【UPDATE】 QUÂN ĐOÀN ĐỔ BỘ

【UPDATE】 QUÂN ĐOÀN ĐỔ BỘ

29/09/2021
 1. Chuyển nghề chuyển 9

 2. Cấp đạt Bậc Thầy Lv490 sẽ được nhận nhiệm vụ chuyển nghề chuyển 9. 

 3. Chuyển 9 là giai đoạn chứng minh sức mạnh thực thụ của các chiến binh, sau khi đạt Bậc Thầy Lv490, các chiến binh tại chỗ của Savina sẽ nhận được thông tin về việc cô gái Anna bị mất tích; Thánh Đạo Sư Savina đồng ý với chiến binh rằng nếu có thể tìm thấy Anna thì Savina sẽ giúp chiến binh hoàn thành Chuyển 9. 

 4. Quá trình 1: Thánh Đạo Sư Savina chỉ đường cho chiến binh tới Thánh Không Đình Viện để tìm Francis nghe ngóng tin tức của Anna, chiến binh cần giúp Francis đánh bại [Thị Vệ Thiên Khải] để đổi lấy thông tin tình báo từ Anna; 


 5.  

 6. Quy trình 2: Sau khi đạt Bậc Thầy Lv500 và hoàn thành quy trình 1 sẽ tiếp nhận nhiệm vụ chuyển nghề tiếp theo, sau khi giúp đỡ Francis, Francis giúp đỡ tìm thấy biết 3 người biết tin về Hannah, chiến binh cần  hoàn thành ủy thác của 3 người này để biết thông tin về Hannah;

 7. Quy trình 3: Sau khi đạt Bậc Thầy Lv500 và hoàn thành quy trình 2 sẽ được nhận nhiệm vụ chuyển nghề tiếp theo, trong quy trình này, bạn phải tìm ra được nguyên nhân Anna mất tích từ trong các thông tin tình báo mà 3 người mang lại, sau khi đoán ra nguyên nhân chính xác và nói cho Thánh Đạo Sư Savina mới có thể tiến hành nghi thức chuyển nghề.

 8. Sau khi tất cả giai đoạn trên đều đã được hoàn thành, [Savina Thánh Đạo Sư] hùng mạnh sẽ hỗ trợ chiến binh hoàn thành chuyển nghề Chuyển 9. Sau khi chuyển nghề thành công, nghề sẽ có sự thay đổi, cụ thể thay đổi như sau: 

 9. Ø Lực-Kỵ sĩ Thần Diệu——>Lực-Kỵ sĩ Thần Sáng;

 10. Ø Trí-Kỵ sĩ Thần Diệu——>Trí-Kỵ sĩ Thần Sáng;

 11. Ø Trí-Đạo sư Thần Diệu——>Trí-Đạo Sư Thần Sáng;

 12. Ø Mẫn-Đạo sư Thần Diệu——>Mẫn-Đạo Sư Thần Sáng;

 13. Ø Mẫn-Xạ thủ Thần Diệu——>Mẫn-Xạ Thủ Thần Sáng;

 14. Ø Trí-Xạ thủ Thần Diệu——>Trí-Xạ Thủ Thần Sáng;

 

 1. Mở rộng giới hạn cấp

 2.  Sau khi hoàn thành chuyển nghề chuyển 9, giới hạn cấp nhân vật được mở rộng tới Bậc Thầy Lv600, đồng thời mở thanh trang bị chuyển 9, mở các tính năng để nhận trang bị chuyển 9;

 3. Thêm trang bị chiến sĩ mới: Vũ khí [Cự Kiếm Hoàng Kim], đồ thủ [Bộ Dương Viêm]. 

 

 • Thêm trang bị pháp sư mới: Tay chính [Trượng Thần Hi], tay phụ [Khiên Nhật Diệu], đồ thủ [Bộ Nhật Luân].

 


 

Thêm trang bị cung tiễn thủ mới: Tay chính [Khung Trời Sao Băng], tay phụ [Tên Khung Trời], đồ thủ [Bộ Bầu Trời].

