【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU CỰ LONG

【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU CỰ LONG

29/09/2021

Sự kiện Bảo Tàng Cự Long

 

Thời gian sự kiện: 05:00~04:59 ngày 30/09/2021-1/10/2021

Điều kiện mở: Nhân vật đạt Lv330 nằm trong các server có cấp thế giới đạt Lv300

Phạm vi server: 

Các server mở >=8 ngày (Các server mở từ ngày 23/09/2021 trở về trước)

Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-112
Nội dung sự kiện

Bảo Tàng Cự Long

Cự Long ngủ say tỉnh dậy giữa sự kiện mang theo lượng lớn bảo vật của Tọa Kỵ gây sốc cho mọi người!

Trong thời gian sự kiện, chiến binh có thể dùng 80 KC để mua Túi Vàng, nhận  "Cự Long Lân" tặng kèm để mở  "Rương Cự Long".

Sau khi mở rương sẽ nhận ngẫu nhiên ng.liệu Thú Hồn Tọa Kỵ, ng.liệu tăng sao Tọa Kỵ, Tọa Kỵ hiếm và các vật phẩm khác

Thưởng ngẫu nhiên của rương như sau:

Số ngày mở server: 8 ngày trở lên

Tên vật phẩm

Giới hạn số lượng

Lạc Ấn Thứ Nguyên (Đá triệu hồi Thứ Nguyên Thần Cơ)

2

Dây cương Quạ Yêu (Đá triệu hồi Quạ Yêu)

1

Hồn Thú Mây Màu (Đá triệu hồi Thú Mây Màu)

1

Châu Báu Cự Long

9

Chân-Châu Báu Rồng Con

12

Đan Hồn Thú Cao Cấp

15

Đan Hồn Thú-Trung

40

Đan Hồn Thú-Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện, tối đa mở 200 lượt Rương Cự Long, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có giới hạn số lượng.

Tọa kỵ mới siêu ngầu: Thứ Nguyên Thần Cơ

 

Bảo Tàng Long Vương

Trong thời gian sự kiện, sau khi các chiến binh mở rương cự long đủ 120 lần sẽ mở khóa Bảo Tàng Long Vương với thưởng vô cùng hấp dẫn! Mở Rương Long Vương để nhận Ng.liệu tăng sao Tọa Kỵ cực phẩm! 

Chiến binh muốn mở Rương Long Vương cần tiêu 200 KC để mua Túi Vàng, nhận Vảy Rồng Long Vương tặng kèm để mở, sau khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên các thưởng vật phẩm sau: 

Ng.liệu tăng sao Tọa Kỵ: Chân-Châu Báu Cự Long, Châu Báu Cự Long;

Ng.liệu Thú Hồn Tọa Kỵ: Đan Thú Hồn Cao Cấp, Đan Thú Hồn Trung, Đan Thú Hồn Sơ;

Ng.liệu tẩy luyện Tọa Kỵ: Bụi Tẩy Luyện (số lượng ngẫu nhiên)

Không giới hạn lượt mở Rương Long Vương nhưng thưởng hiếm bên trong đó thì có hạn, các chiến binh hãy chú ý khi mở rương nhé!

Tên vật phẩm

Giới hạn SL

Chân-Châu Báu Cự Long

22

Châu Báu Cự Long

20

Đan Hồn Thú Cao Cấp

160

Đan Hồn Thú-Trung

180

Đan Hồn Thú-Thấp

360

 

 

Bụi Tẩy Luyện có thể dùng để tẩy luyện Tọa Kỵ (Mở khi tọa kỵ bất kỳ tăng sao đến số sao tối đa) 

 

Gói ưu đãi

Trong thời gian sự kiện xuất hiện nhiều gói ưu đãi, gói ưu đãi chia thành 2 loại: Gói Cự Long  và Gói Long Vương. Gói Cự Long chia thành 5 gói với cấp độ khác nhau, Gói Long Vương chia thành 3 gói với cấp độ khác nhau, mỗi loại gói đều cần mua gói trước đó coi như điều kiện tiên quyết để mở khóa mua gói tiếp theo, cụ thể như sau:

 

Gói Cự Long 

Gói Cự Long 1, giá 22000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

3

Kim Cương

80

Đan Hồn Thú-Thấp

3

 

Gói Cự Long 2, giá 69000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

6

Đan Hồn Thú-Trung

3

Ngọc Sinh Mệnh

9

 

Gói Cự Long 3, giá 109000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

9

Đan Hồn Thú-Trung

5

Dục Huyết Hồng Phong

1

 

Gói Cự Long 4, giá 179000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

12

Chân-Châu Báu Rồng Con

2

Đan Hồn Thú-Trung

5

 

Gói Cự Long 5, giá 279000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

20

Châu Báu Cự Long

2

Đan Hồn Thú Cao Cấp

2

 

 

Gói Long Vương 

Gói Long Vương 1, giá 179000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Long Vương Nghịch Lân

5

Chân-Châu Báu Rồng Con

3

Đan Hồn Thú-Trung

6

 

Gói Long Vương 2, giá 499000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Long Vương Nghịch Lân

15

Châu Báu Cự Long

3

Đan Hồn Thú Cao Cấp

5

 

Gói Long Vương 3, giá 1199000 VND: 

Tên vật phẩm

SL

Long Vương Nghịch Lân

30

Chân-Châu Báu Cự Long

1

Đan Hồn Thú Cao Cấp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end.

Tin khác