=Lv300 Nội dung sự kiện: a. Thần Mộc Tỉnh Lại Trong thời gian SK, mỗi ngày nhận Mảnh Thần Mộc bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, khi Mảnh Thần Mộc đủ số lượng nhất định sẽ nhận được các thưởng khác nhau, tùy theo số lượng Mảnh Thần Mộc mà thưởng sẽ có sự biến động! | MU Vượt Thời Đại" /> =Lv300 Nội dung sự kiện: a. Thần Mộc Tỉnh Lại Trong thời gian SK, mỗi ngày nhận Mảnh Thần Mộc bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, khi Mảnh Thần Mộc đủ số lượng nhất định sẽ nhận được các thưởng khác nhau, tùy theo số lượng Mảnh Thần Mộc mà thưởng sẽ có sự biến động! | MU Vượt Thời Đại" />
【SỰ KIỆN INGAME】 THẦN MỘC THIÊN ƯNG

【SỰ KIỆN INGAME】 THẦN MỘC THIÊN ƯNG

13/04/2022

SK Thần Mộc Thiên Ưng

【Thời gian】: 2022/04/13  05:00~2022/04/15 04:59

【Điều kiện】: Các server mở từ 8 ngày trở lên, cấp cá nhân>=Lv300

 

Nội dung sự kiện

  1. Thần Mộc Tỉnh Lại

Trong thời gian SK, mỗi ngày nhận Mảnh Thần Mộc bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, khi Mảnh Thần Mộc đủ số lượng nhất định sẽ nhận được các thưởng khác nhau, Mảnh Thần Mộc càng nhiều thưởng càng ngon!

  1. Người Duyên Xin Quẻ

 

Trong thời gian SK nhận vật phẩm Quẻ Linh bằng cách tiêu KC mua Túi Vàng, có thể dùng Quẻ Linh để rút vật phẩm hiếm trong SK Người Duyên Xin Quẻ, thưởng chia thành 4 mốc: Quẻ 1, Quẻ 2, Quẻ 3, Quẻ 4!

Thưởng các quẻ như sau:

 

Số ngày mở server: 8-41

Quẻ 1

Tên vật phẩm

SL

Tối đa mua

Giấy Ưng

1

4

Nước Thánh Suối-Cao

1

2

Nước Thánh Suối-Trung

1

4

Nước Thánh Suối-Sơ

1

7

 

Quẻ 2

Tên vật phẩm

SL

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

10

Sườn Bò Nướng

1

Kết Tinh Huyễn Cảnh

1

Thần Đan Thiên Ưng

1

 

Quẻ 3

Tên vật phẩm

SL

Sen Bảy Màu

1

Bánh Quy Thiên Ưng

1

Hùng Chưởng Giá Bão

1

Xương Cá Đáy Biển

1

Tâm Xà

1

Vẩy Cá Tiên

1

 

Quẻ 4

Tên vật phẩm

SL

Thịt Sò Điệp

1

Lúa Mạch Bạch Ngân

1

Suối Elf

1

Đậu Hà Lan Siêu To

1

 
 

*【Giấy Ưng】: Khi giấy được ban linh hồn sẽ sở hữu khả năng vô hạn!

 

Nó sở hữu nhiều loại thiên phú mạnh, cụ thể như sau:

Giấy Ưng Lv.1 (kích hoạt đồ lam, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Ưng giấy khi bị công sẽ có 30% xác suất tăng cho bản thân 10% tỷ lệ chắc chắn né, duy trì 3s, trong thời gian hiệu quả có hiệu lực nếu né thành công sẽ tăng 30% Thủ cho lần bị công tiếp theo, CD 45s.

Ấn Ký Giấy Ưng Lv.1 (kích hoạt đồ xanh, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi công địch có 50% xác suất khiến mục tiêu dính Ấn Ký Giấy Ưng, mỗi tầng ấn ký sẽ tăng 2% Sát Thương, duy trì 3s, tối đa cộng dồn 3 tầng Ấn Ký.

Giấy Ưng Cắn Xé Lv.1 (kích hoạt đồ tím, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi Ấn Ký Giấy Ưng cộng dồn đủ 3 tầng sẽ xé nát vết thương của mục tiêu, gây lượng Sát Thương bằng 80% Công của bản thân, CD 20s.

