【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KÌ TÍCH

【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KÌ TÍCH

15/09/2022

SK Kho Báu Kỳ Tích

 

【Thời gian】15/9/2022 05:00:00 đến 16/9/2022 04:59:59

【Điều kiện mở】Các server mở 8-84 ngày và nhân vật đạt cấp >=220

【Server】

 

【Nội dung】

Kho Báu tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng sẽ có một thưởng vượt ải lớn cùng nhiều Bảo Chùy hiếm và các vật phẩm hiếm khác, các chiến binh có thể lựa chọn 1 tầng bất kỳ, sử dụng Bảo Chùy tương ứng để gõ vỡ gạch và nhận thưởng, đồng thời có thể xem thưởng còn lại qua nút xem trước trên giao diện Kho Báu, xem trước xong nhấn trở lại, gạch sẽ được reset vị trí; Sự kiện sẽ kết thúc sau khi gõ ra hết phần thưởng, trong sự kiện lần này, với các server mở trên 8 ngày, sau khi gõ Kho Kim Cương nhận thưởng lớn xong có thể reset thưởng 1 lần, với các server mở trên 93 ngày, sau khi gõ Kho Tuyệt Kỹ nhận thưởng lớn xong có thể reset thưởng 1 lần và tiếp tục quay thưởng! Nếu còn Bảo Chùy, hãy giữ lại sử dụng cho đợt sự kiện sau.

 

Độ Sôi Nổi trong ngày đạt 600 điểm sẽ nhận được Bảo Chùy Đồng*1, 700 điểm nhận được Bảo Chùy Bạc*1, 800 điểm nhận Bảo Chùy Vàng*1, thưởng sẽ được gửi qua thư; tiếp tục thám bảo để dùng xu tương ứng với giá cả tương ứng, mua xu để nhận 8888 Vàng trong giao diện các Kho Báu trong SK, đồng thời tiếp tục nhận Bảo Chùy tặng kèm tương ứng.

 

  1. Thưởng lớn Kho Báu Kỳ Tích

Số ngày mở sever: 8_30 ngày, thưởng Kho Kim Cương có thể reset 1 lần

Số tầng

Số gạch

Tên Kho

Vật phẩm thám bảo 

Thưởng lớn

Giá Túi Vàng (Điểm)

Giá Túi Vàng(KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Pha Lê Bất Hủ*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ 3-5*1

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ Cao Cấp 3-5*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Đá Giải Phóng Khát Máu or Đá Giải Phóng Linh Năng*10

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Dây Chuyền Chuyển 1-2*1

 

200

6

25

Kho Tuyệt Kỹ

Bảo Chùy Tuyệt Kỹ

Tr.Bị Vệ Sĩ Hạt Nhân Đỏ*4

 

225

 

 

Số ngày mở sever: 31_84 ngày, thưởng Kho Kim Cương có thể reset 1 lần

Số tầng

Số gạch

Tên Kho

Vật phẩm thám bảo 

Thưởng lớn

Giá Túi Vàng (Điểm)

Giá Túi Vàng(KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ 3-6*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ Cao Cấp 3-6*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Đá Thức Tỉnh Thần Thánh*2

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Hộp Chọn Dây Chuyền Chuyển 1-4*1

 

200

6

25

Kho Tuyệt Kỹ

Bảo Chùy Tuyệt Kỹ

Tr.Bị Vệ Sĩ Hạt Nhân Đỏ*4

 

225

 

 

  1. Thưởng Kho Kỳ Tích

 

 企业微信截图_16630604105108

  1. Gói ưu đãi

Trong sk sẽ làm mới rất nhiều gói ưu đãi, trong đó Gói Bảo Chùy II, Gói Bảo Chùy III, Gói Bảo Chùy IV, Gói Bảo Chùy V cần mua các mốc gói trước mới có thể mở khóa các gói tiếp theo.

 

Gói Thức Tỉnh Vệ Sĩ, Gói Vệ Sĩ I, Gói Vệ Sĩ II có thể mua trực tiếp

Gói Tuyệt Kỹ II, Gói Tuyệt Kỹ III, Gói Tuyệt Kỹ IV, Gói Tuyệt Kỹ V cần mua các mốc gói trước mới có thể mở khóa các gói tiếp theo.