 1. Chuyển nghề Chuyển 10

 2. Khi cấp đạt Bậc Thầy Lv590 được nhận nhiệm vụ chuyển nghề cuối-Chuyển 10. 

 3. Anh hùng đỉnh cao lại 1 lần nữa gặp thử thách, chiến binh cần tìm cách để hoàn thành chuyển nghề lần cuối, thí luyện thành công để hoàn thành chuyển 10. Sau khi hoàn thành chuyển 10 sẽ mở map và trang bị hoàn toàn mới để bắt đầu cuộc phiêu lưu mới.

 4. Quy trình 1: Sau khi đạt Bậc Thầy Lv590, tại chỗ  Savina biết tin Anna có khả năng biết tình hình về Chuyển 10 liền tới tầng 4 Thánh Không Đình Viện để tìm và giúp Anna tiêu diệt [Khiên Không Kính], nhận tình báo về chuyển nghề chuyển 10;

 5. Quy trình 2: Sau khi đạt Bậc Thầy Lv600 và hoàn thành quy trình 1 sẽ được nhận nhiệm vụ chuyển nghề tiếp theo, trong quy trình 2 này, qua thông tin tình báo mà Anna cung cấp biết rằng [Asbel] là nhân vật quan trọng trong chuyển nghề, sau khi tìm Asbel thì được biết rằng cần khiêu chiến [BOSS cá nhân Bậc Thầy Lv500 trở lên] để nhận [Ngọc Lam Hồi Ức] để sửa [Bản Chép] mới được tính là hoàn thành chuyển nghề trong truyền thuyết;

 6. Quy trình 3: Sau khi Bậc Thầy Lv600 giải trừ phong ấn Kundun và hoàn thành quy trình 2 sẽ được tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, trong quy trình 3 này, tại chỗ của Asbel biết được phải mượn sức mạnh của Thánh Đạo Sư Savina mới có thể hoàn thành chuyển nghề. Sau khi tìm thấy Savina, Savina vô cùng vui vẻ chấp nhận hỗ trợ, nhưng trước khi nghi thức được bắt đầu thì cần phải giải đáp một số [nghi hoặc] của cô ấy.
   

 7. Sau khi tất cả giai đoạn trên đều đã được hoàn thành, [Savina Thánh Đạo Sư] hùng mạnh sẽ hỗ trợ chiến binh hoàn thành chuyển nghề Chuyển 10. Sau khi chuyển nghề thành công, nghề sẽ có sự thay đổi, cụ thể thay đổi như sau: 

 8. Lực-Kỵ sĩ Thần Sáng——>Lực-Kỵ Sĩ Thần Rực Rỡ;

 9. Trí-Kỵ sĩ Thần Sáng——>Trí-Kỵ Sĩ Thần Rực Rỡ;

 10. Trí-Đạo Sư Thần Sáng——>Trí-Đạo Sư Thần Rực Rỡ;

 11. Mẫn-Đạo Sư Thần Sáng——>Mẫn-Đạo Sư Thần Rực Rỡ;

 12. Mẫn-Xạ Thủ Thần Sáng——>Mẫn-Xạ Thủ Thần Rực Rỡ;

 13. Trí-Xạ Thủ Thần Sáng——>Trí-Xạ Thủ Thần Rực Rỡ;

 14. Lực-Tế Sư Thần Sáng——>Lực-Tế Sư Thần Rực Rỡ;

 15. Trí-Tế Sư Thần Sáng——>Trí-Tế Sư Thần Rực Rỡ. 

 16. Sau khi chuyển nghề cuối cùng được hoàn thành, các chiến binh sẽ tới gần hơn với [Bậc Thầy Lv700], sau khi đạt max cấp, các chiến binh sẽ tiếp nhận thử thách max cấp, chiến binh thành công vượt qua thí luyện sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất đại lục! Thế giới max cấp, Lorencia còn vô số những điều tươi đẹp đang chờ bạn khám phá!

