【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI CHƯ THẦN

【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI CHƯ THẦN

15/09/2022

Thông báo sự kiện Triệu Hồi Chư Thần

 

【Thời gian】15/9/2022 05:00~16/9/2022 04:59

【Điều kiện】Các server mở >=85 ngày, cấp cá nhân >=500

【Phạm vi】

 

Nội dung

1 Triệu Hồi Chư Thần

Trong thời gian SK, dùng Thẻ Triệu Hồi để mở nghi thức triệu hồi, trong nghi thức triệu hồi có cơ hội nhận Pha Lê Tâm Tinh, Khô Đằng Tâm Ngữ, Hoa Thạch Tuyết Huy, Tam Nguyệt Lục Oanh cùng các vật phẩm hiếm khác. Có thể dùng 200 kim cương để mua Túi 8888 Vàng để nhận Thẻ Triệu Hồi trong giao diện SK hoặc trong PB Anh Linh.

 

Khi triệu hồi đơn, nếu đồng thời nhận chữ“thưởng”và“x2”thì toàn bộ thưởng nhận trong nghi thức triệu hồi sẽ được x2, trừ thưởng hiếm giới hạn.

企业微信截图_16630590879035


 

Số ngày mở server: 85-211

Vật phẩm

SL

Pha Lê Tâm Tinh

1

Khô Đằng Tâm Ngữ

1

Tinh Hoa Luyện Tinh Không

1

Rương Tự Chọn Đá Tím

1

Chữ: Thưởng

1

Chữ: x2

1

Đá Cộng Hưởng Vương Miện

1

Phách Tinh·Phàm Phẩm

3

Phách Tinh·Tinh Phẩm

1

Phách Tinh·Thần Phẩm

1

Ngọc Sinh Mệnh

2

Hộp Chọn Thần Binh-Trung

1

Hộp Chọn Đá Thánh Khí-Trung

1

 

 

Số ngày mở server: 212-295

Vật phẩm

SL

Hoa Thạch Tuyết Huy

1

Tam Nguyệt Lục Oanh

1

Tinh Hoa Luyện Tinh Không

1

Rương Tự Chọn Đá Tím

1

Chữ: Thưởng

1

Chữ: x2

1

Đá Cộng Hưởng Vương Miện

1

Phách Tinh·Phàm Phẩm

3

Phách Tinh·Tinh Phẩm

1

Phách Tinh·Thần Phẩm

1

Ngọc Sinh Mệnh

2

Hộp Chọn Thần Binh-Trung

1

Hộp Chọn Đá Thánh Khí-Trung

1

 

 

Số ngày mở server: 296 ngày trở lên

Vật phẩm

SL

Thiên Nga Cuồn Cuộn

1

Ve Đông Khóc Thảm

1

Tinh Hoa Luyện Tinh Không

1

Rương Tự Chọn Đá Tím

1

Chữ: Thưởng

1

Chữ: x2

1

Đá Cộng Hưởng Vương Miện

1

Phách Tinh·Phàm Phẩm

3

Phách Tinh·Tinh Phẩm

1

Phách Tinh·Thần Phẩm

1

Ngọc Sinh Mệnh

2

Hộp Chọn Thần Binh-Trung

1

Hộp Chọn Đá Thánh Khí-Trung

1

 

 

2 Chúc Phúc Thần

Trong sự kiện có thể tiêu KC để cầu phúc và nhận thưởng hiếm tương ứng

企业微信截图_16630591232737

 

Cầu phúc nhận vật phẩm sau: 

Vật phẩm

SL

Giới hạn mua

Giá/钻

 Minh Văn Bão Tố

1

1

2980

 Minh Văn Nắng Gắt

1

1

2980

Minh Văn Quân Lôi

1

1

2980

Rương Minh Văn Đỏ (Tăng ST nghề)

1

2

2980

Tâm Tinh Thiên Thần

1

2

2580

Đá Cộng Hưởng Thiên Thần

1

140

98

 

 

Tâm Tinh Thiên Thần có thể mở khóa tính năng cộng hưởng Mũ Miện Thiên Thần, tăng th.tính cho 5 Mũ Miện! Thuộc tính càng mạnh thì tăng càng nhiều!


 

3 Bảo Tàng Thần Vương

Trong sự kiện, sau khi nhận Pha Lê Tâm Tinh hoặc Khô Đằng Tâm Ngữ, Hoa Thạch Tuyết Huy và Tam Nguyệt Lục Oanh, Thiên Nga Cuồn Cuộn và Ve Đông Khóc Thảm tại Triệu Hồi Chư Thân có thể mở sự kiện Bảo Tàng Thần Vương. Dựa vào loại pha lê nhận tại Bảo Tàng Thần Vương sẽ bán Minh Văn Đỏ độc quyền tương ứng, sau khi khảm sẽ nhận hiệu quả thuộc tính siêu mạnh. Mỗi Minh Văn chỉ được mua 1 lần.

