【SỰ KIỆN INGAME】 VÒNG QUAY MAY MẮN

【SỰ KIỆN INGAME】 VÒNG QUAY MAY MẮN

20/01/2022

Sự kiện vòng quay may mắn

Thời gian SK: 05:00 20/1/2022~04:59 21/1/2022

Điều kiện mở: Sever đã mở được 8 ngày và nhân vật từ Lv80 trở lên

Phạm vi server: 

Số ngày mở sever >= 8 (SV mở từ trước 13/1/2021)
Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-152
=====

Nội dung SK chi tiết: https://docs.google.com/document/d/1oGT1iNRf5kf0xNlmnaC9MClcwu7ZvEV9Em-KPMctqx8/edit?usp=sharing

Vòng quay siêu hời

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay siêu hời, dùng Phiếu Hồng Vận để quay thưởng, giá 30KC/phiếu

Vòng quay gồm 8 thưởng lớn, là 1 bộ thời trang (7 món), Giáp Huyễn Hóa Hoàn Mỹ-Chính. Mỗi lần không quay trúng thưởng lớn sẽ tích lũy điểm may mắn, mỗi lần 1 điểm, đủ 20 điểm may mắn chắc chắn ra thưởng lớn, nếu quay hết thưởng lớn thì không thể quay thêm

 

Nội dung thưởng vòng quay: 

Thời gian mở sever

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

8-59

1

Thời trang Dũng Sĩ Man Hoang Chính

1

1

8-59

2

Thời trang Dũng Sĩ Man Hoang Phụ

1

1

8-59

3

Thời trang Dũng Sĩ Man Hoang-Áo

1

1

8-59

4

Thời trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp chân

1

1

8-59

5

Thời trang Dũng Sĩ Man Hoang-Mũ

1

1

8-59

6

Thời trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp tay

1

1

8-59

7

Thời trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giày

1

1

8-59

8

Giáp huyễn hóa hoàn mỹ chính

1

1

8-59

9

Thép Bách Luyện

1

80

8-59

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

8-59

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

8-59

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

Thời gian mở sever

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

60-106

1

Thời trang Cuồng Triều Hắc Kim Chính

1

1

60-106

2

Thời trang Cuồng Triều Hắc Kim Phụ

1

1

60-106

3

Thời trang Cuồng Triều Hắc Kim Áo

1

1

60-106

4

Thời trang Cuồng Triều Hắc Kim Giáp chân

1

1

60-106

5

Thời trang Cuồng Triều Hắc Kim Mũ

1

1

60-106

6

Thời trang Cuồng Triều Hắc Kim Giáp tay

1

1

60-106

7

Thời trang Cuồng Triều Hắc Kim Giày

1

1

60-106

8

Giáp huyễn hóa hoàn mỹ chính

1

1

60-106

9

Thép Bách Luyện

1

80

60-106

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

60-106

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

60-106

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

Thời gian mở sever

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

107-149

1

Thời trang Thanh Xuân Vườn Trường Chính

1

1

107-149

2

Thời trang Thanh Xuân Vườn Trường Phụ

1

1

107-149

3

Thời trang Thanh Xuân Vườn Trường Áo

1

1

107-149

4

Thời trang Thanh Xuân Vườn Trường Giáp chân

1

1

107-149

5

Thời trang Thanh Xuân Vườn Trường Mũ

1

1

107-149

6

Thời trang Thanh Xuân Vườn Trường Giáp tay

1

1

107-149

7

Thời trang Thanh Xuân Vườn Trường Giày

1

1

107-149

8

Giáp huyễn hóa hoàn mỹ chính

1

1

107-149

9

Thép Bách Luyện

1

80

107-149

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

107-149

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

107-149

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

Thời gian mở sever

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

150-182

1

Thời trang Chiến Giáp Thiên Thần Chính

1

1

150-182

2

Thời trang Chiến Giáp Thiên Thần Phụ

1

1

150-182

3

Thời trang Chiến Giáp Thiên Thần Áo

1

1

150-182

4

Thời trang Chiến Giáp Thiên Thần Giáp chân

1

1

150-182

5

Thời trang Chiến Giáp Thiên Thần Mũ

1

1

150-182

6

Thời trang Chiến Giáp Thiên Thần Giáp tay

1

1

150-182

7

Thời trang Chiến Giáp Thiên Thần Giày

1

1

150-182

8

Giáp huyễn hóa hoàn mỹ chính

1

1

150-182

9

Thép Bách Luyện

1

80

150-182

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

150-182

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

150-182

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

Thời gian mở sever

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

183-9999

1

Thời trang Thanh Vân Chí Chính

1

1

183-9999

2

Thời trang Thanh Vân Chí Phụ

1

1

183-9999

3

Thời trang Thanh Vân Chí Áo

1

1

183-9999

4

Thời trang Thanh Vân Chí Giáp chân

1

1

183-9999

5

Thời trang Thanh Vân Chí Mũ

1

1

183-9999

6

Thời trang Thanh Vân Chí Giáp tay

1

1

183-9999

7

Thời trang Thanh Vân Chí Giày

1

1

183-9999

8

Giáp huyễn hóa hoàn mỹ chính

1

1

183-9999

9

Thép Bách Luyện

1

80

183-9999

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

183-9999

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

183-9999

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

 

 

Vòng quay sành điệu

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay sành điệu, dùng Phiếu may mắn để quay thưởng, giá 60KC/phiếu

 

Vòng quay chia làm 2 vòng trong- ngoài, vòng trong là Phiếu đổi, dùng để đổi vật phẩm trong shop đổi khi sk bắt đầu. Vòng ngoài là nhiều Phiếu đổi, thưởng khác là Gang, Cuộn Thiên Phú, Đá Thần Binh. Khi người chơi quay thưởng có thể cùng lúc nhận thưởng vòng trong và vòng ngoài đã quay được.

Trong 10 lần quay đầu của vòng quay sành điệu nhất định sẽ ra 1 thưởng lớn, không có giới hạn nhận thưởng, có thể quay không ngừng!

 

Tin khác