 17. Mở rộng giới hạn cấp

 18.  Sau khi hoàn thành chuyển nghề Chuyển 10, giới hạn cấp của nhân vật sẽ được mở rộng tới Bậc Thầy Lv700 đồng thời sẽ mở thanh trang bị Chuyển 10 giúp nhân vật có khả năng nhận trang bị Chuyển 10 và mở toàn bộ map: Giáo Đường Hắc Ám; 

  • Thêm trang bị chiến sĩ mới: Vũ khí [Đao Liệt Huyết], đồ thủ [Bộ Chích Diễm]

 • Thêm trang bị pháp sư mới: tay chính [Trượng Arcane], tay phụ [Khiên Arcane], đồ thủ [Bộ Ma Huyết]

 • Thêm trang bị cung tiễn thủ mới: tay chính [Cung Thao Thiên], tay phụ [Tên Thao Thiên], đồ thủ [Bộ Hồng Ma]

 • Thêm trang bị thánh đạo sư mới: tay chính [Quyền trượng Kundun], tay phụ [Sách Kundun], đồ thủ [Bộ Kaos]

 •  Sau khi hoàn thành chuyển nghề Chuyển 10, mở khóa map hoàn toàn mới: Giáo Đường Hắc Ám! 

 • Mở toàn bộ Thiên Phú Nguyên Tố

 • Thiên Phú Nguyên Tố mới mở toàn diện, kỹ năng Thiên Phú mới siêu mạnh chờ bạn tới lĩnh ngộ!

 

 1. Đặc quyền ủy thác vàng

 2. Chiến binh có thể tiêu 69000 VND để mua đặc quyền ủy thác vàng 30 ngày và nhận thưởng thêm 1 lần duy nhất. 

 3. Đặc quyền ủy thác vàng: Sau khi nhận đặc quyền ủy thác, nhân vật được phép ủy thác tất cả nhiệm vụ ngày trong thời gian đặc quyền có hiệu lực và sau khi ủy thác xong sẽ lập tức hoàn thành và nhận thưởng. 

 

 1. Hệ thống Quân Đoàn

 2. Mô tả điều kiện tham dự Quân Đoàn

  • Quy tắc ghép

   • Số ngày mở server của server chứa người chơi đạt 100 ngày sẽ được tham dự ghép Quân Đoàn trước khi mùa giải bắt đầu

   • Khi ghép server, Guild cấp S và Guild cấp A sẽ tham dự ghép Quân Đoàn, Guild khác không tham dự

  • Cấp cá nhân người chơi cần đạt Lv560 mới mở tính năng Quân Đoàn hằng ngày, bao gồm: Ma Vương Tùy Tùng, Nhiệm vụ Quân Đoàn và Khai thác Quân Đoàn. 

  • Sau khi ghép mùa giải xong sẽ vào Guild Quân Đoàn chính thức, mở tính năng Ma Vương Giáng Lâm và tính năng Xâm Lược. Các Guild cấp B, cấp C hoặc chưa được đánh giá sẽ vào Quân Đoàn trung lập sau khi mùa giải bắt đầu và chỉ được tham dự tính năng hằng ngày, không được tham dự tính năng Ma Vương Giáng Lâm và tính năng Xâm Lược

  • Sau khi ghép mùa giải, sự kiện Chiến Trường Đỏ sẽ bị đóng và được thay bằng Tính năng Quân Đoàn.

  • Sau khi vào mùa giải chính thức, Guild cấp S và Guild cấp A rời khỏi Quân Đoàn chính thức cũng có thể chọn vào Quân Đoàn trung lập. 

 3. Mô tả mùa giải Quân Đoàn

  • Mùa giải Quân Đoàn bắt đầu vào 11:00 thứ 3 đầu tiên của mỗi tháng và kết thúc vào 5:00 sáng thứ 2 đầu tiên của tháng tiếp theo

 4. Hệ thống Quân Đoàn

 • Quyền hạn Quân Đoàn

  • Quân Đoàn được tạo thành bởi 1 số Guild. Quyền hạn tính năng trong Quân Đoàn bao gồm: Sửa biểu tượng, sửa khế ước, sửa tên Quân Đoàn, sửa giới thiệu Quân Đoàn, gửi lời tuyên chiến xâm lượng, gửi buộc tội Guild; chỉ có Chủ Guild hoặc Phó Guild mới được thay đổi quyền hạn; thay mặt Guild chủ cũng có quyền hạn giống như Guild chủ

 • Dung lượng Quân Đoàn

  • Dung lượng Quân Đoàn bao gồm dung lượng lực chiến, dung lượng Guild, dung lượng thành viên chính thức Quân Đoàn.

