【SỰ KIỆN INGAME】 TIỆC THU VÀNG - THẦN VƯƠNG

【SỰ KIỆN INGAME】 TIỆC THU VÀNG - THẦN VƯƠNG

21/10/2021

Sự kiện Thần Vương

Thời gian sự kiện: 05:00 20/10/2021-04:59 25/10/2021

Điều kiện tham dự: Server đã được mở từ 8 ngày trở lên và cấp nhân vật >= Lv100

Server sự kiện: Server có số ngày hoạt động >= 8 (được mở từ 13/10/2021 trở về trước)
Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-123

Chi tiết sự kiện xem thêm tại: https://docs.google.com/document/d/1Tn8Q7s4yiR8N5-8I7UuuXUpMpNdNn35riBS7xfsWJZU/edit

  1. Nạp Đầu Mỗi Ngày

Trong thời gian sự kiện, chỉ cần nạp mức bất kỳ mỗi ngày để nhận quà nạp đầu giá trị.

 

 
  1. Sự kiện Treo Thưởng

Trong thời gian sự kiện, nhận Ngọn Lửa Sao Trời khi hoàn thành tất cả mục tiêu trong sự kiện Treo Thưởng. Khi tổng số Ngọn Lửa Sao Trời đạt đến một số lượng nhất định, người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm quý hiếm trong Sổ Tay Thiên Thần.

Sự kiện mỗi ngày: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi sẽ rút ngẫu nhiên 3 mục tiêu trong các mục tiêu dưới đây để làm sự kiện hàng ngày

 

Tên sự kiện

Điểm sự kiện

BOSS Thế Giới 5 lần 

50

BOSS Chiến Trường Cổ 3 lần

50

Blood Castle 2 lần

50

BOSS Cá Nhân 2 lần

50

Huyễn Cảnh Trên Không 2 lần

50

Mỏ Hắc Ám 2 lần mỏ tím

50

BOSS Thế Giới 5 lần

50

Tranh cướp Mỏ 1 lần

50

 
 

Sự kiện tích điểm: Trong thời gian sự kiện, có thể nhận được Ngọn Lửa Sao Trời bằng cách tích lũy hoàn thành các sự kiện

 
  1. Sổ Tay Thiên Thần

Trong thời gian sự kiện, nhận Ngọn Lửa Sao Trời bằng cách hoàn thành tất cả mục tiêu trong sự kiện Tiệc Treo Thưởng. Khi tổng số Ngọn Lửa Sao Trời đạt đến một số lượng nhất định, người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm quý hiếm trong Sổ Tay Thiên Thần. Sau khi mua Sổ Tay Thần Vương sẽ có cơ hội nhận thời trang Thời Gian tuyệt đẹp cùng với buff EXP và thưởng cực phẩm!

 
  1. Bảo Tàng Thiên Vương

Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng Phiếu Tầm Bảo đổi vật phẩm hiếm trong Bảo Tàng Thiên Vương. Sau khi tích lũy đạt số lượt nhất định, người chơi sẽ được nhận miễn phí thưởng hiếm như thời trang vũ khí huyễn hóa, gang cực phẩm

Mỗi lần quay vòng quay sẽ ngẫu nhiên nhận 1 loại thưởng vật phẩm.

Số ngày mở server 8-83

 
  1. BOSS Lễ

Trong thời gian sự kiện, vào lúc 12:15 và 22:00 hàng ngày sẽ xuất hiện Boss Lễ trên bản đồ Lorencia và Devias. Sau khi tiêu diệt có xác suất lớn nhận Phiếu Tầm Bảo, Ngọc Điểm và có cơ hội nhận thêm thưởng lớn. Sát thương gây ra cho Boss càng cao, cơ hội nhận thưởng càng lớn

 

Tin khác