【SỰ KIỆN INGAME】DI TÀNG THẦN LINH

【SỰ KIỆN INGAME】DI TÀNG THẦN LINH

29/11/2022

VN Di Tàng Thần Linh

【Thời gian】:  05:00 30/11/2022 ~ 04:59 1/12/2022

【Điều kiện】: Server mở trên 85 ngày, Cấp cá nhân mở Thần Tàng Mũ Miện>=500, Cấp cá nhân mở Thần Tàng Trượng Hoàng>=700, Cấp cá nhân mở Thần Tàng Châu Báu>=900

Nội dung: Chi tiết xem ngay tại: https://bit.ly/3ELYuuP

 

  1. Di Tàng Thần Linh

 

Trong thời gian sự kiện, các chiến sĩ có thể dùng Thần Thạch để cầu nguyện với Tượng Thần Linh, mỗi lần cầu nguyện có thể nhận kho báu tương ứng với Di Vật Thần Linh, mỗi lần mở kho báu còn có cơ hội nhận x2 thưởng! Ngoài ra, còn có cơ hội nhận Thần Tàng【Phẩm Đỏ】! Thần Thạch có thể nhận khi hoàn thành Thử Thách Thần Linh, mua gói ưu đãi hoặc dùng Kim Cương mua, tặng kèm khi mua Túi Vàng 8888.

Thưởng như sau:

Thần Thạch Mũ Miện

 

Gói Chọn Thần Tàng Truyền Thuyết (ID: 19034)  dùng có thể chọn 1 thưởng sau: Tử Thần Gào Khóc *1, Siêu Giới Bất Tử*1, Hỗn Độn Quy Hư*1, Hư Không Chi Nộ*1, Địa Ngục Lửa Dữ*1, Lĩnh Vực Băng*1

Rương Bảo Tàng Tím (ID: 19036)  dùng có thể chọn 1 thưởng sau: Vùng Tĩnh Mịch*1, Sinh Linh*1, Thời Gian*1, Không Gian*1, Thần Lửa *1, U Tối*1

 
  1. Thử Thách Thần Linh

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận Mảnh Thần Tuyền, thu thập Mảnh Thần Tuyền và Tộc Trưởng Di Tộc Thần Linh để đổi Thần Thạch.

Nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ

SL Mảnh Thần Tuyền

Lượt hoàn thành

Tham gia BOSS Chiến Trường Cổ 3 lần

200

2

Mua Gói Ưu Đãi

200

2

Mua Gói Hàng Ngày-Sơ

300

2

Mua Gói Hàng Ngày-Trung

600

2

 

Cứ thu thập 100 Mảnh Thần Tuyền có thể đổi 1 Thần Thạch!

 

  1. Bí Tàng Thần Linh

Trong thời gian sự kiện người chơi có thể dùng Kim Cương để đổi Thần Tàng, có thể nhận nhiều Thần Thạch Miễn Phí!

 

Thần Tàng Mũ Miện

 
  1. Thánh Vật Thần Linh

Trong Di Tàng Thần Linh cầu nguyện với Tượng Thần Linh và nhận Bí Bảo Thần Linh có thể mua Thánh Vật Thần Linh

Thánh Vật Mũ Miện

 

5. Gói Ưu Đãi Đặc Biệt

 

Trong sự kiện sẽ mở nhiều gói ưu đãi với nhiều vật phẩm siêu giá trị giờ vàng! Nội dung cụ thể như sau

 
 

 

Tin khác