  • Các chỉ tiêu dung lượng đều có giới hạn nhất định, vượt quá giới hạn ngược lại sẽ phát sinh một số hiệu ứng tiêu cực cho Quân Đoàn.

  • Khi giành được huy chương sôi nổi hoặc lực chiến vượt trội trong Huân chương Quân Đoàn sẽ nhận được thưởng tương ứng khi tính dung lượng lực chiến.

  • Kiểm tra giới hạn sẽ được thực hiện vào 5:00 sáng mỗi ngày, do đó hãy kịp thời điều chỉnh các chỉ số Quân Đoàn của mình

 • Khế ước Quân Đoàn

  • Sau khi mùa giải mở 3 ngày có thể coi Guild là đơn vị để ký khế ước với Quân Đoàn hiện tại

  • Khi mùa giải kết thúc và tiến hành tổ hợp lại Quân Đoàn, Guild ký khế ước sẽ được bảo lưu ở Quân Đoàn hiện tại mà không bị di chuyển

  • 3 ngày cuối cùng trước khi kết thúc mùa giải, chỉ có thể kí khế ước chứ không thể hủy khế ước.

 • Quân hàm Quân Đoàn

 • Người chơi tham dự sự kiện tính năng Quân Đoàn có thể nhận thưởng quân công, dựa vào tổng quân công mà người chơi tích lũy được trong mùa giải để kích hoạt quân hàm tương ứng, kích hoạt quân hàm xong sẽ được nhận thưởng tương ứng.

 • Quân hàm Quân Đoàn sẽ reset cùng lúc mới mùa giải

 • Buộc tội Guild

  • Guild chủ hoặc Guild phó trong Quân Đoàn có thể buộc tội Guild chỉ định nhưng không thể buộc tội Guild sở hữu Huy Chương Vương Giả

  • Sau khi gửi buộc tội xong, tất cả Guild chủ hoặc Guild phó trong Quân Đoàn sẽ tiến hành bỏ phiếu, phiếu đạt tỷ lệ nhất định thì Guild đó sẽ phải rời Quân Đoàn

  • Mỗi Guild trong mùa giải đều sở hữu 2 lượt buộc tội miễn phí, sau khi dùng hết lượt miễn phí sẽ phải dùng kim cương để mua thêm lượt để tiến hành buộc tội

  • 3 ngày cuối cùng của mùa giải Quân Đoàn, tất cả Guild không thể buộc tội

 • Tuyên chiến xâm lược

  • Quân đoàn tham dự sự kiện Ma Vương Giáng Lâm sẽ có cơ hội nhận [Bản Đồ Dịch Chuyển Lãnh Địa] để tuyên chiến xâm lược

  • Guild chủ hoặc Guild phó trong Quân Đoàn có thể gửi lời tuyên chiến xâm lược tới Quân Đoàn có thể tuyên chiến khác

  • Sau khi gửi lời tuyên chiến, tất cả Guild chủ hoặc Guild phó của Quân Đoàn bỏ phiếu, tỷ lệ đạt >=60% thì coi như tuyên chiến thành công; sau khi tuyên chiến thành công thì ngày hôm sau bắt đầu mở Xâm Lược Chiến. 

  • Bản Đồ Dịch Chuyển Lãnh Địa sau khi nhận sẽ có hiệu lực, khi hết hiệu lực mà Quân Đoàn sở hữu nó vẫn chưa tiến hành tuyên chiến thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra đối thủ tuyên chiến tự động.