Giấy Nát Mẫn Diệt Lv.1 (kích hoạt đồ đỏ, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi chiến đấu với địch, cứ qua 10s sẽ loại bỏ 1 trạng thái tích cực trên người mục tiêu, sau khi loại bỏ thành công xong, lần công sau sẽ tăng thêm 40% Công

Mong chờ các chiến binh triệu hồi Giấy Ưng cùng chiến binh kề vai tác chiến!

 

Số ngày mở server: 42-65

Quẻ 1

Tên vật phẩm

SL

Tối đa mua

Trứng Vua Ưng Tử Linh

1

4

Nước Thánh Suối-Cao

1

2

Nước Thánh Suối-Trung

1

4

Nước Thánh Suối-Sơ

1

7

 

Quẻ 2

Tên vật phẩm

SL

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

10

Sườn Bò Nướng

1

Kết Tinh Huyễn Cảnh

1

Thần Đan Thiên Ưng

1

 

Quẻ 3

Tên vật phẩm

SL

Sen Bảy Màu

1

Bánh Quy Thiên Ưng

1

Hùng Chưởng Giá Bão

1

Xương Cá Đáy Biển

1

Tâm Xà

1

Vẩy Cá Tiên

1

 

Quẻ 4

Tên vật phẩm

SL

Thịt Sò Điệp

1

Lúa Mạch Bạch Ngân

1

Suối Elf

1

Đậu Hà Lan Siêu To

1

 

*【Tử Linh Ưng Vương】: Ưng vương sinh ra đã có thể tích tụ linh hồn, do thân quen với bóng tối nên nó như cá gặp nước khi trong bóng đêm

 

Nó sở hữu nhiều loại thiên phú mạnh, cụ thể như sau:

Sức Mạnh Tử Linh Lv.1 (Kích hoạt phẩm lam, có thể tăng cấp): chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Mỗi lần công có 50% nhận Sức Mạnh Tử Linh, tăng 3% Công, duy trì 5s, sau khi kích hoạt hiệu quả có thể cộng dồn số tầng nhưng không làm mới thời gian duy trì, tối đa cộng dồn 5 tầng, hết hiệu quả sẽ CD 20s

 

Ấn ký Tử Linh Lv.1 (Kích hoạt phẩm xanh, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Mỗi khi địch hao 10% HP sẽ cộng dồn 1 tầng Ấn ký Tử Linh, giảm 1.5% Công của địch, có thể cộng dồn tối đa 5 tầng, hết hiệu quả sẽ CD 15s

 

Phù Chú Khắc Cốt Lv.1 (kích hoạt đồ tím, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Công địch đang chịu Ấn ký Tử Linh, mỗi tầng Ấn ký Tử Linh sẽ giúp tỷ lệ mang theo Sức Mạnh Tử Linh tăng 5%

Hộ Thân Linh Ưng Lv.1 (kích hoạt đồ đỏ, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi kết thúc Sức Mạnh Tử Linh nếu địch đang chịu Ấn ký Tử Linh, bản thân được tăng Thủ bằng 3% số tầng khi kết thúc Ấn ký Tử Linh, duy trì 1s,  mỗi tầng Ấn ký Tử Linh giúp thời gian duy trì kéo dài 1s

Mong chờ các chiến binh triệu hồi Tử Linh Ưng Vương cùng chiến binh kề vai tác chiến!

 

Số ngày mở server: 66-104

Quẻ 1

Tên vật phẩm

SL

Tối đa mua

Đại Bàng Nhật Nguyệt

1

4

Nước Thánh Suối-Cao

1

2

Nước Thánh Suối-Trung

1

4

Nước Thánh Suối-Sơ

1

7

 

Quẻ 2

Tên vật phẩm

SL

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

10

Sườn Bò Nướng

1

Kết Tinh Huyễn Cảnh

1

Thần Đan Thiên Ưng

1

 

Quẻ 3

Tên vật phẩm

SL

Sen Bảy Màu

1

Bánh Quy Thiên Ưng

1

Hùng Chưởng Giá Bão

1

Vẩy Cá Tiên

1

Xương Cá Đáy Biển

1

Tâm Xà

1

 

Quẻ 4

Tên vật phẩm

SL

Thịt Sò Điệp

1

Lúa Mạch Bạch Ngân

1

Suối Elf

1

Đậu Hà Lan Siêu To

1

 
 

*【Đại Bàng Nhật Nguyệt】: 

Nó sở hữu nhiều loại thiên phú mạnh, cụ thể như sau:

