【SỰ KIỆN INGAME】VINH DỰ RỌI CHIẾU

【SỰ KIỆN INGAME】VINH DỰ RỌI CHIẾU

16/03/2023

Vinh Dự Rọi Chiếu

 

【Thời gian】 05:00:00 16/3/2023 đến 04:59:59 23/3/2023

【Điều kiện】Server mở 8 ngày, nhân vật cấp >=100

【Server】

【Nội dung】

 

  1. Nạp Đầu Mỗi Ngày

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp mốc bất kỳ nhận hộp bất ngờ, Sợi 5 Màu, Lệnh Bài Hào Quang và các thưởng khác, Sợi 5 Màu dùng để quay tại Vòng Quay Sự Kiện, Lệnh Bài Hào Quang có thể dùng để đổi vật phẩm hiếm trong Shop Đổi.

 

 
  1. Nhiệm Vụ Treo Thưởng

Trong thời gian sự kiện, có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận Mầm Cây Hổ Phách, tích lũy Mầm Cây Hổ Phách đạt số lượng nhất định sẽ nhận Ấn Chúc Phúc-Trung, Sợi 5 Màu và các vật phẩm hiếm khác, Sợi 5 Màu có thể dùng để quay tại Vòng Quay Sự Kiện.

 

NV hàng ngày: Trong thời gian sự kiện có thể chọn ngẫu nhiên 3 nhiệm vụ làm nhiệm vụ ngày, làm mới vào 5:00 sáng mỗi ngày

NV treo thưởng

Điều kiện hoàn thành

Mầm Cây Hổ Phách nhận

Hoàn thành Nhiệm Vụ Tiền Thưởng

20 lần

50

Đánh bại BOSS Thế Giới

5 lần

50

Đánh bại BOSS Chiến Trường Cổ

3 lần

50

Vượt ải Blood Castle

2 lần

50

Đánh bại BOSS Cá Nhân

2 lần

50

Vượt ải Huyễn Cảnh Trên Không

2 lần

50

Khai thác Quặng Tím

1 lần

50

 
 

NV tích lũy: Trong thời gian sự kiện, có thể tích lũy hoàn thành sự kiện sau nhận Mầm Cây Hổ Phách

NV treo thưởng

Điều kiện hoàn thành

Lượt hoàn thành tối đa

Mầm Cây Hổ Phách nhận

Hoàn thành Nhiệm Vụ Tiền Thưởng

20 lần

7

200

Đánh bại BOSS Thế Giới

5 lần

7

200

Đánh bại BOSS Chiến Trường Cổ

3 lần

7

250

Vượt ải Blood Castle

5 lần

7

200

Đánh bại BOSS Cá Nhân

4 lần

7

200

Vượt ải Huyễn Cảnh Trên Không

6 lần

7

250

Cầu nguyện điểm

3 lần

7

250

Cầu nguyện EXP

3 lần

7

250

Mua Gói Ưu Đãi

1 lần

7

200

Mua Gói Hàng Ngày-Sơ

1 lần

7

300

Mua Gói Hàng Ngày-Trung

1 lần

7

400

Mua Gói Hàng Ngày-Cao

1 lần

7

600

       
 
 
  1. Lệnh Bài Sổ Tay

Tại sự kiện treo thưởng nhận Mầm Cây Hổ Phách, tích đạt số lượng nhất định có thể nhận miễn phí Ấn Chúc Phúc-Trung, Sợi 5 Màu và các vật phẩm hiểm tại Lệnh Bài Sổ Tay. Sợi 5 Màu có thể dùng tại Vòng Quay Sự Kiện để quay. Nếu mua “Sổ Tay-Cao”, thì có thể nhận thêm Thời Trang Giáp Du Hành Thời Gian  và các vật phẩm hiếm khác.

 

Đặc Quyền EXP: Trong thời gian sự kiện, tăng 15% exp cơ bản nhận khi diệt quái, vô hiệu sau khi sự kiện kết thúc.

 
  1. Vòng Quay Sự Kiện

Trong thời gian sự kiện, có thể nhận Sợi 5 Màu bằng nhiều cách, khi thiếu Sợi 5 Màu có thể tiêu 50 KC mua Túi Vàng 8888 để nhận, dùng Sợi 5 Màu để quay tại Vòng Quay Sự Kiện nhận nhiều vật phẩm hiếm. Quay tích lũy đạt lượt nhất định nhận miễn phí Trái Tim Thánh Vũ,...

D:\Users\Documents\WXWorkLocal\1688849884279555_1970324974087875\Cache\Image\2023-03\企业微信截图_16790442729155.png

 

Dựa vào số ngày mở SV khác nhau mà thưởng cũng khác nhau

 

Trái Tim Thánh Vũ: Có thể kích hóa bí bảo thần bí Cánh, kích hoạt Cánh nhận được Thiên Phú khắc chế nghề và thuộc tính cực mạnh

 
  1. Shop Đổi

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể tiêu Lệnh Bài Hào Quang trong Shop Đổi để đổi vật phẩm hiếm.

 

 

  1. Ưu Đãi KC

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể tiêu KC tại giao diện Ưu Đãi KC để mua Gói Ưu Đãi Đặc Biệt giới hạn, nhận ngay lượng lớn vật phẩm hiếm.

 

 
  1. BOSS Ngày Lễ

Trong thời gian sự kiện, 12:1522:00 mỗi ngày Lorencia và Devias sẽ xuất hiện BOSS Ngày Lễ, sau khi tiêu diệt nhận Lệnh Bài Hào Quang、Sợi 5 Màu và có cơ hội nhận thêm thưởng lớn, ST gây lên BOSS càng cao, tỷ lệ nhận thưởng lớn càng cao. Mỗi ngày user tối đa thảo phạt 2 BOSS Ngày Lễ。

 
  1. Gói Ưu Đãi Đặc Biệt

Trong thời gian sự kiện sẽ đồng thời mở Gói Ưu Đãi Đặc Biệt và Gói Tinh Trắng, người chơi mua trực tiếp nhận Sợi 5 Màu và các vật phẩm hiếm khác. Gói Ưu Đãi Đặc Biệt gồm 7 gói, mua gói trước thì gói sau mới xuất hiện.

 
  1. Hạn Giờ Hoàn Trả

Trong SK sẽ mở Hạn giờ Hoàn Trả! Các chiến sĩ tiêu KC sẽ nhận hoàn trả x100 KC Màu, ngoài ra, KC Màu còn có thể nhận ở các gói ưu đãi tại các sự kiện khác! Các chiến sĩ có thể dùng KC Màu đổi vật phẩm hiếm trong Shop Hoàn Trả!

 

Số ngày mở SV khác nhau thì vật phẩm trong shop cũng khác nhau

 

Tin khác