【UPDATE HOT 28/04】Thánh Trang Đại Thiên Sứ

【UPDATE HOT 28/04】Thánh Trang Đại Thiên Sứ

28/04/2021

Thời gian update: 14:30-16:00 ngày 28/4/2021

Phạm vi update: Toàn server

  1. Đấu Trường Thế Giới

Đấu trường thường và đấu trường đỉnh cao

 

  1. Thánh Trang Đại Thiên Sứ

Khi Chiến Binh đạt Chuyển 5 Lv500 sẽ mở tính năng Thánh Trang Đại Thiên Sứ. Các Chiến Binh được tiêu mảnh thánh trang đại thiên sứ tương ứng để ghép thành các Thánh Trang vị trí khác nhau và nhận lượng lớn thuộc tính. Sau khi thu thập toàn bộ Thánh Trang sẽ kích hoạt thuộc tính bộ hiếm.

 

  1. Tính năng Khiên

Khi Bậc Thầy đạt Lv50 sẽ tự động nhận nhiệm vụ phụ của Khiên Thần Bí, cần tới Lorencia tìm Bà Chủ Quán Rượu Liya để nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành sẽ mở tính năng Khiên. Tiêu Tinh Hoa Khiên và Kết Tinh Khiên để tăng cấp và đột phá khiên, mỗi lần tăng cấp sẽ nhận được buff thuộc tính và điểm khiên.

Tính năng Blood Castle Bậc Thầy Lv50 trở lên rớt thêm Gói Khiên. Gói Khiên sẽ mở ra nguyên liệu tinh hoa Khiên các cấp khác nhau. Ngoài ra, Tính năng BOSS Bậc Thầy Lv50 trở lên cũng rớt Kết Tinh Khiên hiếm, dùng Kết Tinh Khiên để đột phá Khiên cấp khác nhau, nhận buff thuộc tính mạnh.

 

4、Thiên Phú update tầng 7-8 mới

 

5、Giới hạn cấp đột phá đến Lv700, có thể hoàn thành nhiệm vụ Chuyển Nghề Chuyển 6

6、Giới hạn level Thần Binh Khát Máu, Bạo, Thủ, Công, HP mở rộng tới Lv500, giới hạn kỹ năng Thiên Phú tương ứng mở rộng 50 cấp.

7、Đột phá VIP lên VIP15, mở gói cấp VIP mới

Tin khác