[HOT] RA MẮT SỰ KIỆN: GIÁM BẢO MAY MẮN

[HOT] RA MẮT SỰ KIỆN: GIÁM BẢO MAY MẮN

01/02/2021

Thời gian sự kiện:00:00 ngày 1/2/2021 – 23:59 ngày 1/2/2021

Điều kiện mở: Các server mở ≥8 ngày và nhân vật >=Lv100

Phạm vi server

  • Lorencia:001 - 200
  • Devias:  001 - 052

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian sự kiện, mỗi lần người chơi tiêu 60 Kim Cương để giám bảo sẽ ngẫu nhiên nhận các vật phẩm thưởng, có thêm cơ hội nhận thưởng siêu cấp: Vũ Khí Huyễn Hóa.

Mỗi lần Giám Bảo, nếu quay được thưởng lớn sẽ tăng 10 Điểm May Mắn. Điểm May Mắn đạt giới hạn 500 sẽ nhận được thưởng lớn.

 

Thưởng Giám Bảo như sau:

Tên vật phẩm

Số lượng vật phẩm

Ngọc Sinh Mệnh

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

1

Thần Binh Công-Trung

1

Thần Binh Công-Cao

1

Túi Thứ Nguyên

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Đá Thiêu Đốt

1

Vũ Khí Huyễn Hóa (Lưỡi Hái Tử Thần, Trượng Gordon, Cung Cánh Bạc)

1

 

Lưỡi Hái Tử Thần

 

Cung Cánh Bạc

 

Trượng Gordon

 

Tin khác