【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KÌ TÍCH

【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KÌ TÍCH

01/06/2022

Kho Báu Kỳ Tích

 

【Thời gian sự kiện】01/06/2022 05:00:00 Đến 02/06/2022 04:59:59

【Điều kiện mở】Các server mở từ 8 ngày trở lên, và Lv nhân vật >=Lv220

【Nội dung SK】 Chi tiết xem ngay tại: https://bit.ly/3M9OJbG

Kho Báu tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng sẽ có một thưởng vượt ải lớn cùng nhiều Bảo Chùy hiếm và các vật phẩm hiếm khác, người chơi có thể lựa chọn 1 tầng bất kỳ, sử dụng Bảo Chùy tương ứng để gõ vỡ gạch và nhận thưởng, đồng thời có thể xem thưởng còn lại qua nút xem trước trên giao diện Kho Báu, xem trước xong nhấn trở lại, gạch sẽ được reset vị trí; các server mở từ 8 ngày trở lên trong lần sự kiện này sau khi gõ gạch nhận thưởng lớn xong sẽ được reset thưởng 1 lần,  các server trên 93 ngày trở lên sau khi gõ ra thưởng lớn kho báu ảo diệu xong sẽ  được reset 1 lần thưởng để  được tiếp tục quay thưởng! Nếu còn Bảo Chùy, hãy giữ lại sử dụng cho đợt sự kiện sau.

     Độ Sôi Nổi trong ngày đạt 600 điểm sẽ nhận được Bảo Chùy Đồng*1, 700 điểm nhận được Bảo Chùy Bạc*1, 800 điểm nhận Bảo Chùy Vàng*1, thưởng sẽ được gửi qua thư; tiếp tục thám bảo để dùng xu tương ứng với giá cả tương ứng, mua xu để nhận 8888 Vàng trong giao diện các Kho Báu trong SK, đồng thời tiếp tục nhận Bảo Chùy tặng kèm tương ứng.

  1. Thưởng lớn kho báu kỳ tích như sau: 

Số ngày mở server: 8-28 ngày, thưởng kho kim cương được reset 1 lần

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng

Giá túi tiền vàng (điểm)

Giá túi tiền vàng (kim cương)

1

25

Kho Đồng

Chùy Đồng

Pha Lê Bất Hủ*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Chùy Bạc

3-5-Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ*1

 

80

3

25

Kho Vàng

Chùy Vàng

3-5-Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Chùy Bạch Kim

Đá giải phóng Khát Máu hoặc Đá giải phóng Linh Năng*10

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Chùy Kim Cương

Dây chuyển 1-2*1

 

200

6

25

Kho báu ảo diệu 

Chùy Ảo Diệu

Hạt nhân trang bị vệ sĩ Đỏ*2

 

225

 
 

Số ngày mở server: 29-50 ngày thưởng Kho Kim Cương sẽ reset 1 lần

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng

Giá túi tiền vàng (điểm)

Giá túi tiền vàng (kim cương)

1

25

Kho Đồng

Chùy Đồng

3-6-Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Chùy Bạc

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2

 

80

3

25

Kho Vàng

Chùy Vàng

3-6-Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Chùy Bạch Kim

Đá Thức Tỉnh Thần Thánh*2

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Chùy Kim Cương

1-4 Chuyển-Hộp chọn dây chuyền bất kỳ*1

 

200

6

25

Kho báu ảo diệu 

Chùy Ảo Diệu

Hạt nhân trang bị vệ sĩ Đỏ*2

 

225

 
 

Số ngày mở server: 51-106 ngày thưởng Kho Đồng, Kho Vàng, Kho Kim Cương, Kho báu ảo diệu sẽ reset 1 lần

 

Ảnh ingame: 

 

IMG_256

  1. Ưu đãi giờ vàng

Trong thời gian sự kiện mở hoạt động ưu đãi giờ vàng! Các chiến binh tiêu lượng kim cương nhất định sẽ được nhận ưu đãi kim cương màu x100, ngoài ra còn có thể nhận kim cương màu từ những gói ưu đãi trong sự kiện giờ vàng! Hãy thu thập kim cương màu để đổi lấy các vật phẩm hiếm!   

IMG_256

Shop ưu đãi có thể đổi thưởng với giá như sau: 

Vật phẩm 

SL

Giá

Lượt mua

Chân·Châu Báu Cự Long

1

6000000

1

Mảnh ghép Chiến Tổn Đại Thiên Sứ

1

240000

20

Thép Luyện Ác Ma

1

1500000

1

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

60

900000

1

Mã Não Truyền Thế

1

750000

1

Bánh Quy Thiên Ưng

1

600000

1

Bánh quy thiên ưng ưu đãi 50%

1

300000

1

Phù hiệu chúc phúc-Trung

1

150000

1

Thép Bách Luyện

1

40000

1

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

40000

1

Nước Mắt Biển Cả

1

40000

1

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

1

20000

50

Thần Binh Công-Sơ

1

5000

100

Thần Binh Phòng Ngự-Sơ

1

5000

100

 

 

  1. Gói ưu đãi

Trong thời gian sự kiện sẽ xuất hiện các gói ưu đãi, trong đó các gói Gói bảo chùy II,Gói bảo chùy III,Gói bảo chùy IV,Gói bảo chùy V sẽ mở lần lượt, mua gói trước sẽ hiện gói sau. 

Gói vệ sĩ thức tỉnh,Gói vệ sĩ I,Gói vệ sĩ II có thể mua thẳng

Gói ảo diệu II,Gói ảo diệu III,Gói ảo diệu IV,Gói ảo diệu V sẽ mở lần lượt, mua gói trước sẽ hiện gói sau. 

IMG_256

IMG_256

IMG_256

IMG_256

IMG_256

Nội dung thưởng như sau: 

 

Gói bảo chùy : Gói bảo chùy II, Gói bảo chùy III, Gói bảo chùy IV, Gói bảo chùy V Mua gói trước mới được mua gói sau

Tin khác