【SỰ KIỆN INGAME】 BẢO TÀNG CỰ LONG

【SỰ KIỆN INGAME】 BẢO TÀNG CỰ LONG

25/04/2022

Sự kiện Kho Báu Cự Long

【Thời gian SK】2020/04/25 05:00~2022/04/26 04:59

【Điều kiện mở】Các cụm server có cấp thế giới đạt Lv300 và nhân vật có cấp cá nhân đạt Lv330

Phạm vi sự kiện】

Server số ngày mở >=8 ngày

【Nội dung sự kiện】

Bảo Tàng Rồng Khổng Lồ

Rồng Khổng Lồ ngủ say tỉnh dậy giữa sự kiện mang theo lượng lớn bí bảo loại Tọa Kỵ!

Trong thời gian sự kiện, chiến binh có thể dùng 80 KC để mua Túi Vàng, nhận  "Rồng Khổng Lồ Lân" tặng kèm để mở  "Rương Rồng Khổng Lồ".

Mở rương có cơ hội nhận nguyên liệu Tọa Kỵ hiếm, nguyên liệu tăng sao, Thú Hồn Tọa Kỵ và các vật phẩm hiếm khác. 

Thưởng ngẫu nhiên của rương như sau:

Số ngày mở server: 8-39

Tên vật phẩm

Giới hạn SL

Ấn Tự Nhiên (Đá triệu hồi Thánh Linh Tự Nhiên)

2

Lá Ếch Lỳ Lợm (Đá triệu hồi Ếch Lỳ Lợm)

1

Lông Thú Lông Nhọn (Đá triệu hồi Thú Lông Nhọn)

1

Châu Báu Rồng Khổng Lồ

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn Trung

40

Đan Thú Hồn Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần Rương Rồng Khổng Lồ, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

Số ngày mở server: 40-81

Tên vật phẩm

Giới hạn SL

Ấn Thứ Nguyên (Đá triệu hồi thần cơ thứ nguyên)

2

Dây cương Quạ Yêu (Đá triệu hồi quạ yêu)

1

Hồn Thú Mây Màu (Đá triệu hồi Hồn Thú Mây Màu)

1

Châu Báu Rồng Khổng Lồ

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn Trung

40

Đan Thú Hồn Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần Rương Rồng Khổng Lồ, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

Số ngày mở server: 82-147

Tên vật phẩm

Giới hạn SL

Bùa Cự Kình (Đá triệu hồi Phù Linh Mị Kình)

2

Thôn Hư Bích Ảnh (Đá triệu hồi Cổ mộc thôn hư thiềm)

1

Lưỡi Câu (Đá triệu hồi Phúc Dụ)

1

Châu Báu Rồng Khổng Lồ

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn Trung

40

Đan Thú Hồn Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần Rương Rồng Khổng Lồ, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

Số ngày mở server: 148-284

Tên vật phẩm

Giới hạn SL

Nhân Lửa Địa Ngục (Đá Triệu Hồi Hỏa Giáp Địa Ngục)

2

Huy Chương Chí Bảo (Đá Triệu Hồi Chí Trăn Ưng Linh)

1

Ngô Nông Gia (Đá Triệu Hồi Hà Mã Nông Gia)

1

Cự Long Châu

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn-Trung

40

Đan Thú Hồn-Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần Rương Rồng Khổng Lồ, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

Số ngày mở server: 285 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Giới hạn SL

Tua Bin Phi Hành (Đá Triệu Hồi Máy Bay Địa Tinh Maya)

2

Cánh Diều Rực Sáng (Đá Triệu Hồi Cánh Diều Rực Sáng)

1

Bom Gà Con (Đá Triệu Hồi Gà Con Màu Trắng)

1

Cự Long Châu

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn-Trung

40

Đan Thú Hồn-Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần Rương Rồng Khổng Lồ, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

 

Bảo Tàng Long Vương

Sau khi các chiến binh trong thời gian sự kiện mở rương cự long đạt 120 lần sẽ mở khóa Bảo Tàng Long Vương với thưởng vô cùng hấp dẫn! Mở Rương Long Vương để nhận Ng.liệu tăng sao Tọa Kỵ cực phẩm! 

Chiến binh muốn mở Rương Long Vương cần tiêu 200 KC để mua Túi Vàng, nhận Vảy Rồng Long Vương để mở, sau khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên các thưởng vật phẩm sau: 

Ng.liệu tăng sao Tọa Kỵ: Chân-Châu Báu Rồng Khổng Lồ, Châu Báu Rồng Khổng Lồ; 

Ng.liệu Thú Hồn Tọa Kỵ: Đan Thú Hồn Cao Cấp, Đan Thú Hồn Trung, Đan Thú Hồn Sơ; 

Ng.liệu tẩy luyện Tọa Kỵ: Bụi Tẩy Luyện (số lượng ngẫu nhiên)

 

Không giới hạn lượt mở Kho báu Long Vương, tuy nhiên thưởng hiếm trong đó sẽ có hạn, các chiến binh hãy chú ý nhé!

