【SỰ KIỆN INGAME】 BÍ BẢO MU

【SỰ KIỆN INGAME】 BÍ BẢO MU

26/07/2022

Thông báo sự kiện Bí Bảo

 

[Thời gian sự kiện] 26/7/2022 05:00-27/7/2022 04:59:59

[Điều kiện mở] Các server mở từ 8 ngày, và Lv nhân vật >=Lv100

 

[Nội dung sự kiện]

Kỳ Tích Bí Bảo

Trong thời gian mở sự kiện, sẽ mở Kỳ Tích Bí Bảo, có thể tùy chọn một số vật phẩm trong Quỹ Thưởng cấp S,A,B,C để cùng với Quỹ Thưởng các vật phẩm cơ bản tạo thành Quỹ Thưởng Kỳ Tích Bí Bảo. Sau đó, dùng Chìa Bí Bảo để quay thưởng, Chìa Bí Bảo được tặng khi dùng 120 KC mua Túi Vàng 8888.

 

 IMG_256

IMG_256

Gói Ưu Đãi Đặc Biệt

Trong thời gian SK, sẽ đồng thời mở Gói Ưu Đãi Đặc Biệt, người chơi mua trực tiếp có thể nhận được các VP hiếm như Chìa Bí Bảo v.v. Tổng số Gói Ưu Đãi Đặc Biệt là 5 gói, mua gói trước mới hiện gói sau.

Trong thời gian SK, còn mở Gói KC Màu thêm!

 

IMG_256

IMG_256

Nội dung Gói Ưu Đãi Đặc Biệt: 

9000 Gói Đặc Biệt Kỳ Tích Bí Bảo

Tên Vật Phẩm

SL 

KC Màu 

144000

Chìa Bí Bảo 

2

KC

80

Cát Ma Hóa

1

   

69000 Gói Đặc Biệt Kỳ Tích Bí Bảo

Tên Vật Phẩm

SL 

KC Màu 

432000

Chìa Bí Bảo 

6

Ngọc Sinh Mệnh

8

Gói Nước Thánh Sôi Nổi(Hạn giờ)

1

   

109000 Gói Đặc Biệt Kỳ Tích Bí Bảo

Tên Vật Phẩm

SL 

KC Màu 

576000

Chìa Bí Bảo 

8

Tử Tinh Kỳ Tích

3

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

   

129000 Gói Đặc Biệt Kỳ Tích Bí Bảo

Tên Vật Phẩm

SL 

KC Màu 

684000

Chìa Bí Bảo 

10

Đá Thiêu Đốt

2

Chân·Rồng Con Châu Báu

6

   

219000 Gói Đặc Biệt Kỳ Tích Bí Bảo

Tên Vật Phẩm

SL 

KC Màu 

720000

Chìa Bí Bảo 

12

Thép Luyện Ác Ma

2

Trái Vệ Sĩ Cao Cấp

12

 

 

Nội dung Gói KC Màu: 

Gói KC Màu(219000 VND)

Tên Vật Phẩm

SL 

KC Màu 

2880000

Ngọc Sinh Mệnh

20

Thần Binh Bạo Kích-Trung

10

 

 

Tin khác