CHI TIẾT UPDATE 04/03 - PHONG ẤN KUNDUN TRỞ LẠI

CHI TIẾT UPDATE 04/03 - PHONG ẤN KUNDUN TRỞ LẠI

04/03/2021

MU: Vượt Thời Đại sẽ tiến hành bảo trì vào 4/3/2021, bạn sẽ không thể đăng nhập vào thời điểm đó, nội dung chi tiết như sau: 

[Thời gian bảo trì]  14:30-16:00 ngày 4 tháng 3(UTC+7)

[Phạm vi] All server

Nội dung cập nhật: 

 1. Bảo Tàng Goblin

Sau khi server của bạn mở Chiến Trường Vàng, 11:00 mỗi thứ 2, 4, 6 - 02:30 ngày tiếp theo sẽ mở sự kiện Bảo Tàng Goblin, người chơi đạt Lv180 có thể tham gia. Trong thời gian sự kiện, 11:00-12:00, 21:00-22:00 là khoảng thời gian thu ích cao, trong thời gian này tham gia sẽ nhận x2 thưởng.

Trong Lorencia có thêm NPC Kỹ Sư Goblin, người chơi có thể nói chuyện với Kỹ Sư Goblin tham gia Bảo Tàng Goblin, khi tham gia cần gia nhập Guild trước mới được tham gia.

Sau khi nói chuyện với Kỹ Sư Goblin, có thể chọn 2 loại bảo vật muốn hộ tống, gồm [Bảo Tàng Bạc] và [Bảo Tàng Vàng] , tương ứng tiêu 1 Thể Lực Hộ Tống và 2 Thể Lực Hộ Tống + Điểm*1800 + Vàng Goblin*1, Vàng Goblin có thể nhận từ thu thập Quái Vật ở Chiến Trường Vàng.

Sau khi chọn loại bảo tàng, dũng sĩ cần mời Hiệp hội Thám Hiểm tới hỗ trợ hộ tống, hộ tống cần đi qua Chiến Trường Vàng vô cùng nguy hiểm, còn có thể bị người chơi khác cướp đoạt. 

Trong mỗi server, tối đa đồng thời tồn tại 4 Hiệp hội Thám Hiểm, ngoài hiệp hội hệ thống do bà chủ quán rượu Liya điều hành, các Hiệp Hội Thám Hiểm còn lại thì do Guild của các dũng sĩ đấu giá để nhận tư cách điều hành, Hiệp Hội Thám Hiểm mời người chơi điều hành để vận chuyển hàng hóa có thể nhận x2 thưởng. 

Sau khi vào Chiến Trường Vàng, Golbin bạn hộ tống sẽ di chuyển theo tuyến đường chỉ định, Goblin cần ở gần bạn mới có thể tiếp tục di chuyển. 

Khi Goblin di chuyển an toàn đến đích và giao Bảo Tàng cho Tông Sư Goblin xong, bạn có thể nhận thưởng hộ tống. 

Goblin khi đang di chuyển có thể bị người chơi khác tấn công, thành viên Hiệp Hội Thám Hiểm có thể hỗ trợ bạn tránh bị cướp bóc, nhưng nếu Hiệp Hội Thám Hiểm không bảo vệ bạn được, khiến HP của Goblin dưới 10%, thì hàng hóa Goblin vận chuyển sẽ bị hư hỏng, lúc này chỉ được nhận một phần số thưởng. 

 

 1. Hiệp Hội Thám Hiểm

Trong kiến trúc Guild thêm kiến trúc Hiệp Hội Thám Hiểm. 

 • Tối đa cùng tồn tại 4 Hiệp Hội Thám Hiểm có thể nhận nhiệm vụ, trong đó bà chủ quán rượu Liya điều hành 1 Hiệp Hội Thám Hiểm Hệ Thống, 3 hiệp hội còn lại sẽ do người chơi nhận bằng cách đấu giá theo Guild, 20:00, 20:30, 21:00 mỗi tối thứ 7 lần lượt bắt đầu đấu giá vòng 1, 2 và 3; Thời gian mỗi lần đấu giá là 20 phút, đấu giá sẽ tiêu Vốn Guild. 

 • Tuần này tất cả thành viên Guild tích lũy Danh Vọng đạt số lượng nhất định, và Guild có Vốn Guild còn lại lớn hơn vốn cần để bảo trì 1 tuần có thể tham gia đấu giá, quỹ đấu giá tối đa dùng nửa vốn hiện tại (Giữ lại ít nhất vốn bảo trì 1 tuần, để tránh Guild giải tán), Guild có quỹ đấu giá tối đa ở vòng này có thể nhận quyền điều hành, mỗi Guild chỉ có thể điều hành 1 Hiệp Hội Thám Hiểm, đấu giá thành công có thể nhận quyền điều hành 1 tuần. 

