【SỰ KIỆN INGAME】 NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

【SỰ KIỆN INGAME】 NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

06/09/2022

Người Chơi Cũ Trở Lại

 1. SK server trở lại

【Thời gian SK】: server trở lại độc quyền,  số ngày mở sv từ 1-30 ngày

【Điều kiện mở】: Server trở lại độc quyền, nhân vật có cấp nhân vật >=lv.2

 

 1. Phúc lợi trở lại

  1. Trong thời gian SK, mở SK phúc lợi trở lại, chỉ cần online lập tức nhận thưởng trở lại, Hộp quà lớn 7 ngày và Thẻ phúc lợi KC vàng vĩnh viễn. 

   1. Thưởng Trở Lại: KC*200, KC Vàng*200

 1. Nội dung Hộp Quà 7 Ngày

Số ngày mở SV

VP 1

SL 1

VP 2

SL 2

VP 3

SL 3

VP 4

SL 4

VP 5

SL 5

Ngày 1

       

Ngọc Điểm

120

Ngọc Tiến Hóa

10

Ngọc Sinh Mệnh

5

Ngày 2

KC

100

KC Vàng

250

Nước thánh sôi nổi (100 Độ sôi nổi) 

2

Thần Binh Bạo Kích-Cao

4

Ngọc Sinh Mệnh

8

Ngày 3

KC

100

KC Vàng

300

Ngọc May Mắn

1

Ngọc Linh Hồn

10

Ngọc Sinh Mệnh

10

Ngày 4

KC

100

KC Vàng

300

Cát Ma Hóa

1

Gói Trang Bị Vệ Sĩ

1

Ngọc Sinh Mệnh

12

Ngày 5

KC

100

KC Vàng

400

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

10

Ngọc Sinh Mệnh

15

Ngày 6

KC

100

KC Vàng

450

Ngọc May Mắn

1

Ngọc Ánh Trăng

10

Ngọc Sinh Mệnh

18

Ngày 7

KC

100

KC Vàng

500

Hoa Văn Thánh Lv.3

3

Pha Lê Bất Hủ

1

Ngọc Sinh Mệnh

20

 
 1. EXP Cuồng Nhiệt

  1. Trong thời gian SK, mở EXP Cuồng Nhiệt BUFF all server, trợ giúp Dũng Sĩ tăng cấp nhanh chóng! 

 1. Đua cấp giành KC

  1. Trong thời gian SK, mở Đua cấp giành KC! Dũng Sĩ mỗi khi đạt đến 1 cấp nhất định có thể đến giao diện nhận thưởng KC Vàng, tổng thưởng mỗi SV game có hạn, nhanh tay sẽ có phần! 

Tổng giới hạn KC Vàng sv game: 3000000

Cấp có thể nhận thưởng như sau

Cấp yêu cầu

KC Vàng được nhận

10

300

20

300

30

300

40

300

50

300

60

300

70

300

80

300

90

300

100

600

110

600

120

600

130

600

140

600

150

600

160

600

170

600

180

600

190

600

200

900

210

900

220

900

230

900

240

900

250

900

260

900

270

900

280

900

290

900

300

1200

310

1200

320

1200

330

1200

340

1200

350

1200

360

1200

370

1200

380

1200

390

1200

400

1200

410

1200

420

1200

 
 1. Nạp hoàn trả KC

  1. Trong thời gian SK, mở Nạp hoàn trả KC! Nạp KC để hưởng 50% hoàn trả KC, nạp 100, hoàn 50! Các Dũng Sĩ có thể đến giao diện SK nhận KC hoàn, mỗi Dũng Sĩ được hưởng ít nhất 1000 KC hoàn trả. 

 

 1. Đồng thời, Dũng Sĩ trở lại còn có thể đến SV cũ, nhận code trở lại độc quyền, nhận thêm mức hạn hoàn trả KC! Chúng tôi sẽ đánh giá điểm trở lại của bạn dựa theo level, lực chiến, cấp VIP. 

 

 

 1. Cách tính điểm trở lại

  1. Theo cấp độ VIP của người chơi, cấp độ nhân vật và lực chiến chiến đấu của nhân vật để nhận điểm trở lại.

  2. Tổng hạn mức hoàn KC=Tổng điểm trở lại+Hạn mức hoàn KC ban đầu
    

 2. Shop KC Vàng

KC Vàng mà đã nhận được trong Tiệc Trở Lại có thể dùng để mua các VP cực phẩm và nguyên liệu trong Shop KC Vàng, Shop sẽ mở vĩnh viễn, nhận Thẻ KC Vàng Vĩnh viễn, ngoài ra mỗi ngày còn có thể nhận phúc lợi 100 KC Vàng! 