 

 • Quân dự bị

  • Thành viên Quân Đoàn chia thành Quân Dự Bị và thành viên chính thức

   • Thành viên quân dự bị không thể tham dự tất cả sự kiện Quân Đoàn

   • Thời gian dự bị là 2 ngày, sau khi kết thúc thời gian dự bị (qua 6:00 sáng của 2 ngày) sẽ tự động chuyển thành thành viên chính thức

  • Sau khi Guild rời khỏi Quân Đoàn và gia nhập vào Quân Đoàn mới, Guild trở thành quân dự bị, tất cả thành viên trong Guild cũng trở thành quân dự bị; 

   • Khi người chơi trở thành quân dự bị, thời gian dự bị là 72 giờ, sau khi kết thúc thời gian dự bị sẽ tự động chuyển thành thành viên chính thức

  • Người chơi do gia nhập Guild mà vào Quân Đoàn thì cũng trở thành quân dự bị

 

 • Đóng băng công huân

  • Guild bị buộc tội phải rời khỏi Quân Đoàn hoặc chủ động rời khỏi Quân Đoàn thì công huân cá nhân của thành viên trong Guild sẽ có 50% bị đóng băng

  • Khi chưa gia nhập lại vào Quân Đoàn thì thành viên trong Guild vẫn dựa theo công huân cá nhân vốn có để tiến hành xếp hạng cá nhân

  • Công huân cá nhân sau khi bị đóng băng và Guild gia nhập lại Quân Đoàn bất kỳ (ngoại trừ Quân Đoàn trung lập), mỗi ngày được mở khóa đóng băng 10% thông qua hoàn thành nhiệm vụ ngày đồng thời công huân cá nhân chưa bị đóng băng sẽ được xếp hạng lại

  • Thành viên Guild chủ động rời khỏi Guild sẽ không thể tiếp tục tham gia xếp hạng cá nhân nhưng công huân vẫn sẽ ở trạng thái đóng băng, sau khi gia nhập vào Guild mới gia nhập Quân Đoàn, công huân cá nhân sẽ được mở khóa đóng băng và công huân vốn có sẽ được tham gia xếp hạng cá nhân

 

 1. Tính năng Quân Đoàn: Ma Vương Tùy Tùng

 2. Thêm sự kiện Quân Đoàn mới: Ma Vương Tùy Tùng, nhân vật trở thành quân chính thức của Quân Đoàn được tham dự sự kiện này. 

  • Thời gian sự kiện: 12:30-18:00, 20:55-23:00 mỗi ngày trong mùa giải Quân Đoàn. 

  • Trong thời gian sự kiện, Ma Vương tà ác sẽ chỉ huy các tùy tùng của mình tấn công các lãnh địa của các Quân Đoàn. 

  • Trong đám tùy tùng có 1 đội siêu tinh nhuệ, là tâm phúc của Ma Vương, mỗi ngày sẽ tấn công một lãnh địa bất kỳ

 3. Các chiến binh có thể chọn bảo vệ lãnh địa Quân Đoàn của bản thân hoặc đi tới cướp thưởng rớt của Quân Đoàn địch.

 1. Tính năng Quân Đoàn: Nhiệm vụ Quân Đoàn

 2. Thêm tính năng Quân Đoàn hàng ngày mới: Nhiệm vụ Quân Đoàn, mỗi sứ giả 1 ngày có thể hoàn thành 5 lần nhiệm vụ Quân Đoàn. 


P.S. Khai thác Quân Đoàn và Nhiệm vụ Guild có chung số lượt,  so với Nhiệm vụ Guild thì hoàn thành nhiệm vụ Quân Đoàn sẽ được nhận thêm quân công, công huân cá nhân và công huân Quân Đoàn! Cấp S còn có thêm xác suất nhận Gang!

 

 1. Tính năng Quân Đoàn: Khai thác Quân Đoàn

 2. Thêm tính năng Quân Đoàn hàng ngày mới: Khai thác Quân Đoàn, trong lãnh địa Quân Đoàn sẽ xuất hiện Ngọc Biển Xanh và Mũ Biển Xanh, mỗi ngày chiến binh có 2 lần chọn vật phẩm khai thác mà mình muốn để tiến hành khai thác!

