CHUỖI SỰ KIỆN INGAME MỪNG ĐẠI LỄ 30/04 - 01/05

CHUỖI SỰ KIỆN INGAME MỪNG ĐẠI LỄ 30/04 - 01/05

28/04/2021

【Thời gian SK】05:00:00 29/04/2021 đến 04:59:59 06/05/2021

【Điều kiện mở】Các server mở đủ 8 ngày trở lên, đồng thời level nhân vật >=Lv100

【Server sự kiện】

【Phạm vi server sự kiện mừng 2 ngày lễ 29/4】
Số ngày server mở ≥8 ngày(Áp dụng với server từ ngày 22/4/2021 đổ về)
Lorencia:10001-10200
Devias:11001-11200
Noria:12001-12144

【Nội dung SK】

  1.  Nạp Ngày

Trong thời gian SK, mỗi ngày nạp mức bất kỳ nhận Hộp Vinh Quang Bất Ngờ, Lệnh Bài Hào Quang...và vô vàn thưởng, có thể dùng Lệnh Bài Hào Quang đổi vật phẩm cao cấp trong Shop SK

29/4

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ

1

Lệnh Bài Hào Quang

100

Ngọc Sinh Mệnh

2

Ngọc Linh Hồn

3

 

30/4

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ

1

Lệnh Bài Hào Quang

100

Ngọc Sinh Mệnh

2

Thần Binh Bạo Kích (Trung)

3

 

1/5

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ

1

Lệnh Bài Hào Quang

100

Ngọc Ánh Trăng

2

Thần Binh Công (Sơ)

3

 

2/5

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ

1

Lệnh Bài Hào Quang

100

Pha Lê Tinh Luyện

10

Ngọc Sinh Mệnh

2

 

3/5

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ

1

Lệnh Bài Hào Quang

100

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

3

Ngọc Sinh Mệnh

2

 

4/5

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ

1

Lệnh Bài Hào Quang

100

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

3

Ngọc Sinh Mệnh

2

 

5/5

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ

1

Lệnh Bài Hào Quang

100

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

3

Ngọc Sinh Mệnh

2

 

Hộp Vinh Quang Bất Ngờ:Mở nhận thưởng ngẫu nhiên

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Lửa Đại Bàng

1

Lông Vũ Locke

1

Pha Lê Maya

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Ngọc Ánh Trăng

1

Ngọc Ánh Trăng

1

Danh Vọng (thêm)

500

Thần Binh Công (Sơ)

5

Ngọc Linh Hồn

3

Ngọc Sinh Mệnh

2

Rương Ngọc Điểm

30

 

 

  1. Mừng Hai Đại Lễ

Trong thời gian SK, hoàn thành nhiệm vụ của sự kiện nhận Vương Miện Vinh Quang, tích lũy số lượng Vương Miện Vinh Quang nhất định xong được nhận Lệnh Bài Hào Quang và các vật phẩm hiếm trong Mừng Hai Đại Lễ, Lệnh Bài Hào Quang dùng đổi các vật phẩm cao cấp trong Shop SK.

Sự kiện hàng ngày: Trong sự kiện mỗi ngày sẽ quay ngẫu nhiên 3 sự kiện làm sự kiện trong ngày từ sự kiện mục tiêu dưới đây, 5 giờ sáng hàng ngày sẽ cài lại

Nhiệm vụ treo thưởng

Điều kiện hoàn thành

Vương Miện Vinh Quang nhận được

Hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng

20 lượt

50

Diệt BOSS Thế Giới

5 lượt

50

Diệt BOSS Chiến Trường Cổ

3 lượt

50

Vượt ải Blood Castle

3 lượt

50

Diệt BOSS Cá Nhân

2 lượt

50

Vượt ải Huyễn Cảnh Trên Không

2 lượt

50

Tranh Đoạt Mỏ

3 lượt

50

Khai Thác Mỏ Tím

2 lượt

50

 

 

Sự kiện tích lũy: Trong thời gian SK, có thể tích lũy hoàn thành sự kiện dưới đây để nhận Vương Miện Vinh Quang