 • Guild nhận được quyền điều hành Hiệp Hội Thám Hiểm, có thể hỗ trợ thành viên trong Guild và Guild khác hộ tống Bảo Tàng Goblin, để tránh quấy nhiễu ác ý, trong Guild chỉ Minh Chủ (Minh Chủ đại diện), Phó Minh Chủ, Trưởng Lão và Tinh Anh có thể xác nhận yêu cầu mời hỗ trợ của người chơi khác, xác nhận yêu cầu xong không thể hủy. 

 • Quy tắc điều hành Hiệp Hội Thám Hiểm: 

 • Khi người chơi A điều hành Hiệp Hội Thám Hiểm, nếu có người chơi B tới tìm Hiệp Hội Thám Hiểm của người chơi A vận chuyển hàng hóa, người chơi A và B sẽ ký quan hệ Khế Ước, người chơi A có nghĩa vụ giúp người chơi B vận chuyển hàng hóa đến đích an toàn

 • Nếu người chơi B vận chuyển hàng hóa an toàn đến đích, Guild của người chơi A sẽ nhận lượng lớn tài nguyên

 • Nếu người chơi B bị người chơi khác cướp hàng hóa, Guild là Hiệp Hội Thám Hiểm tiếp nhận hàng hóa cũng sẽ bị trừ 1 phần tài nguyên Guild

 

 1. Cờ Chiến

Khi nhân vật đạt chuyển 2, thêm vị trí trang bị Cờ Chiến, có thể dùng Mảnh Cờ Chiến đổi Cờ Chiến tương ứng trong Tiệm Guild, Cờ Chiến có thể tinh luyện, tăng phẩm, điêu văn và thức tỉnh. 

 

 • Tinh luyện Cờ Chiến

Có thể tiêu [Pha Lê Tinh Luyện] để tinh luyện Cờ Chiến, tinh luyện xong sẽ tăng thuộc tính Cờ Chiến. 

 

 • Tăng phẩm Cờ Chiến

Cần tiêu Đá Thức Tỉnh Cờ Chiến tương ứng, Ngọc Sáng Tạo và Cờ Chiến cơ bản tương ứng để tăng phẩm, sau khi tăng phẩm, vẻ ngoài Cờ Chiến sẽ thay đổi, đồng thời nhận lượng lớn Buff thuộc tính. 

 

 • Điêu Văn Cờ Chiến

Khảm Điêu Văn Cờ Chiến khác nhau có thể nhận Buff thuộc tính khác nhau, trong đó mỗi Cờ Chiến đều có 2 ô Điêu Văn-Sơ, ô Điêu Văn-Trung và ô Điêu Văn-Cao, ô Điêu Văn-Sơ chỉ có thể khảm Điêu Văn-Sơ, ô Điêu Văn-Trung có thể khảm Điêu Văn-Sơ/Trung, ô Điêu Văn-Cao có thể khảm toàn bộ Điêu Văn. 

 

 • Tổ Hợp Điêu Văn

Dựa vào loại Điêu Văn khảm có thể kích hoạt hiệu quả tổ hợp khác nhau, hiệu quả tổ hợp khác nhau chỉ có thể kích hoạt 1 cái. 

 

 • Tăng cấp Điêu Văn

Có thể tiêu hao 2 Điêu Văn cùng loại cùng cấp để nâng cấp Điêu Văn mục tiêu, tăng cấp Điêu Văn tăng thuộc tính. 

 • Thức tỉnh Cờ Chiến

Cờ Chiến có thể thức tỉnh 3 lần, sau mỗi lần thức tỉnh tăng lượng lớn thuộc tính, đồng thời sau khi thức tỉnh lần thứ 3 có thể kích hoạt 1 kỹ năng thức tỉnh. 

Trong Cờ Chiến cứ 3 chuyển (Chuyển 2, chuyển 3, chuyển 4), kỹ năng thức tỉnh giống nhau, kỹ năng thức tỉnh giống nhau chỉ có thể kích hoạt 1 cái 1 lúc. 

 

 1. Tiệm Guild

Khi Sảnh Guild đạt Lv5, có thể xây dựng Tiệm Guild, khi tạo sẽ tiêu hao nguyên liệu Guild. Nguyên liệu Guild có thể thông qua Kinh Doanh Hiệp Hội Thám Hiểm, hộ tống Bảo Tàng Goblin để Guild nhận. 

Sau khi xây Tiệm Guild có thể dùng Lệnh Bài Guild, Mảnh Cờ, Điểm, Danh Vọng để mua đạo cụ tương ứng, cấp Tiệm Guild càng cao, loại và số lượng được mua càng nhiều. 