企业微信截图_1663059656329

Số ngày mở server: 85-211

Vật phẩm

SL

Giới hạn mua

Giá

Điều kiện xuất hiện

【Chuyên】Minh Văn Pha Lê Tâm Tinh

1

1

1099000

Tại Triệu Hồi Chư Thần nhận Pha Lê Tâm Tinh

【Chuyên】Minh Văn Khô Đằng Tâm Ngữ

1

1

1099000

Tại Triệu Hồi Chư Thần nhận Khô Đằng Tâm Ngữ

 

 

Số ngày mở server: 212-295

Vật phẩm

SL

Giới hạn mua

Giá

Điều kiện xuất hiện

【Chuyên】Minh Văn Hoa Thạch Tuyết Huy

1

1

1099000

Tại Triệu Hồi Chư Thần nhận Hoa Thạch Tuyết Huy

【Chuyên】Minh Văn Tam Nguyệt Lục Oanh

1

1

1099000

Tại Triệu Hồi Chư Thần nhận Tam Nguyệt Lục Oanh

 

 

Số ngày mở server: 296 ngày trở lên

Vật phẩm

SL

Giới hạn mua

Giá

Điều kiện xuất hiện

【Chuyên】Minh Văn Thiên Nga Cuồn Cuộn

1

1

1099000

Tại Triệu Hồi Chư Thần nhận Thiên Nga Cuồn Cuộn

【Chuyên】Minh Văn Ve Đông Khóc Thảm

1

1

1099000

Tại Triệu Hồi Chư Thần nhận Ve Đông Khóc Thảm

 

 

4 Gói Ưu Đãi

Trong sự kiện mở Gói Ưu Đãi, người chơi mua trực tiếp có thể nhận Thẻ Triệu Hồi, Phách Tinh, Đá Cộng Hưởng,... Gói Ưu Đãi gồm Gói Chư Thần, Gói Bí Bảo và Gói Cộng Hưởng. Trong đó, Gói Chư Thần có 6 loại, giá lần lượt là 9000, 69000, 179000, 279000, 499000, 729000VNĐ,sau khi mua mốc trước mới hiện mốc sau. Gói Bí Bảo và Gói Cộng Hưởng mỗi gói chỉ được mua 5 lần, giá lần lượt là 69000VNĐ và 129000VNĐ.

 

企业微信截图_1663059142845

企业微信截图_16630591646201

企业微信截图_16630591805669

Gói Chư Thần

ID Gói

Giá

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

Vật phẩm 4

1

9000

Thẻ Triệu Hồi*1

KC*80

Thép Bách Luyện*1

KC Màu*144000

2

69000

Thẻ Triệu Hồi*3

Bí Ngân Thuần Khiết*1

Ngọc Sinh Mệnh*6

KC Màu*432000

3

179000

Thẻ Triệu Hồi*5

Diệu Thạch Băng Hồn*1

Ngọc Điểm*200

KC Màu*698400

4

279000

Thẻ Triệu Hồi*8

Bảo Kim Huyết Tinh*1

Phách Tinh·Phàm Phẩm*30

KC Màu*756000

5

499000

Thẻ Triệu Hồi*15

Mã Não Truyền Thế*1

Phách Tinh·Tinh Phẩm*15

KC Màu*1004400

6

729000

Thẻ Triệu Hồi*18

Pha Lê Bất Hủ*1

Phách Tinh·Thần Phẩm*10

KC Màu*1040400

 

 

Gói Bí Bảo 69000VNĐ

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

Vật phẩm 4

SL giới hạn

Phách Tinh·Thần Phẩm*10

Phách Tinh·Tinh Phẩm*15

Phách Tinh·Phàm Phẩm*30

KC Màu*432000

5

 

 

Gói Bí Bảo 129000VNĐ

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

Vật phẩm 4

SL giới hạn

Đá Cộng Hưởng Thiên Thần*8

Đá Cộng Hưởng Vương Miện*20

Pha Lê Tinh Luyện*80

KC Màu*684000

5

 

企业微信截图_16630593025537

Trong sự kiện sẽ mở Gói KC Màu ưu đãi, người chơi có thể mua trực tiếp để nhận KC Màu, Ngọc Sinh Mệnh,... Gói Ưu Đãi chỉ có 1,giá 219000VNĐ

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Vật phẩm 3

SL giới hạn

KC Màu* 2880000

Ngọc Sinh Mệnh*20

Thần Binh Bạo Kích-Trung*10

1

 

 

5 Ưu Đãi Đặc Biệt

Trong sự kiện sẽ mở Hoàn Trả Giờ Vàng (Ưu Đãi Đặc Biệt)! Người chơi tiêu KC có thể nhận KC Màu x100, ngoài ra, KC Màu còn có thể nhận tại các Gói Ưu Đãi trong các sự kiện giờ vàng! Người chơi có thể dùng KC Màu để đổi vật phẩm hiếm trong Shop Hoàn Trả!

企业微信截图_16630590725713

 

Thưởng có thể đổi trong Shop Hoàn Trả: 

Vật phẩm

SL

Giá

Lượt mua giới hạn

Chân·Châu Báu Cự Long

1

1

4800000

Chân·Châu Báu Cự Long

1

1

6000000

Chiến Tổn Đại Thiên Sứ

1

40

240000

Thép Luyện Ác Ma

1

1

1500000

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

30

1

450000

Châu Báu Cự Long

1

2

225000

Châu Báu Cự Long

1

6

450000

Bánh Quy Thiên Ưng

1

2

300000

Bánh Quy Thiên Ưng

1

6

600000

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

1

150000

Thép Bách Luyện

1

10

40000

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

10

40000

Nước Mắt Biển Cả

1

10

40000

Luồng Khí Gió Thần (Cao)

1

50

20000

Thần Binh Công-Sơ

1

100

5000

Thần Binh Phòng Ngự-Sơ

1

100

5000

 

 

`

Tin khác