=86 ngày, cấp cá nhân >=Lv500 Phạm vi mở: Lorencia:001-200 Devias: 001-200 Noria: 001-200 | MU Vượt Thời Đại" /> =86 ngày, cấp cá nhân >=Lv500 Phạm vi mở: Lorencia:001-200 Devias: 001-200 Noria: 001-200 | MU Vượt Thời Đại" />
【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI CHƯ THẦN

【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI CHƯ THẦN

21/02/2022

Triệu Hồi Chư Thần

 

Thời gian SK: 05:00 22/2/2022~04:59 23/2/20222

Điều kiện mở: Các server mở >=86 ngày, cấp cá nhân >=Lv500

Phạm vi sự kiệnkiện

Lorencia:001-200

Devias:   001-200

Noria:     001-200

Dungeon:001-134


 

Nội dung SK

  1. Triệu hồi Chư Thần

Trong thời gian SK, dùng Thẻ Triệu Hồi để mở nghi thức triệu hồi, trong nghi thức triệu hồi có cơ hội nhận Pha Lê Tâm Linh và Khô Đằng Tâm Ngữ cùng các vật phẩm hiếm khác. Có thể dùng kim cương để mua Túi 8888 Vàng để nhận Thẻ triệu hồi trong giao diện SK hoặc trong PB Anh Linh.

 

Khi triệu hồi đơn mà đồng thời nhận “thưởng và “vật phẩm chữ “gấp bội” thì tất cả thưởng trong nghi thức triệu hồi nhận được sẽ gấp bội, trừ thưởng hiếm giới hạn.

 

Mỗi lần triệu hồi có cơ hội nhận thưởng sau:

Vật phẩm

SL

Pha lê tâm lịnh

1

Khô đằng tâm ngữ

1

Tinh hoa tôi luyện bầu trời

1

Rương tự chọn ngọc tím

1

Chữ: Thưởng

1

Chữ: Gấp bội

1

Đá cộng hưởng vương miện

1

Tinh phách-Phàm phẩm

3

Tinh phách-Tinh phẩm

1

Tinh phách-Thần phẩm

1

Ngọc Sinh Mệnh

2

Hộp thần binh trung tùy chọn

1

Hộp đá thánh khí trung tùy chọn

1

 

 

Trong đó Pha lê tâm linh và Khô đằng tâm ngữ có những hiệu quả sau

 

  1. Thần Chúc Phúc

Trong thời gian SK có thể tiêu kim cương để cầu phúc, nhận thưởng tương ứng

 

Cầu phúc có thể nhận thưởng hiếm sau:

vật phẩm

số lượng 

số lần mua

Giá

 Bạo Vũ Minh Văn

1

1

2980

 Kiều Dương Minh Văn

1

1

2980

Quân Lôi Minh Văn

1

1

2980

Rương Minh Văn Đỏ (Tăng ST cho phái)

1

2

2980

Pha Lê Thiên Thần

1

2

2580

Đá cộng hưởng thiên thần

1

140

98

 

 

Pha Lê Thiên Thần có thể mở khóa tính năng cộng hưởng mũ miện thiên thần, tăng th.tính cho 5 mũ miện! Thuộc tính càng mạnh thì tăng càng nhiều!

 

  1. Kho báu Thần Vương

Trong thời gian SK, nhận Pha lê tâm tinh và Khô đằng tâm ngữ xong có thể mở SK Kho Báu Thần Vương. Dựa vào loại nhận được từ Kho báu Thần Vương, sau khi bán ra sẽ nhận được Minh Văn Đỏ độc quyền tương ứng, sau khi khảm sẽ nhận hiệu quả thuộc tính siêu mạnh. Mỗi Minh Văn chỉ được mua 1 lần.

 

  1. Gói ưu đãi

Trong thời gian SK sẽ mở gói ưu đãi, người chơi mua để nhận Thẻ Triệu Hồi, Tinh Phách, Đá Cộng Hưởng,...Gói ưu đãi chia thành Gói Chư Thần, Gói kho báu và Gói cộng hưởng. Trong đó có 6 gói Gói Chư Thần với giá lần lượt là 9000, 69000, 179000, 279000, 499000, 729000VND, mua gói trước thì gói sau mới xuất hiện. Gói kho báu và Gói cộng hưởng giá bán lần lượt là 69000VND và 129000VND

 

 

Gói Chư Thần

Mã gói

Giá

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

1

9000

Thẻ Triệu Hồi*1

Kim cương*80

Thép Bách Luyện*1

2

69000

Thẻ Triệu Hồi*3

Bí Ngân Thuần Khiết*1

Ngọc Sinh Mệnh*6

3

179000

Thẻ Triệu Hồi*5

Diệu Thạch Băng Hồn*1

Ngọc Điểm*200

4

279000

Thẻ Triệu Hồi*8

Bảo Kim Huyết Tinh*1

Tinh phách-Phàm phẩm*30

5

499000

Thẻ Triệu Hồi*15

Mã Não Truyền Thế*1

Tinh phách-Tinh phẩm*15

6

729000

Thẻ Triệu Hồi*18

Pha Lê Bất Hủ*1

Tinh phách-Thần phẩm*10

 

 

Gói kho báu 69000

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

Giới hạn mua

Tinh phách-Thần phẩm*10

Tinh phách-Tinh phẩm*15

Tinh phách-Phàm phẩm*30

5

 

 

Gói cộng hưởng 129000VNDVND

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

Giới hạn mua

Đá cộng hưởng thiên thần*8

Đá cộng hưởng vương miện*20

Pha Lê Tinh Luyện*80

5

 

 

Tin khác