[Hướng Dẫn] Cách Lấy Lại Mật Khẩu Khi Đã Liên Kết Email Hay Câu Hỏi Bảo Mật

[Hướng Dẫn] Cách Lấy Lại Mật Khẩu Khi Đã Liên Kết Email Hay Câu Hỏi Bảo Mật

13/01/2021

[Hướng Dẫn] Cách Lấy Lại Mật Khẩu Khi Đã Liên Kết Email Hay Câu Hỏi Bảo Mật

 

Bước 1 : Đầu tiên ở giao diện đăng nhập người dùng bấm vào dấu chấm hỏi ở dòng mật khẩu.

 

Bước 2: Nhập tên đăng nhập tài khoản và nhập mã xác minh → Giao.

 

Bước 3: Nếu quý khách đã liên kết mail thì có thể lựa chọn 1 trong 2 cách để lấy lại mật khẩu.

 

Bước 4: Ở đây ELF chọn cách lấy lại mật khẩu bằng email, sau khi bấm thiết lập lại mật mã, bạn vào kiểm tra email đã liên kết và điền mã xác minh → Giao.

 

Bước 5: Bạn điền mật khẩu mới và nhấn giao. Bây giờ bạn có thể đăng nhập lại tài khoản game với mật khẩu mới của mình.

Chúc các bạn may mắn !!!

Tin khác