【SỰ KIỆN INGAME】KHU RỪNG TINH LINH

【SỰ KIỆN INGAME】KHU RỪNG TINH LINH

11/08/2022

Khu rừng tinh linh -  Hạn giờ hoàn trả

[Thời gian SK]: 10/8/2022 05:00~17/8/2022 04:59

Mở: Nạp đầu mỗi ngày, SK Rừng Rậm, Sổ Tay Rừng Rậm, Ưu Đãi Kim Cương, Tiệm Đổi, Vòng Quay Thần Mộc, BOSS Sự Kiện

[Thời gian SK]: 10/8/2022 05:00~24/8/2022 04:59

Mở: Hạn giờ Hoàn Trả

[Điều kiện mở]: Cụm SV có số ngày mở sv đạt 8 ngày, cấp nhân vật >=lv.100

[Cụm SV SK]: 

Số ngày mở SV >=8 ngày
Lorencia 10001-10200
Devias 11001-11200
Noria 12001-12200
Dungeon 13001-13177

  1. Nạp đầu mỗi ngày

Trong thời gian SK, mỗi ngày nạp mệnh giá tùy ý, đều có thể nhận thưởng siêu giá trị như Hộp Tinh Linh , Cành Cây Thần Bí , Nước Thánh Tinh Linh,.v..v. 

Trong đó, có  thể dùng Cành Cây Thần Bí trong SK Vòng Quay Thần Mộc để nhận thưởng bất ngờ. Có thể dùng Nước Thánh Tinh Linh trong Shop Đổi để đổi thưởng hiếm. 

 
  1. SK Rừng Rậm

Trong thời gian SK, có thể hoàn thành các mục tiêu game trong SK Rừng Rậm để nhận Hạt Giống Tinh Linh. Sau khi Hạt Giống Tinh Linh của người chơi tích lũy đến 1 số nhất định, có thể nhận các VP hiếm trong Sổ Tay Rừng Rậm.

SK Mỗi Ngày: Trong thời gian SK, mỗi ngày có thể chọn ngẫu nhiên 3 mục tiêu dưới làm SK mỗi ngày

Tên SK

Điểm SK

Nhiệm vụ Tiền Thưởng 20 lần

50

BOSS Thế Giới 5 lần

50

Boss Chiến Trường Cổ 3 lần

50

Blood Castle 2 lần

50

BOSS Cá Nhân 2 lần

50

Huyễn Cảnh Trên Không 2 lần

50

Khai thác Mỏ  2 lần Mỏ Tím

50

 
 
  1. Sổ Tay Rừng Rậm

Trong thời gian SK, thông qua hoàn thành nhiệm vụ SK Rừng Rậm để nhận Hạt Giống Tinh Linh, Hạt Giống Tinh Linh tích lũy đến 1 SL nhất định sẽ được nhận miễn phí các VP hiếm như: Nước Thánh Tinh Linh trong Sổ Tay Rừng Rậm, Cành Cây Thần Bí,v…v. Có thể dùng Nước Thánh Tinh Linh trong Shop Siêu Giá Trị để đổi thưởng hiếm. 

Có thể dùng Cành Cây Thần Bí trong SK Vòng Quay Thần Mộc để nhận thưởng bất ngờ. Sau khi mua Sổ Tay Hươu Thần, càng có thể nhận thưởng như: Thời Trang Chỉ Huy Sao Trời, BUFF EXP và Gang Cực Phẩm! 

Rương Chọn Đá Thức Tỉnh 1(chuyển 2-10): Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2 hoặc Xán Lạn·Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*3 hoặc Đá Thức Tỉnh Bất Hủ*3 hoặc Đá Thức Tỉnh Ma Đạo*2)

Bộ Tinh Hà (Tay) or  Sức Mạnh Dung Nham: Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Sức Mạnh Dung Nham*1 or Quan chỉ huy Tinh Hà (Tay)*1)

Bộ Tinh Hà (Giày) or Tim Dung Nham: Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Trái Tim Dung Hỏa*1 or Quan chỉ huy Tinh Hà (Giày)*1)

Bộ Tinh Hà (Đầu) or  Tinh xảo·Trái Tim Dung Hỏa: Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Tinh xảo·Trái Tim Dung Hỏa*1 or Quan chỉ huy Tinh Hà (Đầu)*1)

Bộ Tinh Hà (Chân) or  Hoàn mỹ·Trái Tim Dung Hỏa: Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Hoàn mỹ·Trái Tim Dung Hỏa*1 or Quan chỉ huy Tinh Hà (Chân)*1)

Bộ Tinh Hà (Áo) or Truyền thế·Trái Tim Dung Hỏa: Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Truyền thế·Trái Tim Dung Hỏa*1 or Quan chỉ huy Tinh Hà (Áo)*1)

Hộp Bánh Quy Tinh Hà (Vũ Khí Chính): Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Quan chỉ huy Tinh Hà (Vũ Khí Chính) or  Bánh Quy Thiên Ưng*4)

Hộp Bánh Quy Tinh Hà (Vũ Khí Phụ): Chọn bất kỳ 1 trong những thưởng dưới đây(Quan chỉ huy Tinh Hà (Vũ Khí Phụ) or  Bánh Quy Thiên Ưng*3)

Đặc Quyền EXP Khu Rừng Tinh Linh: Trong thời gian SK, EXP cơ bản nhận được khi diệt quái tăng 15% và sẽ không có giá trị sau khi sự kiện kết thúc.