[Nhật Chuyển Nguyệt Viên-PVP] Lv.1 (Kích hoạt phẩm lam, có thể tăng cấp): Cứ chịu 8 lần khống chế bởi Choáng, Tê Liệt, Đóng Băng, Câm Lặng lớn hơn [57ea57]2s[-] sẽ giúp bản thân vào trạng thái miễn dịch khống chế [57ea57]1s[-], cứ [57ea57]90s[-] kích hoạt 1 lần

[Nguyệt Linh Mãn Doanh-PVP] Lv.1 (Kích hoạt phẩm xanh, có thể tăng cấp): Khi vào trạng thái miễn dịch khống chế, hồi cho bản thân [57ea57]10%[-] HP tối đa 

[Dương Linh Hộ Thể-PVP]Lv.1 (Kích hoạt phẩm tím, có thể tăng cấp): Trong thời gian duy trì trạng thái miễn dịch khống chế, bản thân tăng thêm [57ea57]5%[-] Giảm ST 

[Đấu Chuyển Tinh Di-PVP]Lv.1 (Kích hoạt phẩm đỏ, có thể tăng cấp): Thời gian duy trì miễn dịch [57ea57][Nhật Chuyển Nguyệt Viên][-] [57ea57]+0.2s[-]

Mong chờ các chiến binh triệu hồi Thiên Ưng Nhật Nguyệt  cùng chiến binh kề vai tác chiến!

 
  1. Quà tặng Thần Mộc

    Trong thời gian SK, người chơi có thể dùng KC để mua các vật phẩm siêu giá trị và có cơ hội nhận vật phẩm tặng miễn phí.

Nội dung cụ thể như sau:

Tên vật phẩm

SL

Giá (Kim cương/món)

Mua tối đa

Quẻ Linh

1

miễn phí

Mỗi ngày 1 món

Tín Vật Tộc Ưng

1

5880

1

Nước Thánh Suối-Cao

1

1880

1

Nước Thánh Suối-Trung

1

1080

2

Nước Thánh Suối-Sơ

1

288

3

Sắt Thiên Thạch Vạn Năm

1

1580

8

Mũi Khoằm Linh Cốt (Tím)

1

1288

4

Bụp Giằng Xay Băng Lửa (Tím)

1

1288

4

Lông Tê Giác Lửa (Tím)

1

1288

4

Trảo Nuốt Hồn (Tím)

1

1288

4

Bánh Quy Thiên Ưng

1

388

50

 

*Quẻ Linh: Vật phẩm cho SK Người Duyên Xin Quẻ, có thể nhận thưởng hiếm sau khi gieo quẻ, trong thời gian SK mỗi ngày được nhận miễn phí 1 lần, tổng cộng có thể nhận miễn phí 2 lần.

*Sắt Thiên Thạch Vạn Năm: Nguyên liệu cần cho việc rèn tạo trang bị Thiên Ưng Đỏ độc quyền, có thể dùng để ghép thành trang bị Thiên Ưng Đỏ độc quyền cùng với 2 trang bị Thiên Ưng Tím cùng vị trí; Trang bị Thiên Ưng độc quyền có thuộc tính độc quyền siêu mạnh, 4 món trang bị Thiên Ưng độc quyền có thể kích hoạt hiệu quả bộ và hiệu quả thiên phú siêu mạnh.

*Bánh Quy Thiên Ưng: Dùng để mở rộng thuộc tính cơ bản của trang bị Thiên Ưng.

  1. Gói Ưu Đãi

Trong thời gian mở SK sẽ mở Gói Ưu Đãi, người chơi mua xong sẽ được nhận Quẻ Linh, Kim Cương, đồ ăn Thiên Ưng và các vật phẩm khác. Tổng có 5 Gói Ưu Đãi với giá lần lượt là 9000, 69000, 129000, 219000, 279000 VND, xuất hiện trong vòng 48 tiếng, mua gói trước mới xuất hiện gói sau. Gói thiện cảm và gói thức ăn chỉ được mua 5 lần, giá lần lượt là 579000 và 729000

  1. Shop giờ vàng

Trong thời gian sự kiện sẽ mở ưu đãi giờ vàng! Các chiến binh khi tiêu lượng kim cương nhất định sẽ được nhận hoàn kim cương màu 100 lần, ngoài ra, có thể nhận kim cương màu từ các gói ưu đãi trong các giờ vàng sự kiện! Các chiến binh có thể dùng kim cương màu để đổi lấy các vật phẩm quý hiếm trong Shop ưu đãi! 

Tin khác