[HOT] SỰ KIỆN ĐUA TOP DIỆT BOSS

[HOT] SỰ KIỆN ĐUA TOP DIỆT BOSS

19/12/2020

SỰ KIỆN ĐUA TOP DIỆT BOSS

Thân chào các MUtizen thân mến,

Sự kiện tiếp theo chính là sự kiện Đua TOP Diệt Boss của MU: Vượt Thời Đại, ELF sẽ thông báo thể lệ cho các MUtizen ở dưới:

* Điều kiện: Cấp độ nhân vật 70 trở lên.

* Thời gian: 7 ngày đầu tiên mở server.

 

 

THƯỞNG DIỆT BOSS ĐẦU TIÊN

 

THƯỞNG DIỆT BOSS

Boss Ma Vương Balrog

Level 90

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Tiêu diệt boss Ma Vương Balrog          

Level 90

01 Pha Lê Maya

03 Ngọc Tiến Hóa

50000 Zen

Boss Goblin Vàng

Level 100

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Tiêu diệt boss Goblin Vàng

Level 100

03 Ngọc Sinh Mệnh

05 Ngọc Linh Hồn

50000 Zen

Boss Quỷ Biển

Level 110

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Boss Quỷ Biển

Level 110

01 Ngọc Ánh Trăng

3 Thần Binh Công - Trung

50000 Zen

Boss Hỏa Long Vương Vàng

Level 110

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Boss Hỏa Long Vương Vàng

Level 110

03 Ngọc Điểm

07 Thần Binh Phòng Ngự - Sơ 

50000 Zen

Boss Người Cá Vàng

Level 120

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Boss Người Cá Vàng

Level 120

03 Ngọc Điểm

07 Thần Binh Phòng Ngự - Sơ

50000 Zen

Boss Quỷ Biển Cthulhu

Level 130

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Boss Quỷ Biển Cthulhu

Level 130

05 Thần Binh Công - Sơ

Boss Pháp Sư Vua Vàng

level 130

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Boss Pháp Sư Vua Vàng

Level 130

03 Ngọc Điểm

07 Thần Binh Phòng Ngự - Sơ

50000 Zen

Boss Kỵ Sĩ Sắt Vàng

Level 140

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Boss Kỵ Sĩ Sắt Vàng

Level 140

03 Ngọc Điểm

07 Thần Binh Phòng Ngự - Sơ

50000 Zen

Boss Kỵ Sĩ Tàn Ác Vàng

Level 150

1 Rương Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 0 Chuyển

Boss Kỵ Sĩ Tàn Ác Vàng

Level 150

03 ngọc điểm

07 thần binh phòng ngự-sơ 

50000 Zen

Boss Ma Vương Zarkan

Level 150

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Ma Vương Zarkan

Level 150

05 Thần Binh Công - Sơ

Boss Viêm Ma Vàng

Level 160

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Viêm Ma Vàng

Level 160

03 ngọc điểm

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung 

01 Ngọc Chúc Phúc

Boss Ác Linh Vương Vàng

Level 170

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Ác Linh Vương Vàng

Level 170

03 ngọc điểm

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung 

01 Ngọc Chúc Phúc

Boss Hỏa Ma

Level 180

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Hỏa Ma

Level 180

05 Thần Binh Công - Sơ

Boss Kỵ Sĩ Ảo Ảnh Vàng

Level 180

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Kỵ Sĩ Ảo Ảnh Vàng

Level 180

03 ngọc điểm

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung 

01 Ngọc Chúc Phúc

Boss Rồng Ma Vàng

Level 190

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Rồng Ma Vàng

Level 190

03 ngọc điểm

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung 

01 Ngọc Chúc Phúc

Boss Phượng Hoàng Lửa

Level 200

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Phượng Hoàng Lửa

Level 200

05 Thần Binh Công - Sơ

Boss Hỏa Ma Vàng

Level 200

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Hỏa Ma Vàng

Level 200

03 ngọc điểm

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung         

02 Ngọc Chúc Phúc

Boss Phượng Hoàng Lửa Vàng       

Level 210

1 Rương Chọn Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên 1 Chuyển

Boss Phượng Hoàng Lửa Vàng

Level 210

05 Ngọc Điểm

03 Thần Binh Sinh Mệnh - Trung 

02 Ngọc Chúc Phúc

 

 

 

Tin khác