【UPDATE】 KHAI MỞ THẦN KHIÊN

【UPDATE】 KHAI MỞ THẦN KHIÊN

23/03/2022

Thời gian bảo trì update: 14:00-16:30 ngày 23/03/2022

Phạm vi: all sever
*Nội dung update:
1. Chiến đội

Khi nhóm lại chiến đội (thứ 3 đầu tiên của mỗi tháng), các server mở đủ 145 ngày sẽ mở tính năng chiến đội, các thành viên gia nhập Quân Đoàn sẽ lập hoặc gia nhập chiến đội ở giao diện Quân Đoàn, tất cả thành viên trong Quân Đoàn đều có thể gia nhập vào chiến đội trong Quân Đoàn.

Khi tính năng được mở  và lần đầu ghép vào ngày 5/4/2022, các server đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ mở tính năng chiến đội: 

Server không phải là lần đầu ghép Quân Đoàn, tức là các server đã thực hiện ghép Quân Đoàn từ lần thứ 2 trở lên

Các mùa giải sau sẽ dựa vào quy tắc mở tính năng bình thường: Thời gian mở server đạt 145 ngày là sẽ mở tính năng chiến độ.

Sau khi gia nhập chiến đội, tham gia tính năng “Quyết Đấu Thần” để nhận Điểm thắng chiến đội, Độ sôi nổi chiến đội để từ đó nâng rank chiến đội và cấp chiến đội

Tin khác