STT

Tên VP

Giá

SL có thể mua

1

Gói Bộ 0 Chuyển

300

1

2

Hộp Bộ Giáp 1 Chuyển

300

1

3

Hộp Bộ Giáp 2 Chuyển

400

1

4

Ngọc Điểm

2

120

5

Ngọc Tiến Hóa

60

10

6

Ngọc Chúc Phúc

16

10

7

Ngọc Maya

4

10

8

Ngọc Linh Hồn

30

10

9

Ngọc Sinh Mệnh

40

10

10

Ngọc May Mắn

800

7

11

Hồn Kim Lang

1200

1

12

Vảy Rồng Đáy Biển

5000

1

13

Sừng Tê Giác Điên

9200

1

14

Hồn Ác Ma

1800

1

15

Linh hồn thiên sứ

1800

1

16

Tinh Linh Gấu Trúc

1800

1

17

Suối Ác Ma

1800

1

18

Cánh Thiên Sứ Trong Suốt

1800

1

19

Măng Ngon Cuồn Cuộn

1800

1

20

Khế Ước Asschel

5800

1

21

Pha Lê Đại Thiên Sứ

5800

1

22

Hộp Nhạc Trưởng Tộc

5800

1

23

Trái Vệ Sĩ-Sơ

40

15

24

Trái Vệ Sĩ Trung Cấp

100

5

25

Nhẫn Phòng Vệ

1000

1

26

Nhẫn Cường Công

1000

1

27

Nhẫn Thủy Thần

2400

1

28

Nhẫn Gió Táp

2400

1

29

Nhẫn Liệt Diễm

4000

1

30

Nhẫn Cự Thạch

4000

1

31

Rương Chọn Cánh Đời 1 Hoàn Mỹ

1800

1

32

Rương Chọn Cánh Đời 2 Hoàn Mỹ

5800

1

33

Lông Vũ Locke

1200

1

34

Cát Ma Hóa

400

2

35

Thuốc EXP

960

3

36

Nước Thánh EXP

4760

1

37

Thẻ Treo Máy Offline

600

4

38

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

30

10

39

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

30

10

40

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

30

10

41

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

30

10

42

Thần Binh Công-Sơ

10

10

43

Thần Binh Phòng Ngự-Sơ

10

10

44

Thần Binh Sinh Mệnh-Sơ

10

10

45

Thần Binh Bạo Kích-Sơ

10

10

46

Túi Thứ Nguyên

2000

20

47

500 Danh Vọng

100

10

48

Cuộn Trùng Tu Kỹ Năng

400

1

49

Sách Bậc thầy Cấp Sao

400

1

50

Giấy Đổi Tên Nhân Vật

2000

1

51

Hộp Chọn Gang

240

5

52

Hộp Chọn Gang-Cao

500

5

53

Hộp Chọn Gang Cực Phẩm

1400

5

 
 1. Người chơi cũ trở lại

【Thời gian nhận tư cách trở lại】: 6/9/2022 05:00:00 - 13/9/ 2022 04:59:59

【Tư cách trở lại】: Lực chiến cao nhất lịch sử>=10000000, số ngày tạo >=30 ngày, nhân vật có số ngày chưa đăng nhập >=7 ngày

【Nhận tư cách trở lại】: Trong thời gian nhận tư cách trở lại, người chơi trở lại đăng nhập acc cũ, kích hoạt phúc lợi trở lại

 1. Nhận code trở lại, đến sv riêng, sau khi nhập code trở lại, nhận hạn mức Nạp hoàn trả KC độc quyền của người chơi cũ! 

 1. Nhân vật trở lại cũng có thể chọn chuyển SV may mắn, sau khi chuyển SV thành công còn có thể nhận thưởng chuyển SVđộc quyền.

  1. Thưởng chuyển SV: 500 KC và 1 Thẻ Chuyển Nghề Tùy Chỉnh. 

 

 1. Chọn một trong hai tính năng trên, và tính năng còn lại sẽ bị đóng sau khi chọn.

Tin khác