CHI TIẾT UPDATE 20/04 - CHIẾN LỆNH VINH DỰ

CHI TIẾT UPDATE 20/04 - CHIẾN LỆNH VINH DỰ

20/04/2021

CHI TIẾT UPDATE 20/04 - CHIẾN LỆNH VINH DỰ

Thời gian update: 14:30-16:00 ngày 20/4/2021

Phạm vi update: Toàn server

  1. Chiến Lệnh Vinh Dự

Sau khi Chiến Binh đạt Lv100 sẽ mở tính năng Chiến Lệnh Vinh Dự (Chú ý: Sau lần đầu mở Chiến Lệnh Vinh Dự cần đợi tới 5:00 ngày thứ 2 mới có thể kích hoạt Chiến Lệnh).

Chiến Lệnh Vinh Dự chuyên dành cho Chuyển 0-2, cũng có mở cho Chuyển 3-4, trong cùng một thời gian chỉ có thể kích hoạt Chiến Lệnh cấp cao hơn, mỗi Chiến Lệnh đều có thời gian duy trì tương ứng, hoàn thành sự kiện nhiệm vụ trong Chiến Lệnh được nhận EXP Chiến Lệnh, được nhận thưởng giá trị khi tăng cấp Chiến Lệnh, bao gồm vật phẩm hiếm, BUFF EXP, Giới Hạn Danh Vọng Mỗi Ngày, BUFF Rớt vv...Kích hoạt Chiến Lệnh Vàng được nhận thêm Thưởng Hào Hoa!

Xu Chiến Lệnh dùng để đổi trong Shop Chiến Lệnh, cứ kích hoạt 1 Chiến Lệnh-Cao sẽ mở Shop Chiến Lệnh tương ứng, trong Shop còn có Tọa Kỵ mới thêm có thể đổi!

Các Chiến Binh nằm trong khoảng Lv100-299, sau khi update sẽ tăng Cấp Chiến Lệnh Chuyển 0 tới Lv30 (được nhận thưởng trước Lv30)

Các Chiến Binh nằm trong khoảng Lv300-399, sau khi update sẽ mở Chiến Lệnh Chuyển 3, và tăng cấp lên Lv30(Chiến Lệnh 0 hết hiệu lực), nhận ngay Tọa Kỵ Chiến Lệnh Chuyển 0,  8000 điểm, 1000 Xu Chiến Lệnh

Các Chiến Binh nằm trong khoảng Lv401-499, sau khi update mở ngay Chiến Lệnh Chuyển 4, và tăng cấp lên Lv30 (Chiến Lệnh Chuyển 0, 3 hết hiệu lực), nhận ngay Tọa Kỵ Chiến Lệnh Chuyển 3, 8000 điểm, 1000 Xu Chiến Lệnh;

Các Chiến Binh nằm trong khoảng Lv500 trở lên, sau khi update nhận ngay Tọa Kỵ Chiến Lệnh Chuyển 4, 8000 điểm, 1500 Xu Chiến Lệnh 

 

**Tọa Kỵ Mới

Thêm Tọa Kỵ "Linh Liệt Diệm", "Quạ Thường", "Cóc Bunda"

  • "Linh Liệt Diệm" tăng vĩnh viễn cho nhân vật 2% S.thương pvp

  • "Quạ Thường" tăng vĩnh viễn cho nhân vật 10 điểm Tốc Công và 10% ST Kỹ Năng

  • "Cóc Bunda" tăng vĩnh viễn cho nhân vật 2% HP lớn nhất

 

  1. Gói May Mắn

Sau khi cấp nhân vật đạt Lv50 sẽ mở tính năng Gói May Mắn với thưởng vật phẩm siêu giá trị

  1. Ma Khí Xâm Chiếm

Từ 19:00 tối đến 5:00 sáng, Vùng Đất Ma có tỷ lệ tích tụ ma khí, nơi tích tụ ma khí mạnh nhất sẽ khiến Quái ở đó trở nên biến dị, HP Quái, số lượng Quái, EXP được làm mới không ngừng (số liệu giống với điểm quái 5 sao trong map hiện tại). Server nào có người chơi sôi nổi càng nhiều thì ma khí tích tụ càng mạnh!

  1. Tối ưu Vùng Đất Ma

  2. Mở khóa khu vực hiện tại trong Vùng Đất Ma

  3. Điều chỉnh một số điểm train quái trong Vùng Đất Ma

  4. Điều chỉnh nhiệm vụ tân thủ

Điều chỉnh nhiệm vụ tân thủ dưới Lv140, tối ưu quy trình nhiệm vụ tân thủ, giảm một số nhiệm vụ phức tạp, và mở nhiệm vụ theo tiến độ nhiệm vụ hiện tại.

Tin khác