【SỰ KIỆN INGAME】 THẦN MỘC THIÊN ƯNG

【SỰ KIỆN INGAME】 THẦN MỘC THIÊN ƯNG

12/01/2022

Sự kiện Thiên Ưng Thần Mộc

Thời gian SK: 05:00 13/1/2022~04:59 15/1/2022

Điều kiện mở: Các server mở đủ 8 ngày, nhân vật>=Lv300

Phạm vi sự kiện: 

Các server mở >=8 ngày (các server mở từ ngày 2021.01.06 đổ về trước)
Lorencia:001-200

Devias:   001-200

Noria:     001-200

Dungeon:001-151 

 

Nội dung SK:

  1. Thần Mộc Tỉnh Lại

Trong thời gian SK, mỗi ngày nhận Mảnh Thần Mộc bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, khi Mảnh Thần Mộc đủ số lượng nhất định sẽ nhận được các thưởng khác nhau, tùy theo số lượng Mảnh Thần Mộc mà thưởng sẽ có sự biến động!

Nhiệm vụ Thần Mộc Tỉnh Lại:

Loại nhiệm vụ

Điều kiện hoàn thành

Số lần hoàn thành tối đa

Nhận Mảnh

Hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng

20 lần

2

150

Khai thác mỏ tím

2 lần

2

150

Đánh bại BOSS thế giới

5 lần

2

150

Đánh bại BOSS chiến trường cổ

3 lần

2

150

Tranh cướp mỏ

3 lần

2

150

Vượt ải Blood Castle

2 lần

2

150

Đánh bại BOSS Cá Nhân

2 lần

2

150

Vượt ải Huyễn Cảnh Trên Không

2 lần

2

150

Mua gói ngày bậc sơ

1 lần

1

200

Mua gói ngày bậc trung

1 lần

1

400

Mua gói ngày bậc cao

1 lần

1

900

 

 

Thưởng Thần Mộc Tỉnh Lại: 

 

Tên vật phẩm

SL

Cần số mảnh

Quẻ Linh

1

400

Mũi Khoan Linh Cốt

1

800

Bụp Giằng Xay Băng Lửa

1

1200

Quẻ Linh

2

1600

Lông Tê Giác Lửa

1

2000

Trảo Nuốt Hồn

1

2400

Quẻ Linh

2

2500

Nước Suối Thánh-Sơ

1

2700

Bánh quy Thiên Ưng

1

3100

Nước Suối Thánh-Trung

1

3600

 

 

2. Người Duyên Xin Quẻ

Trong thời gian SK nhận vật phẩm Quẻ Linh bằng cách tiêu KC mua Túi Vàng, có thể dùng Quẻ Linh để rút vật phẩm hiếm trong SK Người Duyên Xin Quẻ, thưởng chia thành 4 mốc: Quẻ 1, Quẻ 2, Quẻ 3, Quẻ 4!

Thưởng các quẻ như sau:

Số ngày mở server: 8-74

Trong thời gian SK nhận vật phẩm Quẻ Linh bằng cách tiêu KC mua Túi Vàng, có thể dùng Quẻ Linh để rút vật phẩm hiếm trong SK Người Duyên Xin Quẻ, thưởng chia thành 4 mốc: Quẻ 1, Quẻ 2, Quẻ 3, Quẻ 4!

Thưởng các quẻ như sau:

Quẻ 1

 

Tên vật phẩm

SL

Số lượng giới hạn

Giấy Ưng

1

4

Nước Suối Thánh-Cao

1

2

Nước Suối Thánh-Trung

1

4

Nước Suối Thánh-Sơ

1

7

 

Quẻ 2

Tên vật phẩm

SL

Bánh quy Thiên Ưng

1

Sườn Bò Nướng

1

Kết Tinh Huyễn Cảnh

1

Thần Đan Thiên Ưng

1

 

Quẻ 3

Tên vật phẩm

SL

Sen Bảy Màu

1

Bánh quy Thiên Ưng

1

Hùng Chưởng Giá Bão

1

Xương Cá Đáy Biển

1

 

Quẻ 4

Tên vật phẩm

SL

Tâm Xà

1

Thịt Sò Điệp

1

Lúa Mạch Bạch Ngân

1

Suối Elf

1

Đậu Hà Lan siêu to

1

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

4

 

 

*Giấy Ưng: Khi giấy được ban linh hồn sẽ sở hữu khả năng vô hạn!

 

Nó sở hữu nhiều loại thiên phú mạnh, cụ thể như sau:

Giấy Ưng Lv.1 (kích hoạt đồ lam, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Ưng giấy khi bị công sẽ có 30% xác suất tăng cho bản thân 10% tỷ lệ chắc chắn né, duy trì 3s, trong thời gian hiệu quả có hiệu lực nếu né thành công sẽ tăng 30% Thủ cho lần bị công tiếp theo, CD 45s.

Ấn Ký Giấy Ưng Lv.1 (kích hoạt đồ xanh, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi công địch có 50% xác suất khiến mục tiêu dính Ấn Ký Giấy Ưng, mỗi tầng ấn ký sẽ tăng 2% Sát Thương, duy trì 3s, tối đa cộng dồn 3 tầng Ấn Ký.

Giấy Ưng Cắn Xé Lv.1 (kích hoạt đồ tím, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi Ấn Ký Giấy Ưng cộng dồn đủ 3 tầng sẽ xé nát vết thương của mục tiêu, gây lượng Sát Thương bằng 80% Công của bản thân, CD 20s.

Giấy Nát Mẫn Diệt Lv.1 (kích hoạt đồ đỏ, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi chiến đấu với địch, cứ qua 10s sẽ loại bỏ 1 trạng thái tích cực trên người mục tiêu, sau khi loại bỏ thành công xong, lần công sau sẽ tăng thêm 40% Công

Mong chờ các chiến binh triệu hồi Giấy Ưng cùng chiến binh kề vai tác chiến!


