【SỰ KIỆN INGAME】 KỲ TÍCH BÍ BẢO

【SỰ KIỆN INGAME】 KỲ TÍCH BÍ BẢO

12/12/2021

Sự kiện Kỳ Tích Bí Bảo

 

Thời gian sự kiện 00:00 13/12/2021 - 23:59:59 13/12/2021

Điều kiện mở: Các server mở từ 8-105 ngày, và Lv nhân vật >=Lv100

Phạm vi server sự kiện Kỳ Tích Bí Bảo ngày 13/12/2021:   
Số ngày mở server [8,105] ngày(Các server mở trong thời gian 31/8/2021-06/12/2021)
Dungeon 13101-13144

Nội dung sự kiện: 

Kỳ Tích Bí Bảo

Trong thời gian mở sự kiện sẽ mở Kỳ Tích Bí Bảo, có thể tùy chọn một số vật phẩm trong Quỹ Thưởng cấp S,A,B,C để cùng với Quỹ Thưởng (các vật phẩm cơ bản) tạo thành Quỹ Thưởng Kỳ Tích Bí Bảo. Sau đó, dùng Chìa Bí Bảo để quay thưởng, Chìa Bí Bảo được tặng kèm khi bạn mua Túi Vàng 8888.

 

 d:\Users\Documents\WXWorkLocal\1688849884264519_1970324974087875\Cache\Image\2021-06\企业微信截图_162314447922.png

Thưởng Kỳ Tích Bí Bảo như sau: 

Số ngày mở server: 8-50 ngày

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

SL

Quỹ thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

3

Pha Lê Bất Hủ

2

Gói giải phóng Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí (Gồm 10 Đá giải phóng Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói vũ khí huyễn hóa (Vũ khí mịch tâm)

1

Quỹ thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Danh Vọng (Thêm) *2000

2

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ thưởng cấp B

3

Danh Vọng (Thêm) *1200

2

Tử Tinh Kỳ Tích

2

Đá Thánh Khí Khát Máu(Cao cấp)

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng (Thêm) *1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ thưởng cơ bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng (Thêm) *800

1

Danh Vọng (Thêm) *800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

 

Số ngày mở server: 51-90 ngày

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

SL

Quỹ thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

4

Pha Lê Bất Hủ

2

Gói giải phóng Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí (Gồm 10 Đá giải phóng Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói vũ khí huyễn hóa (Vũ khí mịch tâm)

1

Quỹ thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Danh Vọng (Thêm) *2000

1

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ thưởng cấp B

3

Danh Vọng (Thêm) *1200

2

Tử Tinh Kỳ Tích

2

Đá Thánh Khí Khát Máu(Cao cấp)

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng (Thêm) *1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ thưởng cơ bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng (Thêm) *800

1

Danh Vọng (Thêm) *800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

 

Số ngày mở server: 95-105 ngày

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

SL

Quỹ thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

4

Dây chuyền Nước

1

Gói giải phóng Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí (Gồm 10 Đá giải phóng Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói huyễn hóa vũ khí (Lưỡi Hái Tử Thần, Trượng Gordon, Cung Cánh Bạc, Trượng Thần Hỏa)

1

Quỹ thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Danh Vọng (Thêm) *2000

2

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ thưởng cấp B

3

Danh Vọng (Thêm) *1200

2

Tử Tinh Kỳ Tích

2

Đá Thánh Khí Khát Máu(Cao cấp)

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng (Thêm) *1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ thưởng cơ bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng (Thêm) *800

1

Danh Vọng (Thêm) *800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

 

 

Sau khi số lượt quay thưởng đạt số lượng nhất định sẽ được nhận thêm thưởng tích lũy: 

Lượt

Thưởng 1

Thưởng 2

3

Tử Tinh Kỳ Tích*2

Ngọc Linh Hồn*5

8

Ấn Chúc Phúc-Trung*1

Ngọc Ánh Trăng*2

15

Ấn Chúc Phúc-Cao*1

Ngọc Sinh Mệnh*5

 

 

Hộp Bí Bảo May Mắn: 

Mở hộp có xác suất nhận 1 trong các thưởng sau:

Vật phẩm

SL

Lửa Đại Bàng

1

Lông Vũ Locke

1

Pha Lê Maya

1

Tử Tinh Kỳ Tích

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Điểm

60

Ngọc Maya

6

Ngọc Ánh Trăng

2

Ngọc Linh Hồn

3

Danh Vọng (Thêm) *500

1

 


Gói Huyễn Hóa Vũ Khí (Vũ khí Mịch Tâm): Dùng xong có thể nhận Vũ Khí Mịch Tâm Tay Chính/Phụ tương ứng với Nghề.

 

 

Trong thời gian sự kiện sẽ làm mới nhiều gói ưu đãi, bên trong chứa vật phẩm siêu giá trị!

Mua gói trước để hiển thị gói sau

 d:\Users\Documents\WXWorkLocal\1688849884264519_1970324974087875\Cache\Image\2021-06\企业微信截图_16231575663718.png

Tin khác