P.S. Khai thác Quân Đoàn và khai thác Chiến Trường Vàng có chung số lượt, so với Chiến Trường Vàng thì Ngọc Biển Xanh và Mũ Biển Xanh thu thập được trong lãnh địa Quân Đoàn  sau khi thu thập xong còn được nhận thêm quân công và có thêm xác suất nhận Hồn Ấn!

 

 1. Tính năng Quân Đoàn: Ma Vương Giáng Lâm

 2. Vào 20:30 mỗi thứ 2, 4, 6 trong mùa giải Quân Đoàn, các ảo ảnh Ma Vương sẽ đem theo lượng lớn châu báu hiện hình tại các lãnh địa Quân Đoàn thông qua cánh cửa Dị Giới. Sức mạnh của Ma Vương có thể hỗ trợ các ảo ảnh tồn tại 15 phút, trong thời gian này, Quân Đoàn gây ST lên ảo ảnh sẽ được nhận thưởng mà các ảo ảnh mang theo. 

 3. Từ 5 phút trước khi ảo ảnh Ma Vương xuất hiện được phép vào lãnh địa Quân Đoàn để chuẩn bị. Các chiến binh có thể chọn ở lại lãnh địa Quân Đoàn để trấn áp ảo ảnh [bảo vệ quê nhà] hoặc tới các lãnh địa Quân Đoàn khác để cướp ảo ảnh [cướp thưởng]. Trong thời gian trấn áp có thể đổi mục tiêu bất kỳ lúc nào. 

 4. Trong thời gian Ma Vương Giáng Lâm, rời map sẽ trừ 50% sát thương gây ra cho tất cả ảo ảnh. 

 5. Trong thời gian Ma Vương Giáng Lâm, tử trận trong lãnh địa của ảo ảnh sẽ trừ 10% sát thương gây ra cho ảo ảnh. 

 6. P.S. Khi đổi mục tiêu thì sát thương gây ra cho ảo ảnh sẽ không bị xóa. 

 7. Lãnh địa mỗi Quân Đoàn đều sẽ có 3 ảo ảnh, chia thành ảo ảnh linh hồn, ảo ảnh tay trái và ảo ảnh tay phải. 

 • Lượng bảo vật mang theo và sức mạnh của chúng cũng khác nhau, trong đó: 

 • [Ảo ảnh linh hồn] kế thừa phần lớn sức mạnh của Ma Vương, có thể dễ dàng gọi sức mạnh bóng tối và ánh sáng, được cho là phân thân của Ma Vương, lượng bảo vật mang theo cũng nhiều. Tại mỗi lãnh địa Quân Đoàn, 2 Quân Đoàn gây sát thương cao nhất lên chúng sẽ được chia thưởng bảo vật mà chúng mang theo. 

 • [Ảo ảnh tay trái] kế thừa sức mạnh ánh sáng bị phong ấn trong tay trái của Ma Vương, mang lượng lớn bảo vật. Tại mỗi lãnh địa Quân Đoàn, Quân Đoàn gây sát thương cao nhất lên chúng sẽ được hưởng toàn bộ số thưởng bảo vật chúng mang theo. 

 • [Ảo ảnh tay phải] kế thừa sức mạnh bóng tối bị phong ấn trong tay phải của Ma Vương, mang lượng lớn bảo vật. Tại mỗi lãnh địa Quân Đoàn, Quân Đoàn gây sát thương cao nhất lên chúng sẽ được hưởng toàn bộ số thưởng bảo vật chúng mang theo. 

 • P.S. Tử trận trong quá trình tấn công ảo ảnh thì sát thương gây ra cho ảo ảnh sẽ không bị xóa. 

  • Vào bất kỳ lãnh địa Quân Đoàn nào trong khi trấn áp đều có thể cổ vũ, hiệu quả cổ vũ chỉ có hiệu lực ở lãnh địa Quân Đoàn đó. 