 

企业微信截图_16630602461412

 

企业微信截图_16630602616142

 

Nội dung thưởng

Gói Bảo Chùy: Gói Bảo Chùy II, Gói Bảo Chùy III, Gói Bảo Chùy IV, Gói Bảo Chùy V chỉ có thể mua sau khi mua xong Gói Bảo Chùy I

Tên gói

Giá

Giới hạn số ngày mở sever

Vật phẩm 1

SL1

Vật phẩm 2

SL2

Vật phẩm 3

SL3

Vật phẩm 4

SL4

 

Gói Bảo Chùy I

9000VNĐ

Không

Bảo Chùy Bạch Kim

1

Ngọc Chúc Phúc

3

Ngọc Linh Hồn

3

KC Màu

144000

 

Gói Bảo Chùy II

69000VNĐ

Không

Bảo Chùy Kim Cương

2

Ngọc Ánh Trăng

5

Ngọc Maya

10

KC Màu

432000

 

Gói Bảo Chùy III

129000VNĐ

Không

Bảo Chùy Kim Cương

3

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Ngọc Linh Hồn

10

KC Màu

648000

 

Gói Bảo Chùy IV

219000VNĐ

Không

Bảo Chùy Kim Cương

5

Dũng Sĩ Phỉ Thúy

1

Ngọc Sinh Mệnh

20

KC Màu

720000

 

Gói Bảo Chùy V

279000VNĐ

Không

Bảo Chùy Kim Cương

7

Tử Tinh Tinh Linh

1

Ngọc Sinh Mệnh

20

KC Màu

810000

 
 
 

Gói Tuyệt Kỹ: Gói Tuyệt Kỹ II, Gói Tuyệt Kỹ III, Gói Tuyệt Kỹ IV, Gói Tuyệt Kỹ V chỉ có thể mua sau khi mua xong Gói Tuyệt Kỹ I

Tên gói

Giá

Giới hạn số ngày mở sever

Vật phẩm 1

SL1

Vật phẩm 2

SL2

Vật phẩm 3

SL3

Vật phẩm 4

SL4

Gói Tuyệt Kỹ I

9000VNĐ

Không

Bảo Chùy Tuyệt Kỹ

1

KC

80

Trái Vệ Sĩ Trung Cấp

5

KC Màu

144000

Gói Tuyệt Kỹ II

69000VNĐ

Không

Bảo Chùy Tuyệt Kỹ

3

Ngọc Sinh Mệnh

5

Trái Vệ Sĩ Cao Cấp

2

KC Màu

432000

Gói Tuyệt Kỹ III

129000VNĐ

Không

Bảo Chùy Tuyệt Kỹ

5

Tử Tinh Tinh Linh

1

Trái Vệ Sĩ Cao Cấp

5

KC Màu

684000

Gói Tuyệt Kỹ IV

229000VNĐ

Không

Bảo Chùy Tuyệt Kỹ

6

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Trái Vệ Sĩ Cao Cấp

8

KC Màu

748800

Gói Tuyệt Kỹ V

429000VNĐ

Không

Bảo Chùy Tuyệt Kỹ

10

Pha Lê Bất Hủ

1

Trái Vệ Sĩ Cao Cấp

12

KC Màu

936000

 

Trong thời gian SK sẽ mở gói KC Màu ưu đãi, người chơi mua trực tiếp có thể nhận nhiều vật phẩm như KC Màu, Ngọc Sinh Mệnh,... SL gói đặc biệt là 1, giá bán 219000VNĐ

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

SL giới hạn

KC Màu* 2880000

Ngọc Sinh Mệnh*20

Thần Binh Bạo Kích-Trung*10

1

 
 

3. Hoàn trả giờ vàng

Trong SK sẽ mở hoàn trả giờ vàng! Các dũng sĩ tiêu KC sẽ nhận hoàn trả KC màu x100, ngoài ra còn có thể nhận KC Màu từ các gói ưu đãi trong các sự kiện khác! Các dũng sĩ có thể dùng KC Màu để đổi vật phẩm hiếm trong Shop Hoàn Trả!

企业微信截图_16630590725713

 

Vật phẩm có thể đổi trong Shop Hoàn Trả:

Vật phẩm

SL

Giá

Lượt giới hạn

Chân·Châu Báu Cự Long

1

1

4800000

Chân·Châu Báu Cự Long

1

1

6000000

Chiến Tổn Đại Thiên Sứ

1

40

240000

Thép Luyện Ác Ma

1

1

1500000

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

30

1

450000

Châu Báu Cự Long

1

2

225000

Châu Báu Cự Long

1

6

450000

Bánh Quy Thiên Ưng

1

2

300000

Bánh Quy Thiên Ưng

1

6

600000

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

1

150000

Thép Bách Luyện

1

10

40000

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

10

40000

Nước Mắt Biển Cả

1

10

40000

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

1

50

20000

Thần Binh Công-Sơ

1

100

5000

Thần Binh Phòng Ngự-Sơ

1

100

5000

 

Tin khác