【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI HỒN ĐÁ

【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI HỒN ĐÁ

12/12/2021

Thông báo sự kiện Triệu Hồi Hồn Đá

 

Thời gian SK: 05:00 13/12/2021~04:59 14/12/2021

Điều kiện mở: Các server mở từ 106 ngày trở lên và cấp nhân vật>=Lv600

Phạm vi sự kiện: 

Phạm vi sự kiện Triệu Hồi Hồn Đá ngày 13/12/2021  
Số ngày mở server [106,+∞) ngày(Các server mở từ 31/8/2021 trở về trước)
Lorencia:001-200

Devias:   001-200

Noria:     001-200

Dungeon:001-100

 

Nội dung sự kiện

Triệu Hồi Hồn Đá

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng Đá Thánh Ma Hồn để triệu hồi Hồn Đá trong giao diện sự kiện, triệu hồi Hồn Đá có thể nhận các loại vật phẩm quý hiếm và có thêm cơ hội nhận Hồn Đá cực phẩm, sau khi dùng có thể kích hoạt Hồn Kỹ Phẩm Đỏ! Nhận  Đá Thánh Ma Hồn bằng cách tiêu diệt Tùy Tùng Ma Vương thưởng cao và dùng 60 Kim Cương để mua Túi Vàng 8888 trong giao diện sự kiện.

 

Sự kiện lần này có thể nhận Hồn Đá cực phẩm: Hồn Đá Bóng Đen, Hồn Hồn Đá Tỏa, Hồn Đá Lôi Đình

 

Số ngày mở server khác nhau thì thưởng triệu hồi Hồn Đá cũng khác nhau.

Mỗi lần triệu hồi Hồn Đá sẽ có cơ hội nhận thưởng sau:

Số ngày mở server

STT

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL có thể chọn

106-200

1

Hồn Đá Bóng Đen (Thưởng đặc biệt)

1

10

2

Hồn Đá Hồn Tỏa

1

10

3

Hồn Đá Lôi Đình

1

10

4

Hộp Hồn Đá Tím

1

12

5

Hộp Hồn Đá Xanh

1

15

6

Hộp Hồn Đá Lam

1

30

7

Đá Tụ Hồn Cao

1

100

8

Đá Tụ Hồn Sơ

6

960

9

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

60

10

Thép Luyện Ác Ma

1

10

11

Cuộn Thiên Phú Công

4

Không giới hạn

12

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

4

Không giới hạn

13

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

4

Không giới hạn

14

Cuộn Thiên Phú Kiên Giáp

4

Không giới hạn

15

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

16

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

17

Thần Binh Bạo Kích-Trung

2

Không giới hạn

18

Đá Thánh Khí Kiên Giáp-Trung

2

Không giới hạn

Số ngày mở server

STT

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL có thể chọn

201-300

1

Hồn Đá Bóng Đen (Thưởng đặc biệt)

1

10

2

Hồn Đá Hồn Tỏa

1

10

3

Hồn Đá Lôi Đình

1

10

4

Hộp Hồn Đá Tím

1

12

5

Hộp Hồn Đá Xanh

1

15

6

Hộp Hồn Đá Lam

1

30

7

Đá Tụ Hồn Cao

1

100

8

Đá Tụ Hồn Sơ

6

960

9

Tinh Thạch Nguyệt Quang

1

60

10

Thép Luyện Ác Ma

1

10

11

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

4

Không giới hạn

12

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

4

Không giới hạn

13

Cuộn Thiên Phú Tự Nhiên

4

Không giới hạn

14

Cuộn Thiên Phú Nguyên Tố

4

Không giới hạn

15

Thần Binh Tự Nhiên -Trung

2

Không giới hạn

16

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

17

Thần Binh Bạo Kích-Trung

2

Không giới hạn

18

Đá Thánh Khí Nguyên Tố-Trung

2

Không giới hạn

Số ngày mở server

STT

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL có thể chọn

301-9999

1

Hồn Đá Bóng Đen (Thưởng đặc biệt)

1

10

2

Hồn Đá Hồn Tỏa

1

10

3

Hồn Đá Lôi Đình

1

10

4

Hộp Hồn Đá Tím

1

12

5

Hộp Hồn Đá Xanh

1

15

6

Hộp Hồn Đá Lam

1

30

7

Đá Tụ Hồn Cao

1

100

8

Đá Tụ Hồn Sơ

6

960

9

Nước Mắt Đại Dương

1

60

10

Sương Đông Viêm Tinh

1

10

11

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

4

Không giới hạn

12

Cuộn Thiên Phú Tự Nhiên

4

Không giới hạn

13

Cuộn Thiên Phú Công

4

Không giới hạn

14

Cuộn Thiên Phú Bí Thuật

4

Không giới hạn

15

Thần Binh Tự Nhiên -Trung

2

Không giới hạn

16

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

17

Thần Binh Bạo Kích-Trung

2

Không giới hạn

18

Đá Thánh Khí Bí Thuật-Trung

2

Không giới hạn

 

Gói ưu đãi

Trong thời gian SK sẽ đồng thời mở gói ưu đãi, người chơi có thể mua gói ưu đãi để nhận Đá Thánh Ma Hồn, Gang, Ngọc và các vật phẩm khác. Có 6 gói ưu đãi, giá bán lần lượt là 9000, 69000, 129000, 279000, 499000, 1199000 VND, mua gói trước để hiển thị gói sau.

Tin khác