【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KỲ TÍCH

【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KỲ TÍCH

03/03/2021

 

Thông báo sự kiện Kho Báu Kỳ Tích

Các Chiến Binh thân mến, Elf đã lại đem tới cho các Chiến Binh sự kiện mới rồi đây. Chuẩn bị chưa nào!

【Thời gian sự kiện】 05:00:00 ngày 3/3/3031 đến  04:59:59 ngày 4/3/2021

【Điều kiện mở】Các server mở >=8 ngày và cấp nhân vật>=Lv220

【Cụm server mở】

Lorencia:001-200

Devias:001- 189

【Nội dung sự kiện】

Kho Báu tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng sẽ có một thưởng vượt ải lớn cùng nhiều Bảo Chùy hiếm và các vật phẩm hiếm khác, các chiến binh có thể lựa chọn 1 tầng bất kỳ, sử dụng bảo chùy tương ứng để gõ vỡ gạch và nhận thưởng, đồng thời có thể xem thưởng còn lại qua nút xem trước trên giao diện Kho Báu, xem trước xong nhấn trở lại, gạch sẽ được reset vị trí; tới khi thưởng được lấy hết thì sẽ dừng reset kho báu, nếu còn Bảo Chùy, hãy giữ lại sử dụng cho đợt sự kiện sau.

 

Độ Sôi Nổi trong ngày đạt 600 điểm sẽ nhận được Bảo Chùy Đồng*1, 700 điểm nhận được Bảo Chùy Bạc*1, 800 điểm nhận Bảo Chùy Vàng*1, thưởng sẽ được gửi qua thư; tiếp tục thám bảo để dùng xu tương ứng với giá cả tương ứng mua 

xu để nhận 8888 Vàng trong giao diện các Kho Báu trong SK, đồng thời lại nhận được Bảo Chùy tặng tương ứng.

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng tầng

Giá túi vàng(điểm)

Giá túi vàng (KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Pha Lê Bất Hủ*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ*1

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Đá giải phóng Khát Máu*10

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Dây chuyền Nước*1

 

200

 

 

Thưởng Kho Báu Kỳ Tích như sau:

Tầng 1

Vật phẩm

Số lượng

Pha Lê Bất Hủ

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Bạc

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

4

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Bạc

1

 

 

Tầng 2

Vật phẩm

Số lượng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Vàng

1

Ngọc Ánh Trăng

2

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

3

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

3

Ngọc Sinh Mệnh

4

Ngọc Ánh Trăng

2

Ngọc Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Vàng

1

 

 

Tầng 3

Vật phẩm

Số lượng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Đá Thiêu Đốt

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Ánh Trăng

3

Ngọc Sinh Mệnh

8

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

6

Thần Binh Công-Cao

1

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

6

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao)

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

6

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

1

1000 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

8

Ngọc Tiến Hóa

5

Ngọc Chúc Phúc

8

Ngọc Sinh Mệnh

8

1000 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Bạch Kim

1

 

 

Tầng 4

Vật phẩm

Số lượng

Đá giải phóng Khát Máu

10

Đá Thiêu Đốt

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

8

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

8

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Kim Cương

1

Ngọc Sinh Mệnh

9

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

4

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Ánh Trăng

3

Thần Binh Công-Cao

1

Thần Binh Công-Trung

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao)

1

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

4

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

1

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

4

1500 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

10

Ngọc Tiến Hóa

5

Ngọc Chúc Phúc

10

Ngọc Sinh Mệnh

9

1500 Danh Vọng

1

Ngọc Điểm

175

 

 

Tầng 5

Vật phẩm

Số lượng

Dây chuyền Nước 

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Đá Thiêu Đốt

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

2

Thép Bách Luyện

2

Ngọc Sinh Mệnh

10

Thép Bách Luyện

2

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

10

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

10

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao)

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao)

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

2000 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

12

Ngọc Tiến Hóa

6

Ngọc Chúc Phúc

12

Ngọc Sinh Mệnh

10

2000 Danh Vọng

1

Ngọc Điểm

200

 


 

Chú ý:

Mở 【Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ】 được chọn 1 trong các thưởng sau:

  • Bao Tên Lửa*1

  • Cánh Thiên Sứ Hồng*1

  • Kính Bay*1

Mở 【Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao】được chọn 1 trong các thưởng sau:

  • Hồn Ác Ma*1

  • Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ*1

  • Tinh Thạch Rồng*1

 

Ảnh screenshot ingame:

 

Tin khác