【SỰ KIỆN INGAME】 THU VÀNG MÁT LẠNH

【SỰ KIỆN INGAME】 THU VÀNG MÁT LẠNH

06/09/2022

SK Thu Vàng Mát Lạnh

【Thời gian SK】: 06/09/2022 05:00 ~ 11/9/2022 04:59

【Điều kiện mở】: SV có số ngày mở SV đạt 8 ngày, đồng thời cấp nhân vật>=lv.100

  1. Nạp đầu mỗi ngày

Trong thời gian SK, mỗi ngày nạp mức bất kỳ, có thể nhận các thưởng siêu giá trị như Thiệp Chúc Thu Vàng, Ngọc Sinh Mệnh,v..v.

Trong đó, có thể sử dụng Thiệp Chúc Thu Vàng trong SK Vòng Quay Thu Vàng để nhận thưởng.

Danh sách thưởng

Số ngày mở SV từ 8 ngày trở lên

Ngày tháng

Vật phẩm

SL

9.06

Hộp quà Rồng Thần 

1

Thiệp Chúc Thu Vàng

2

Thần Binh Công-Trung

1

Ngọc Ánh Trăng

1

9.07

Hộp quà Rồng Thần 

1

Thiệp Chúc Thu Vàng

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

1

Ngọc Chúc Phúc

5

9.08

Hộp quà Rồng Thần 

1

Thiệp Chúc Thu Vàng

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

1

Ngọc Linh Hồn

5

9.09

Hộp quà Rồng Thần 

1

Thiệp Chúc Thu Vàng

2

Thần Binh Công-Trung

1

Ngọc Sinh Mệnh

3

9.10

Hộp quà Rồng Thần 

1

Thiệp Chúc Thu Vàng

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

1

Ngọc Sinh Mệnh

3

 

 

Hộp quà Rồng Thần : Sau khi dùng có thể nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm dưới

VP 

SL 

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Ngọc Sinh Mệnh

2

Tinh Thạch Nguyệt Quang

1

Ngọc Ánh Trăng

1

Lông Vũ Locke

1

Pha Lê Maya

1

Danh Vọng

500

Thần Binh Công-Sơ

5

Ngọc Linh Hồn

3

Lửa Đại Bàng

1

Ngọc Điểm

30

 
  1. Sự kiện Thu Vàng

Trong thời gian SK, có thể hoàn thành các mục tiêu trong Sự kiện Thu Vàng để nhận Nến Thu Vàng. Sau khi Nến Thu Vàng tích đến 1 lượng nhất định, liền có thể nhận các VP hiếm trong Sổ Tay Thu Vàng. 

SK mỗi ngày: Trong thời gian SK, mỗi ngày có thể chọn bất kỳ 3 mục tiêu dưới đây làm SK hôm đó

 
 
SK Tích lũy: Trong thời gian SK, có thể tích lũy hoàn thành các SK dưới để nhận Nến Thu Vàng
 
  1. Sổ Tay Thu Vàng

Trong thời gian SK, hoàn thành các nhiệm vụ trong Sự kiện Thu Vàng để nhận Nến Thu Vàng, khi Nến Thu Vàng tích lũy đến số lượng chỉ định thì có thể miễn phí nhận các VP hiếm trong Sổ Tay Thu Vàng. Có thể dùng Thiệp Chúc Thu Vàng trong SK Vòng Quay Thu Vàng để nhận thưởng bất ngờ. Sau khi mua Sổ Tay Thu Vàng, càng có thể nhận được thưởng giá trị như Rương Thời Trang Olympus, buff EXP thêm và Gang Cực Phẩm! 

Đặc quyền EXP Thu Vàng Mát Lạnh: Trong thời gian SK, diệt quái để tăng EXP cơ bản 15%, khi SK kết thúc sẽ hết hiệu lực

 
  1. Vòng Quay Thu Vàng

Trong thời gian SK, người chơi có thể dùng Thiệp Chúc Thu Vàng trong Vòng Quay Thu Vàng để quay cái loại VP quý. Khi tích quay thưởng đạt 415 lần, người chơi được nhận miễn phí các thưởng quý như Trái Tim Thánh Vũ... 

 

Mỗi lần quay có thể nhận ngẫu nhiên 1 loại thưởng VP. 

 
  1. Hạn Giờ Hoàn Trả

Trong thời gian SK, mở Hạn Giờ Hoàn Trả! Các dũng sĩ khi khi tiêu Kim Cương được nhận hoàn lợi KC Màu x100. Ngoài ra, KC Màu cũng có thể nhận được từ các gói ưu đãi có giới hạn của sự kiện khác nhau! Các dũng sĩ có thể sử dụng KC Màu để đổi miễn phí VP quý trong Shop Hoàn Lợi! 

  1. BOSS Lễ Hội 

Trong thời gian SK, 12:15 và 22:00 mỗi ngày Lorencia và bản đồ Devias sẽ xuất hiện BOSS Lễ Hội, diệt BOSS Lễ Hội xong sẽ được nhận Thiệp Chúc Thu Vàng, Ngọc Điểm, Nước Thánh Tinh Linh và có cơ hội nhận thưởng thêm, gây ST lên BOSS càng cao thì càng có cơ hội nhận thưởng lớn.  

Người chơi tham gia thảo phạt BOSS có cơ hội nhận Thiệp Chúc Thu Vàng số lượng nhất định. Người chơi đạt TOP càng có cơ hội nhận các VP quý như: nguyện liệu Cánh, nguyên liệu ghép Vệ Sĩ và nguyên liệu nâng cấp Khiên.  

  1. Ưu đãi hạn giờ

Trong thời gian SK sẽ làm mới nhiều gói ưu đãi, gồm nhiều gói mua hạn giờ! Nội dung cụ thể như sau

 

Tin khác