[CÔNG BỐ] DANH HIỆU BÁ CHỦ LỤC ĐỊA CHÍNH THỨC ĐÃ CÓ CHỦ

[CÔNG BỐ] DANH HIỆU BÁ CHỦ LỤC ĐỊA CHÍNH THỨC ĐÃ CÓ CHỦ

14/01/2021

[CÔNG BỐ] DANH HIỆU BÁ CHỦ LỤC ĐỊA CHÍNH THỨC ĐÃ CÓ CHỦ

Cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết, Sự kiện Đua Top - Bá Chủ Lục Địa sau 3 tuần diễn ra vô cùng căng thẳng và khốc liệt, bức tượng Dark Knight cực ngầu cùng danh hiệu độc quyền Bá Chủ Lục Địa cuối cùng cũng đã tìm ra chủ nhân đầu tiên của mình. Elf xin được công bố kết quả như sau:

TOP 1: Chiến Binh "Lão Gia" - Lorencia 09 - 10.165.608 Lực Chiến

Phần thưởng: 01 Danh hiệu "BÁ CHỦ LỤC ĐỊA" và 01 TƯỢNG DARK KNIGHT "độc quyền". Ngoài ra nhận thêm 01 Lông Vũ Locke, 02 Ngọc Sáng Tạo, 08 Thần Binh Công-Cao, 20 Ngọc Sinh Mệnh.

TOP 2: Chiến Binh "Legend" - Lorencia 19 - 9.232.944 Lực Chiến

Phần thưởng: 01 Lông Vũ Locke, 01 Ngọc Sáng Tạo, 10 Thần Binh Công-Cao, 20 Ngọc Sinh Mệnh.

TOP 3: Chiến Binh "Gấu Nhỏ" - Lorencia 12 - 9.170.811 Lực Chiến
Phần thưởng: 01 Lông Vũ Locke, 01 Ngọc Sáng Tạo, 10 Thần Binh Công-Cao, 20 Ngọc Sinh Mệnh.

TOP 4 - 20

Phần thưởng: 01 Pha Lê Maya, 02 Ngọc Ánh Trăng, 08 Thần Binh Công-Cao, 15 Ngọc Sinh Mệnh.

TOP 21 - 100

Phần thưởng: 01 Ngọc Ánh Trăng, 06 Ngọc Linh Hồn, 06 Thần Binh Công-Cao, 10 Ngọc Sinh Mệnh.

Danh sách các Chiến Binh trong TOP 100: Tại Đây

frownLưu ý:
- Quà outgame sẽ được gửi tới Chiến Binh "Lão Gia" trong vòng 2 tuần.
- Quà ingame sẽ được gửi tới các Chiến Binh qua thư ingame trong vòng 48h.
- Danh sách trên đã lược bỏ các tài khoản có hành vi bất thường trong thời gian sự kiện.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage để được giải đáp.

Tin khác