 
  1. Vòng Quay Thần Mộc

Trong thời gian SK, người có thể sử dụng Cành Cây Thần Bí trong Vòng Quay Thần Mộc để rút các VP hiếm. Quay thưởng sau khi tích lũy đủ 550 lần, người chơi có thể nhận được thưởng hiếm như Trái Tim Thánh Vũ,..vv.v. 

  1. Shop Đổi

Trong thời gian SK, người chơi có thể vào Shop Đổi tiêu hao Nước Thánh Tinh Linh để đổi các VP hiếm. 

Hộp Danh Vọng: Sau khi dùng có  thể nhận 1 trong những VP dưới đây

id VP: 102255

VP 

SL 

Danh Vọng

1000

Danh Vọng

600

Danh Vọng

400

Danh Vọng

200

 

Chiến Giáp Dũng Sĩ 

  1. Ưu Đãi Kim Cương

Trong thời gian SK, người chơi có  thể tiêu KC trong giao diện Ưu Đãi Kim Cương, Mua Gói Ưu Đãi Đặc Biệt giới hạn, lập tức nhận lượng lớn VP hiếm như Nước Thánh Tinh Linh,..v.v.. Nước Thánh Tinh Linh được dùng để đổi thưởng hiểm trong Shop Siêu Giá Trị. 

Gói Chọn Đá Thần Binh 1: được chọn 1 trong những thưởng sau: Đá Thần Binh Sinh Mệnh-Cao*3, Đá Thần Binh Công-Cao*3, Đá Thần Binh Phòng Ngự-Cao*3, Đá Thần Binh Bạo Kích-Cao*3

Hộp Chọn Cuộn Bí Kỹ 1: được chọn 1 trong những thưởng sau: Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh*25, Cuộn Thiên Phú Tấn Công*25, Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự*25, Cuộn Thiên Phú Bạo Kích*25

Gói Chọn Đá Thần Binh 2: được chọn 1 trong những thưởng sau: Đá Thần Binh Sinh Mệnh-Cao*3, Đá Thần Binh Công-Cao*3, Đá Thần Binh Phòng Ngự-Cao*3, Đá Thần Binh Bạo Kích-Cao*3, Đá Thần Binh Tự Nhiên-Cao*3

Hộp Chọn Cuộn Bí Kỹ 2: được chọn 1 trong những thưởng sau: Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh*25, Cuộn Thiên Phú Tấn Công*25, Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự*25, Cuộn Thiên Phú Bạo Kích*25, Cuộn Thiên Phú Tự Nhiên*25

 
  1. Hạn giờ Hoàn Trả

Trong thời gian SK sẽ mở Hạn giờ Hòan Trả!Các Chiến Binh khi tiêu KC có thể nhận được hoàn lợi x100 KC màu, ngoài ra, KC còn có thể nhận được qua Gói Ưu Đãi Đặc Biệt Hạn Giờ từ các loại SK!Các Chiến Binh có thể sử dụng KC màu trong Shop Hoàn Lợi để đổi VP hiếm miễn phí!

 

 
  1. Boss Hoạt Động

Trong thời gian SK, 12:15 và 22:00 mỗi ngày map Lorencia và Devias sẽ xuất hiện Boss Hoạt Động, sau khi đánh bại có thể nhận Cành Cây Thần Bí , Ngọc Điểm, Nước Thánh Tinh Linh, đồng thời có cơ hội nhận thưởng thêm, ST gây ra cho BOSS càng cao, cơ hội giành được thưởng lớn càng cao. 

Người chơi tham gia thảo phạt BOSS đều sẽ nhận được SL Cành Cây Thần Bí, Nước Thánh Tinh Linh và Ngọc Điểm nhất định. người chơi hạng càng cao, càng có cơ hội nhận các VP hiếm như: nguyên liệu Cánh, Nguyên liệu ghép Vệ SĩNguyên liệu nâng cấp Khiên,.vv.v.. 

 
  1. Ưu đãi hạn giờ

Trong thời gian SK sẽ làm mới nhiều Gói Ưu Đãi, và có những sản phẩm siêu giá trị khi mua trong thời gian giới hạn ! Cụ thể như sau:

Tin khác