Khi mua đồ trong Tiệm Guild, cần có cấp hàm Guild nhất định, khi cấp hàm không đủ thì không thể mua vật phẩm. 

 

 1. Sở Phúc Lợi Guild

Khi Sảnh Guild đạt Lv5, có thể xây dựng Sở Phúc Lợi Guild, khi tạo sẽ tiêu hao Vốn Guild. 

Sau khi xây Sở Phúc Lợi, thành viên trong Guild mỗi thứ 2 có thể dựa vào cấp hàm cao nhất tuần này nhận lương hàm tương ứng. 

Đồng thời, Sk liên quan đến Guild như Devil Square, Công Thành Chiến và BOSS Guild, khi đạt hạng nhất định, Guild có thể nhận thêm 1 [Rương Phúc Lợi], mỗi tuần mỗi Guild tối đa nhận 20 [Rương Phúc Lợi], CN hàng tuần 00:00-21:00 Minh Chủ sẽ phát Rương cho thành viên Guild có 5600 điểm Danh Vọng trở lên trong tuần. 

Người chơi sử dụng [Rương Phúc Lợi] nhận ngẫu nhiên vật phẩm hiếm. 

 

 1. Chuyển nghề chuyển 5

Khi đạt Bậc Thầy Lv90 có thể nhận nhiệm vụ chuyển nghề chuyển 5. 

 • Quy trình 1: Sau khi đạt Bậc Thầy Lv90, tại Thánh đạo sư Savina nhận nhiệm vụ chuyển 5, đến Khu Karutan A giúp nàng giết 100 Bò Cạp Xương Trắng.

 • Quy trình 2: Sau khi hoàn thành quy trình 1, nhận nhiệm vụ chuyển phải tiếp theo, cần người chơi tìm hiểu cách tu sửa Trái Tim Biển Cả ở sứ giả Đại Thiên Sứ, đến Chiến Trường Vàng đánh bại quái tinh anh và thu thập thánh vật thu thập Tinh Hoa Biển Cả, tu sửa Trái Tim Biển Cả.

 • Quy trình 3: Sau khi tu sửa Trái Tim Biển Cả, cần chờ mở Phong Ấn Kundun Bậc Thầy Lv100 và sau khi tiêu diệt thành công BOSS Cá Nhân-Người Đá Khổng Lồ, trở lại báo cáo với Thánh đạo sư Savina. 

 

Hoàn thành các nhiệm vụ chuyển phái trên có thể đổi thành chuyển nghề chuyển 5, mở thanh trang bị thứ 5. Sau khi chuyển nghề thành công, nghề sẽ có thay đổi, cụ thể là: 

 • Kỵ Sĩ Thần Thánh (chuyển 4)——>Kỵ Sĩ Thần Hộ (chuyển 5)

 • Đạo Sư Thần Thánh (chuyển 4)——>Đạo Sư Thần Hộ (chuyển 5)

 • Xạ Thủ Thần Thánh (chuyển 4)——>Xạ Thủ Thần Hộ (chuyển 5)

 

 1. Mở rộng Cấp

 2. Sau khi hoàn thành chuyển nghề 5 chuyển, giới hạn cấp nhân vật sẽ mở rộng đến Bậc Thầy Lv200, đồng thời mở thanh trang bị chuyển 5, mở nhận trang bị chuyển 5;

 3. Chiến Binh chuyển 5 [Bộ Hỏa Long]

 • Pháp Sư chuyển 5 [Bộ Lửa Đen]


 • Cung Thủ chuyển 5 [Bộ Tử Linh]

 

 1. Trang bị Bậc Thầy

 2. Đánh bại BOSS Thế Giới, BOSS Di Tích Chiến Trường Cổ, BOSS Cá Nhân Lv420 trở lên có tỷ lệ rớt [Trang bị Bậc Thầy]. 

 3. [Trang bị Bậc Thầy] có thể mặc luôn, cũng có thể ghép với [Thần Trang] hoặc [Thần Trang Đại Thiên Sứ] cùng loại, ghép thành trang bị [Thần Trang Bậc Thầy] hoặc [Thần Trang Đại Thiên Sứ Bậc Thầy].

 4. Trong thanh trang bị cùng chuyển, khi mặc 2 bộ, 3 bộ, 5 bộ và 7 bộ Trang bị Bậc Thầy có thể kích hoạt thuộc tính nhóm Bậc Thầy tương ứng. 

 

 1. Mở rộng Thiên Phú

Mở học thiên phú tầng 6 toàn bộ nghề.

 

 1.  Mở rộng cấp Thần Binh

Giới hạn cấp thần binh công, thủ, HP tăng đến Lv500.

Thiên phú thần binh công, thủ, HP tăng đến Lv50.

Tin khác