Cao Mua 1 lần 700 6

 


5. Niên Thú Tập Kích:

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày vào lúc 12:15 và 22:00, BOSS Niên Thú sẽ xuất hiện tại Lorencia và Devias.

Các chiến sĩ có thể nhận được phần thưởng đạo cụ quý hiếm sau khi diệt BOSS Niên Thú.

Sát thương mà chiến sĩ gây ra cho BOSS càng cao, cơ hội nhận được phần thưởng hiếm càng lớn.

 

[ Thời Gian Sự Kiện ] 5:00 10/02/2021 - 04:59 17/02/2021

[ Điều Kiện Mở ] Các server mở trên 8 ngày và nhân vật đạt cấp >= 100

[ Mô tả ]

 • Trong thời gian sự kiện, Niên Thú sẽ đem theo lượng báu vật lớn, 12:15 và 22:00 hàng ngày sẽ xuất hiện tại Kênh 1 Bản Đồ Dã Ngoại ( Lorencia, Devias )
 • Niên Thú sẽ tồn tại 20 phút sau khi xuất hiện, lúc này nhân vật tham gia đánh Niên Thú là nhận được thưởng Niên Thú hậu hĩnh, mỗi ngày mỗi người nhận được thưởng 2 lần.
 • Nhân vật tích luỹ sát thương càng cao thì xác suất nhận thưởng quý từ Niên Thú càng lớn.

 

 

Phần thưởng có thể nhận:

Lửa Đại Bàng

Lông Vũ Locke Pha Lê Maya Ngọc Sáng Tạo Rương Chọn Bộ 1 Chuyển

Khế Ước Asschel

Pha Lê Đại Thiên Sứ Cánh Thiên Sứ Trong Suốt Suối Ác Ma ....

 

 


6. Ghép Chữ Xuân:

 

Trong sự kiện Tết Nguyên Đán, diệt BOSS Cá Nhân, BOSS Thế Giới và BOSS Chiến Trường Cổ có thể ngẫu nhiên nhận được đạo cụ phúc khí như Pháo, Thiệp Xuân, Chữ Phúc, Hoa Mai, Hoa Đào.

Thu thập tất cả các đạo cụ phúc khí chỉ định để đổi quà.

 

[ Thời Gian Sự Kiện ] 5:00 10/02/2021 - 04:59 17/02/2021

[ Điều Kiện Mở ] Các server mở trên 8 ngày và nhân vật đạt cấp >= 100

[ Mô tả ]

 • Trong thời gian sự kiện, Boss Chiến Trường Cổ - Boss Cá Nhân - Boss Thế Giới đều sẽ rơi “Phúc Khí” 
 • Sau khi kết thúc, sự kiện sẽ mở thêm 01 ngày để đổi quà, nhưng sẽ không rơi thêm “Phúc Khí”
 • “Phúc Khí” dư ra sau khi kết thúc sự kiện có thể đem bán lấy điểm, hãy thận trọng bán đi trong thời gian sự kiện.

 

 

Đổi thưởng:

Đạo cụ phúc yêu cầu

Thưởng Giới Hạn Đổi Thưởng
Pháo*1 + Thiệp*1 + Chữ Phúc*1 + Hoa Mai*1 + Hoa Đào*1

Gói Năm Mới Hoàn Mỹ*1

Phiếu Tầm Bảo*10

03 lần
Pháo*1+ Thiệp*1 + Chữ Phúc*1 + Hoa Đào*1

Gói Năm Mới Hào Hoa*1

Phiếu Tầm Bảo*3

06 lần
Pháo*1 + Thiệp*1

Gói Năm Mới Tinh Sảo*1

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh*1

10 lần
Chữ Phúc*1 + Hoa Đào*1

Thần Binh Công-Sơ*5

Thần Binh Sinh Mệnh-Sơ*5

Không Giới Hạn

 

Gói Năm Mới Hoàn Mỹ: Mở nhận ngẫu nhiên một trong các thưởng sau.

Đạo cụ

Số lượng
Ngọc Linh Hồn 5
Danh Vọng (Thêm) 1200
Lửa Đại Bàng 1
Phiếu Tầm Bảo Bộ 3
Lông Vũ Locke 1
Ngọc Ánh Trăng 1
Tinh Thạch Nguyệt Quang 1
Ngọc Sinh Mệnh 5

 

Gói Năm Mới Hào Hoa: Mở nhận ngẫu nhiên một trong các thưởng sau.

Đạo cụ

Số lượng
Ngọc Linh Hồn 3
Danh Vọng (Thêm) 600
Lông Vũ Locke 1
Phiếu Tầm Bảo Bộ 2
Kim Tinh Sét 1
Ngọc Ánh Trăng 1
Tinh Thạch Nguyệt Quang 1
Ngọc Sinh Mệnh 3

Gói Năm Mới Tinh Sảo: Mở nhận ngẫu nhiên một trong các thưởng sau.

Đạo cụ

Số lượng
Ngọc Linh Hồn 3
Danh Vọng (Thêm) 300
Pha Lê Maya 1
Phiếu Tầm Bảo Bộ 2
Tinh Thạch Nguyệt Quang 1
Ngọc Ánh Trăng 1
Thần Binh Công-Cao 1
Ngọc Sinh Mệnh 2

Nội dung sự kiện trên chỉ mang tính chất tham khảo, mọi thứ đều tuân theo nội dung thực tế của trò chơi.

Các chiến binh không thuộc phạm vi server của hoạt động xin chớ nản lòng, sự kiện lần sau đang chờ các bạn ~

Tin khác