 • Ảo ảnh Ma Vương mang theo rất nhiều châu báu, bao gồm [Hồn Ấn Phẩm Cao], [Phù Văn Chú Cánh Tím], [Mảnh Thánh Trang Đại Thiên Sứ], [Lửa Đại Bàng], [Lông Vũ Locke], [Ngọc Sáng Tạo], [Ngọc Thức Tỉnh], [Pha Lê Maya] vv... Giành được càng nhiều ảo ảnh thì thưởng nhận được càng nhiều!

 • Với các chiến binh tham gia trấn áp hơn 1 phút và sát thương gây ra có hiệu lực sẽ giành được điểm sôi nổi để chia hoa hồng Đấu Giá Quân Đoàn trong cùng ngày và nhận thưởng sôi nổi cá nhân, thưởng sôi nổi cá nhân sẽ bao gồm rương với lượng lớn quân công, công huân cá nhân, công huân Quân Đoàn và sôi nổi Ma Vương Giáng Lâm. 

 1. Tính năng Quân Đoàn: Xâm Lược Chiến

 2. Giới thiệu tính năng

 • Tính năng Quân Đoàn Xâm Lược có đơn vị là Quân Đoàn, là tính năng chiến trường cho phép 2 bên tiến hành đối khác 1v1. Trong tính năng Quân Đoàn Xâm Lược này, Quân Đoàn được tiêu Bản Đồ Dịch Chuyển Lãnh Địa để tuyên chiến với bên Quân Đoàn còn lại. Quân Đoàn tuyên chiến thành công (hoặc bị tuyên chiến) mới được tham dự tính năng Quân Đoàn Xâm Lượng trong thời gian sự kiện (Mỗi thứ 3,5,7 20:20 hàng tuần), Quân Đoàn chưa tuyên chiến hoặc chưa bị tuyên chiến sẽ không được tham gia tính năng này

 • Trong hoạt động Xâm Lược, Quân Đoàn bên tuyên chiến là bên tấn công, bên bị tuyên chiến là bên phòng thủ. Quân Đoàn 2 bên giành điểm thông qua việc chiếm lĩnh 5 cứ điểm tài nguyên trong chiến trường, bên Quân Đoàn có điểm tài nguyên đạt 18000 trước sẽ giành chiến thắng. 

 • Xâm Lược Tuyên Chiến

 • Chỉ có Quân Đoàn sở hữu Bản Đồ Dịch Chuyển Lãnh Địa mới được tiến hành tuyên chiến Quân Đoàn Xâm Lược. Quân Đoàn tham dự sự kiện Ma Vương Giáng Lâm sẽ có xác suất nhận Bản Đồ Dịch Chuyển Lãnh Địa. Sau khi nhận, Bản Đồ Dịch Chuyển Lãnh Địa sẽ có hiệu lực trong thời gian nhất định, nếu không sử dụng sẽ tiến hành hành tuyên chiến ngẫu nhiên. 

 • Cứ điểm tài nguyên

  • Trong chiến trường tổng cộng có 5 điểm tài nguyên, chia thành 1 cứ điểm tượng, 2 cứ điểm pha lê, 2 cứ điểm cờ chiến. Người chơi có thể công cứ điểm tài nguyên của địch để tranh quyền chiếm lĩnh cứ điểm. 

  • Cứ điểm tượng: Nằm ở vị trí trung tâm chiến trường, tài nguyên sản sinh ra nhiều nhất và được sức mạnh thống trị của lãnh địa bảo vệ, chỉ có người chơi có đánh giá cao hơn điểm nhất định mới có thể công cứ điểm này 

  • Cứ điểm pha lê: Trên dưới chiến trường đều có 1 cứ điểm, sản lượng tài nguyên ở mức trung bình, bất kỳ người chơi nào cũng có thể công cứ điểm

  • Cứ điểm cờ chiến: Trên dưới chiến trường đều có 1 cứ điểm, sản lượng tài nguyên ở mức thường, bất kỳ người chơi nào cũng có thể công cứ điểm

 • Phù Văn Chiến Trường

  • Trong chiến trường sẽ ngẫu nhiên làm mới 3 loại Phù Văn Chiến Trường sau, chạm vào để nhận Phù Văn và hiệu quả tương ứng

  • Phù văn chiến đấu xanh: Thu thập để nh

Tin khác