【UPDATE】 TIẾN HÓA HOÀN HẢO

【UPDATE】 TIẾN HÓA HOÀN HẢO

12/11/2021
 1. Tiến hóa hoàn hảo

Mở tính năng tiến hóa hoàn hảo dành cho các trang bị từ Chuyển 3 trở lên

Khi cấp tiến hóa của tổng 7 món trang bị (mũ, ngực, tay, chân, giày, vũ khí, tay phụ) đều đạt Lv7 trở lên sẽ mở tính năng tiến hóa hoàn hảo cho các trang bị chuyển này, người chơi được tiến hóa lần cuối cùng với trang bị này thông qua sử dụng tiêu hao vật phẩm chỉ định

Màu sắc phẩm chất của trang bị sau khi tiến hóa sẽ biến thành màu đỏ (bất kể trang bị là bộ hay là thần trang) và sẽ mở rộng tỷ lệ tương ứng với thuộc tính cơ bản, thuộc tính cường hóa trang bị, thuộc tính tăng cường trang bị, thuộc tính bộ trang bị, thuộc tính tái sinh trang bị, thuộc tính cường hóa nguyên tố trang bị của các trang bị này

Đồng thời, với các trang bị trên cùng 1 loại chuyển, khi thu thập đủ 2,3,5,7 món trang bị tiến hóa hoàn hảo sẽ kích hoạt hiệu quả bộ tương ứng.

 1. Tính năng Hoa Tai

Các chiến binh đạt Chuyển 7-Lv700 sẽ mở khóa Trang Bị Hoa Tai Đời 1, sau đó sẽ được mua hoa tai để trang bị cho nhân vật tại Shop Danh Vọng để nhận thêm lượng lớn thuộc tính;

Hiện Hoa Tai đã mở 2 đời, để mở khóa Hoa Tai đời 2 cần đeo Hoa Tai đời 1 với phẩm chất bất kỳ;

Hiện Hoa Tai chỉ cung cấp tính năng ghép và thuộc tính, sau sẽ mở thêm nhiều tính năng bồi dưỡng phong phú, các chiến binh vui lòng chờ đợi.

 

 1. Thử thách Moren

 2. 05:00 mỗi ngày, người chơi đáp ứng đủ điều kiện thử thách sẽ mở Thử Thách Moren. Điều kiện mở như sau:

 3. Với chuyển 3 trở lên và level nằm khoảng [360,375] sẽ mở Thí Luyện Moren lần 1;

 4. Với chuyển 5 trở lên và level nằm khoảng [550,565] sẽ mở Thí Luyện Moren lần 2;

 5. Với chuyển 7 trở lên và level nằm khoảng [710,720] sẽ mở Thí Luyện Moren lần 3;

 6. Với chuyển 9 trở lên và level nằm khoảng [910,920] sẽ mở Thí Luyện Moren lần 4.

Điều kiện chỉ có liên quan tới tới việc mở Thử Thách, vượt quá cấp độ sẽ không đóng Thử Thách.

 • Thử thách Moren là thử thách giới hạn thời gian, sau khi nhận được thử thách sẽ có tổng 10 ngày để hoàn thành khiêu chiến.

 • Thử thách Moren tổng có 7 vòng, mỗi thử thách được tạo bởi nhiều thử thách nhỏ. Mỗi ngày tối đa chỉ được vượt ải 1 thử thách. Sau khi vượt ải mỗi thử thách xong đều sẽ nhận được lượng lớn thưởng. Trong thời gian giới hạn cần vượt tất cả các ải thử thách Moren để nhận quà Moren-Thẻ Chuyển Nghề! Thẻ Chuyển Nghề là vật phẩm giới hạn, vui lòng dùng trong thời gian giới hạn tương ứng!

 • Sau khi update, với những người chơi có cấp bậc vượt quá cấp bậc giới hạn sẽ nhận luôn tất cả các thưởng của lần thử thách gần nhất và tất cả các thưởng của thử thách mà người chơi bỏ lỡ khác (ngoại trừ thẻ chuyển nghề).

 1. Túi Dị Thứ Nguyên

Shop Đấu Trường có bán thêm vật phẩm hiếm “Túi Dị Thứ Nguyên”

Sau khi nhận được Túi Dị Thứ Nguyên, có thể mở nó ở trong giao diện Túi. Túi Dị Thứ Nguyên chia làm 5 vật phẩm: Đan EXP, Trang Bị, Phù Văn, Bộ Thần Trang, Hồn Ấn Thần Thú. Có thể đem các vật phẩm khác nhau cho vào trong và xử lí.

 1. Phù Văn Chú Cánh

 2. Update thêm Phù Văn Chú Cánh Đời 3, cụ thể như sau:

Phù Văn Chú Cánh Đời 3-Chiến Sĩ

Đốt Hồn (phẩm tím), Trảm Thần (phẩm tím), Lửa Đốt Hồn (phẩm đỏ), Lửa Trảm Thần (phẩm đỏ)

Phù Văn Chú Cánh Đời 3-Pháp Sư:

Sao Ám (phẩm tím), Độc Viêm (phẩm tím), Băng Tủy Sao Ám (phẩm đỏ), Độc Viêm Tế Thiên (phẩm đỏ) 

Phù Văn Chú Cánh Đời 3-Cung Thủ:

Lưới Trời (phẩm tím), Xuyên Dương (phẩm tím), Lưới Trời Lồng Lộng (phẩm đỏ), Bách Bộ Xuyên Dương (phẩm đỏ) 

Phù Văn Chú Cánh Đời 3-Thánh Đạo Sư:

Cự Viêm (phẩm tím), Thiên Tài (phẩm tím), Thông Thiên Cự Viêm (phẩm đỏ), Thần Thánh Thiên Tài (phẩm đỏ) 

 • Update thêm Phù Văn Chú Cánh Đời 4, cụ thể như sau:

Chiến Sĩ-Phù Văn Chú Cánh Đời 4:

Ý Chí (phẩm tím), Bảo Vệ (phẩm tím), Cầu Sinh Ý Chí (phẩm đỏ), Thần Tính Bảo Vệ (phẩm đỏ)

Pháp Sư-Phù Văn Chú Cánh Đời 4:

Nuốt (phẩm tím), Trói Buộc (phẩm tím), Lửa Nuốt (phẩm đỏ), Độc Trói Buộc (phẩm đỏ) 

Cung Thủ-Phù Văn Chú Cánh Đời 4:

Cộng Hưởng (phẩm tím), Thì Thầm (phẩm tím), Cộng Hưởng Rừng Sâu (phẩm đỏ), Nguyệt Thần Thì Thầm (phẩm đỏ) 

Thánh Đạo Sư-Phù Văn Chú Cánh Đời 4:

Thẩm Phán (phẩm tím), Đồng Hành (phẩm tím), Thẩm Phán Linh Hồn (phẩm đỏ), Kêu Gọi Đồng Hành (phẩm đỏ) 

 1. Phân Giải Thánh Giáp

Cho ra mắt nguyên liệu liên quan tới Thánh Giáp ở Shop Kim Cương, các chiến binh có thể mua tại đó.

Các chiến binh đạt Chuyển 6 Lv630 sẽ mở tính năng phân giải Thánh Giáp

Tin khác