Hướng Dẫn Mua Thẻ Tháng Bằng Funcard

Hướng Dẫn Mua Thẻ Tháng Bằng Funcard

23/12/2020

Hướng dẫn mua thẻ tháng bằng Thẻ Funcard

 

Thẻ Tháng Tận Hưởng và Thẻ Tháng Tôn Quý là khoản đầu tư của người chơi để có thể nhận về Kim Cương và Điểm hàng ngày nhiều nhất.

Hôm nay ELF sẽ hướng dẫn cho các Chiến Binh cách mua 02 loại Thẻ Tháng này.

 

Bước 1: Chọn Thẻ Tháng  mong muốn 

  • Thẻ Tháng Tận Hưởng: 69K

  • Thẻ Tháng Tôn Quý: 199K

Bước 2: Chọn [Thanh Toán] ở phía bên phải

 

Bước 3: Chọn [funcard]

 

Bước 4: Chọn [Số tiền NẠP] tương ứng.

 

Bước 5: Nhập [Serial][Mã Thẻ] Funcard và bấm [Thanh Toán]

 

Lưu ý: Có thể kích hoạt đồng thời 02 tấm thẻ tháng

 

Tin khác