[Sự kiện ingame] VÒNG QUAY MAY MẮN

[Sự kiện ingame] VÒNG QUAY MAY MẮN

12/10/2021

Sự kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian SK: 5: 00 13/10/2021 đến 04: 59 14/10/2021

Điều kiện mở: Server đạt 8 ngày mở server và cấp >=Lv80

Server:   
Số ngày mở Server>=8 ngày (server mở trước 6/10/2021)
Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-119
===========

Thông tin chi tiết sự kiện xem thêm tại: https://docs.google.com/document/d/1TyfwukLeBGFJ4FMoLBkji9VuX8VxXI0Dhy3QJ3zF3yM/edit?usp=sharing

Vòng quay siêu hời

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay siêu hời, dùng Phiếu Hồng Vận để quay thưởng, giá 30KC/phiếu.

 

Vòng quay gồm 7 thưởng lớn, là 1 bộ thời trang (7 món). Mỗi lần không quay trúng thưởng lớn sẽ tích lũy điểm may mắn, mỗi lần 1 điểm, đủ 20 điểm may mắn chắc chắn ra thưởng lớn, nếu quay hết thưởng lớn thì không thể quay thêm.

 

Nội dung thưởng vòng quay:  

Thời gian mở server

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

8-50

1

Thời Trang Man Hoang Dũng Sĩ-Tay chính

1

1

8-50

2

Thời Trang Man Hoang Dũng Sĩ-Phụ

1

1

8-50

3

Thời Trang Man Hoang Dũng Sĩ-Áo

1

1

8-50

4

Thời Trang Man Hoang Dũng Sĩ-Giáp Chân

1

1

8-50

5

Thời Trang Man Hoang Dũng Sĩ-Mũ

1

1

8-50

6

Thời Trang Man Hoang Dũng Sĩ-Găng

1

1

8-50

7

Thời Trang Man Hoang Dũng Sĩ-Giày

1

1

8-50

8

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

8-50

9

Thép Bách Luyện

1

80

8-50

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

8-50

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

8-50

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

Thời gian mở server

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

51-83

1

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Tay chính

1

1

51-83

2

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Phụ

1

1

51-83

3

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Áo

1

1

51-83

4

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Giáp Chân

1

1

51-83

5

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Mũ

1

1

51-83

6

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Găng

1

1

51-83

7

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Giày

1

1

51-83

8

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

51-83

9

Thép Bách Luyện

1

80

51-83

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

51-83

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

51-83

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

Thời gian mở server

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

84-9999

1

Thời Trang Thanh Xuân Học Đường-Tay chính

1

1

84-9999

2

Thời Trang Thanh Xuân Học Đường-Phụ

1

1

84-9999

3

Thời Trang Thanh Xuân Học Đường-Áo

1

1

84-9999

4

Thời Trang Thanh Xuân Học Đường-Giáp Chân

1

1

84-9999

5

Thời Trang Thanh Xuân Học Đường-Mũ

1

1

84-9999

6

Thời Trang Thanh Xuân Học Đường-Găng

1

1

84-9999

7

Thời Trang Thanh Xuân Học Đường-Giày

1

1

84-9999

8

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

84-9999

9

Thép Bách Luyện

1

80

84-9999

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

84-9999

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

84-9999

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

 

 

Vòng Quay Sành Điệu

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay sành điệu, dùng Phiếu may mắn để quay thưởng, giá 60KC/phiếu

Vòng quay chia làm 2 vòng trong- ngoài, vòng trong là Phiếu đổi, dùng để đổi vật phẩm trong shop đổi khi sk bắt đầu. Vòng ngoài là nhiều Phiếu đổi, thưởng khác là Gang, Cuộn Thiên Phú, Đá Thần Binh. Khi người chơi quay thưởng có thể cùng lúc nhận thưởng vòng trong và vòng ngoài đã quay được.

Trong 10 lần quay đầu của vòng quay sành điệu nhất định sẽ ra 1 thưởng lớn

Nội dung thưởng Vòng Quay Sành Điệu:  

Số ngày mở server

Vật phẩm ngoài

SL vật phẩm ngoài

Thưởng trong

8-50

1

Phiếu Đổi*100

1

Phiếu Đổi*50

8-50

2

Phiếu Đổi*80

1

Phiếu Đổi*40

8-50

3

Đá Thiêu Đốt

1

Phiếu Đổi*50

8-50

4

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Phiếu Đổi*50

8-50

5

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Phiếu Đổi*20

8-50

6

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Phiếu Đổi*5

8-50

7

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Phiếu Đổi*5

8-50

8

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

2

Phiếu Đổi*5

8-50

9

Thép Bách Luyện

1

Phiếu Đổi*10

8-50

10

Thần Binh Công-Trung

2

Phiếu Đổi*5

8-50

11

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Phiếu Đổi*5

8-50

12

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Phiếu Đổi*5

Số ngày mở server

Vật phẩm ngoài

SL

Thưởng trong

51-83

1

Phiếu Đổi*100

1

Phiếu Đổi*50

51-83

2

Phiếu Đổi*80

1

Phiếu Đổi*40

51-83

3

Đá Thiêu Đốt

1

Phiếu Đổi*50

51-83

4

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Phiếu Đổi*50

51-83

5

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Phiếu Đổi*20

51-83

6

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Phiếu Đổi*5

51-83

7

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Phiếu Đổi*5

51-83

8

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

2

Phiếu Đổi*5

51-83

9

Thép Bách Luyện

1

Phiếu Đổi*10

51-83

10

Thần Binh Công-Trung

2

Phiếu Đổi*5

51-83

11

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Phiếu Đổi*5

51-83

12

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Phiếu Đổi*5

Số ngày mở server

Vật phẩm ngoài

SL

Thưởng trong

84-9999

1

Phiếu Đổi*100

1

Phiếu Đổi*50

84-9999

2

Phiếu Đổi*80

1

Phiếu Đổi*40

84-9999

3

Đá Thiêu Đốt

1

Phiếu Đổi*50

84-9999

4

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Phiếu Đổi*50

84-9999

5

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Phiếu Đổi*20

84-9999

6

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Phiếu Đổi*5

84-9999

7

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Phiếu Đổi*5

84-9999

8

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

2

Phiếu Đổi*5

84-9999

9

Thép Bách Luyện

1

Phiếu Đổi*10

84-9999

10

Thần Binh Công-Trung

2

Phiếu Đổi*5

84-9999

11

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Phiếu Đổi*5

84-9999

12

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Phiếu Đổi*5

 

 

Nhiệm vụ hàng ngày

Trong thời gian SK, sẽ mở nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành nhiệm vụ trong đó để nhận phiếu quay thưởng.

Nhiệm vụ ngày và nội dung thưởng:  

Tên nhiệm vụ

Lượt mỗi ngày

Thưởng

1

BOSS Thế Giới 5 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

2

BOSS Chiến Trường Cổ 3 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

3

Blood Castle 2 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

4

BOSS Cá Nhân 2 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

5

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Ưu Đãi

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*1

6

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Sơ

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*2

7

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Trung

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*3

8

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Cao

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*4

 

Tin khác