 

Số ngày mở server: 75 ngày trở lên

Quẻ 1

Tên vật phẩm

SL

Số lượng giới hạn

Tử Linh Thiên Ưng

1

4

Nước Suối Thánh-Cao

1

2

Nước Suối Thánh-Trung

1

4

Nước Suối Thánh-Sơ

1

7

 

Quẻ 2

Tên vật phẩm

SL

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

10

Sườn Bò Nướng

1

Kết Tinh Huyễn Cảnh

1

Thần Đan Thiên Ưng

1

 

Quẻ 3

Tên vật phẩm

SL

Hoa Sen Bảy Màu

1

Bánh quy thiên ưng

1

Hùng Chưởng Giá Bão

1

Vẩy Cá Tiên

1

Xương Cá Đáy Biển

1

Tâm Xà

1

 

Quẻ 4

Tên vật phẩm

SL

Thịt Sò Điệp

1

Lúa Mạch Bạch Ngân

1

Suối Elf

1

Đậu Hà Lan Siêu To

1

 

 

*Tử Linh Thiên Ưng:

Nó sở hữu nhiều Thiên Phú chủng lớn mạnh, cụ thể như sau:

Sức Mạnh Tử Linh Lv1 (kích hoạt Lam, có thể tăng cấp): Chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Mỗi lần công có 50% xác suất nhận sức mạnh Tử Linh, tăng 3% Công, duy trì 5s, sau khi kích hoạt hiệu quả có thể cộng dồn số tầng nhưng sẽ không làm mới thời gian duy trì, tối đa cộng dồn 5 tầng, sau khi hiệu quả biến mất sẽ CD 20s

Ấn Ký Tử Linh Lv1 (kích hoạt Lam, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Địch cứ hao 10% HP sẽ cộng dồn 1 tầng Ấn Ký Tử Linh và giảm 1.5% Công, có thể cộng dồn tối đa 5 tầng, sau khi hiệu quả biến mất sẽ CD 15s

Lời Nguyền Khắc Cốt Lv.1 (kích hoạt Tím, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi công địch nếu trên người địch có Ấn Ký Tử Linh, mỗi tầng Ấn Ký Tử Linh sẽ tăng 5% tỷ lệ mang theo Sức Mạnh Tử Linh

Linh Ưng Hộ Thân Lv.1 (kích hoạt Đỏ, có thể tăng cấp): Thiên phú PVP, chỉ có hiệu lực khi xuất chiến. Khi kết thúc Sức Mạnh Tử Linh nếu trên người địch có Ấn Ký Tử Linh sẽ tăng cho bản thân Thủ bằng số tầng khi kết thúc Sức Mạnh Tử Linh*3%, duy trì 1s, mỗi tầng Ấn Ký Tử Linh khiến thời gian duy trì kéo dài 1s

 

3. Trồng Cây Thần Mộc

 Trong thời gian SK, người chơi có thể dùng KC để mua các vật phẩm siêu giá trị và có cơ hội nhận vật phẩm tặng miễn phí. 

Nội dung cụ thể như sau:

Tên vật phẩm

SL

Giá (KC/chiếc)

SL giới hạn mua

Quẻ Linh

2

Miễn phí

 

Tín vật Ưng Tộc

1

5880

1

Nước Suối Thánh-Cao

1

1880

1

Nước Suối Thánh-Trung

2

1080

2

Nước Suối Thánh-Sơ

3

288

3

Sắt Thiên Thạch Vạn Năm

8

1580

8

Mũi Khoan Linh Cốt (tím)

4

1288

4

Bụp Giằng Xay Băng Lửa (tím)

4

1288

4

Lông Tê Giác Lửa (tím)

4

1288

4

Trảo Nuốt Hồn  (tím)

4

1288

4

Bánh quy Thiên Ưng

50

388

50

 

*Quẻ Linh: Vật phẩm cho người duyên xin quẻ, có thể nhận thưởng hiếm sau khi gieo quẻ, trong thời gian SK mỗi ngày được nhận miễn phí 1 lần, tổng cộng có thể nhận miễn phí 2 lần.

*Sắt Thiên Thạch Vạn Năm: Nguyên liệu cần cho việc rèn tạo trang bị Thiên Ưng đỏ độc quyền, có thể dùng để ghép thành trang bị Thiên Ưng Đỏ độc quyền cùng với 2 trang bị Thiên Ưng Tím cùng vị trí; trang bị Thiên Ưng độc quyền có thuộc tính độc quyền siêu mạnh, 4 món trang bị Thiên Ưng độc quyền có thể kích hoạt hiệu quả bộ và hiệu quả thiên phú siêu mạnh.

*Bánh quy Thiên Ưng:Dùng để mở rộng thuộc tính cơ bản của trang bị Thiên Ưng.


 

4. Gói ưu đãi 

 

Trong thời gian mở SK sẽ mở Gói ưu đãi, người chơi mua xong sẽ được nhận Quẻ Linh, Kim Cương, đồ ăn Thiên Ưng và các vật phẩm khác. Tổng có 5 gói ưu đãi với giá lần lượt là 9000, 69000, 129000, 219000, 279000VND, xuất hiện trong vòng 48 tiếng, mua gói trước mới xuất hiện gói sau.

 Ngoài ra còn có 2 gói đặc biệt khác là gói Cảm Tình (giá 579000VND) và gói Nhiên Liệu (giá 729000VND), người chơi có thể mua hai loại gói này, mỗi gói có thể mua tối đa 5 lần cung cấp rất nhiều tài nguyên cho thiên ưng của bạn


 

Tin khác