Tên vật phẩm

Giới hạn SL

Chân-Cự Long Châu

22

Cự Long Châu

20

Đan Thú Hồn-Cao

160

Đan Thú Hồn-Trung

180

Đan Thú Hồn-Thấp

360

 

Bụi Tẩy Luyện có thể dùng để tẩy luyện Tọa Kỵ (Mở sau khi Tọa Kỵ tăng đầy sao)

 

Ưu đãi giờ vàng

Trong thời gian sự kiện sẽ mở hoàn lợi giờ vàng! Các chiến binh khi tiêu kimcuowng sẽ nhận hoàn lợi x100 lần kim cương màu. Ngoài ra, có thể nhận KC màu từ các gói ưu đãi giờ vàng sự kiện khác! Các chiến binh có thể dùng KC màu để đổi miễn phí vật phẩm hiếm trong Shop ưu đãi!

Shop hoàn lợi có thưởng và giá như sau: 

Vật phẩm

SL

Giá

Lượt giới hạn

Chân-Cự Long Châu

1

6000000

1

Chân-Cự Long Châu

1

4800000

1

Thép Luyện Ác Ma

1

1500000

2

Mã Não Truyền Thế

1

750000

1

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

60

900000

5

Bánh Quy Thiên Ưng

1

600000

5

Bánh Quy Thiên Ưng

1

300000

1

Chân-Châu Báu Ấu Long

1

360000

6

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

150000

1

Tử Tinh Kỳ Tích

1

300000

1

Thép Bách Luyện

1

40000

1

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

40000

1

Nước Mắt Đại Dương

1

40000

1

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

1

20000

100

Thần Binh Công-Sơ

1

5000

200

Thần Binh Phòng Ngự-Sơ

1

5000

200

 

 

Gói ưu đãi

Trong sự kiện sẽ mở nhiều gói ưu đãi, gói ưu đãi chia làm 2 loại:Gói Rồng Khổng Lồ  và Gói Long Vương .Gói Rồng Khổng Lồ  chia thành 5 gói với cấp độ khác nhau, Gói Long Vương chia thành 3 gói với cấp độ khác nhau, cần mua gói trước thì gói sau mới xuất hiện.

Gói Rồng Khổng Lồ 1, giá 22000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Khổng Lồ

3

Kim cương

80

Đan Thú Hồn-Thấp

3

KC màu

150000

 

Gói Rồng Khổng Lồ 2, giá 69000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Khổng Lồ

6

Đan Thú Hồn-Trung

3

Ngọc Sinh Mệnh

9

KC màu

360000

 

Gói Rồng Khổng Lồ 3, giá 109000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Khổng Lồ

9

Đan Thú Hồn-Trung

5

Dục Huyết Hồng Phong

1

KC màu

480000

 

Gói Rồng Khổng Lồ 4, giá 179000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Khổng Lồ

12

Chân-Châu Báu Ấu Long

2

Đan Thú Hồn-Trung

5

KC màu

582000

 

Gói Rồng Khổng Lồ 5, giá 279000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Khổng Lồ

20

Cự Long Châu

2

Đan Thú Hồn-Cao

2

KC màu

630000

 

 

Gói Long Vương 

Gói Long Vương 1, giá 179000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Long Vương Vảy Ngược

5

Chân-Châu Báu Ấu Long

3

Đan Thú Hồn-Trung

6

KC màu

582000

 

Gói Long Vương 2, giá 499000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Long Vương Vảy Ngược

15

Cự Long Châu

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

KC màu

837000

 

Gói Long Vương 3, giá 1199000 VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Long Vương Vảy Ngược

15

Chân-Cự Long Châu

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

KC màu

1032000

 

 

Gói thú hồn-cao (được mua 5/5),giá 109000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Đan thú hồn-cao

10

Đan thú hồn-trung

10

Đan Thú Hồn-Sơ

10

KC màu

480000

 

 

Server mở 82-284

Gói tọa kỵ-sơ, giá 69000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Lông Thú Lông Nhọn

1

Chân-Châu Báu Ấu Long

3

Đan Thú Hồn-Sơ

5

KC màu

360000

 

Gói tọa kỵ-trung, giá 429000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Lá Ếch Lỳ Lợm

1

Cự Long Châu

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

KC màu

780000

 

Gói tọa kỵ-cao, giá 1199000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Quyến Ấn Tự Nhiên

1

Chân-Cự Long Châu

1

Bụi Tẩy Luyện

1000

KC màu

1032000

 

 

Server mở 285 ngày trở lên

Gói tọa kỵ-sơ, giá 69000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Lông Thú Lông Nhọn or Sừng Thú Mây Màu

1

Chân-Châu Báu Ấu Long

3

Đan Thú Hồn-Sơ

5

KC màu

360000

 

Gói tọa kỵ-trung, giá 429000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Lá Ếch Lỳ Lợm or Dây cương Quạ Yêu

1

Cự Long Châu

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

KC màu

780000

 

Gói tọa kỵ-cao, giá 1199000VNĐ:

Tên vật phẩm

SL

Quyến Ấn Tự Nhiên or Thứ Nguyên Lạc Ấn

1

Chân-Cự Long Châu

1

Bụi Tẩy Luyện

1000

KC màu

1032000

 

Tin khác