Nhiệm vụ treo thưởng

Điều kiện hoàn thành

Lượt hoàn thành tối đa

Vương Miện Vinh Quang nhận được

Hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng

20 lượt

7

100

Diệt BOSS Thế Giới

10 lượt

3

200

Diệt BOSS Chiến Trường Cổ

6 lượt

3

200

Vượt ải Blood Castle

6 lượt

3

200

Diệt BOSS Cá Nhân

4 lượt

3

200

Vượt ải Huyễn Cảnh Trên Không

4 lượt

3

200

Tranh Đoạt Mỏ

6 lượt

3

200

Khai Thác Mỏ Tím

2 lượt

7

100

Mua Quà Mỗi Ngày-Sơ

1 lượt

4

100

Mua Quà Mỗi Ngày-Trung

1 lượt

4

210

Mua Quà Mỗi Ngày-Cao

1 lượt

4

430

 

 

  1. Song Lễ Vui Vẻ

Trong sự kiện Song Lễ nhận Vương Miện Vinh Quang, tích lũy đến số lượng nhất định có thể nhận miễn phí Lệnh Bài Hào Quang trong Song Lễ Vui Vẻ, Lệnh Bài Hào Quang có thể đổi thưởng tinh xảo tại shop đổi sự kiện. Nếu mua “Bằng Chứng Vinh Dự”, có thể nhận thêm Thời Trang Ảo Hóa Lang Thố Huyễn Tưởng v.v.


 

Vương Miện Vinh Quang yêu cầu

Bằng Chứng Cần Cù

Bằng Chứng Vinh Dự

50

Thần Binh Công (Sơ)*5

Vinh Quang Bất Diệt (Danh Hiệu)*1

100

Lệnh Bài Hào Quang*188

Thần Binh Sinh Mệnh (Cao)*2

400

Dũng Sĩ Phỉ Thúy*2

Đặc Quyền EXP Song Lễ*1

800

Lệnh Bài Hào Quang*488

Thần Binh Phòng Ngự (Cao)*3

1400

Văn Tiên Tri Lv.4*1

Thời Trang Lang Thố Huyễn Tưởng (Đầu)*1

2100

Lệnh Bài Hào Quang*688

Thần Binh Công (Cao)*5

2800

Văn Tiên Tri Lv.4*1

Thời Trang Lang Thố Huyễn Tưởng (Giày)*1

3500

Thần Binh Công (Cao)*5

Thần Binh Bạo Kích (Cao)*8

4300

Lệnh Bài Hào Quang*888

Thời Trang Lang Thố Huyễn Tưởng  (Chân)*1

5100

Ấn Chúc Phúc-Trung*2

Thép Luyện Ác Ma*1

6900

Mã Não Truyền Thế*1

Lệnh Bài Hào Quang*1200

7900

Ấn Chúc Phúc-Cao*1

Thời Trang Lang Thố Huyễn Tưởng  (Giáp)*1

8200

Thép Luyện Ác Ma*2

Thời Trang Lang Thố Huyễn Tưởng  (Tay)*1

8500

Lệnh Bài Hào Quang*1400

Pha Lê Bất Hủ*2

 

 

Đặc Quyền EXP Song Lễ: Trong thời gian SK Tiệc Song Lễ, EXP cơ bản nhận khi diệt quái tăng 15%, có hiệu lực sau khi kết thúc sự kiện.

 

Hiển thị Thời Trang Lang Thố Cuồng Tưởng

Chiến Sĩ:

Pháp Sư:

Cung Thủ:

 

  1. Ma Vương Đột Kích

Trong thời gian SK, 12:15 và 22:00 hàng ngày BOSS ngày lễ sẽ xuất hiện tại map Lorencia, Devias, diệt xong chắc chắn nhận Lệnh Bài Hào Quang, có cơ hội nhận thêm thưởng lớn, sát thương gây lên BOSS càng cao, tỷ lệ nhận thưởng càng lớn. Người chơi mỗi ngày tối đa thảo phạt 2 BOSS ngày lễ.

Người chơi tham gia thảo phạt BOSS đều nhận được thưởng dưới đây.

Vật phẩm

Số lượng

Ngọc Ngẫu Nhiên

1

Lệnh Bài Hào Quang

60

 

Ngọc Ngẫu Nhiên sẽ nhận 1 thưởng dưới đây:

Vật phẩm

Số lượng

Ngọc Sáng Tạo

1

Ngọc Thức Tỉnh

1

Ngọc Tiến Hóa

1

Ngọc Linh Hồn

3

Ngọc Sinh Mệnh

2

Ngọc Maya

5

Ngọc Ánh Trăng

1

Rương Ngọc Điểm

15

 

 

Tham gia thảo phạt BOSS có tỷ lệ nhận thêm thưởng, thưởng sẽ dựa theo cấp thế giới khác nhau quay nhiều loại thưởng trong quỹ thưởng.

Cấp Thế Giới: Lv1-400

Vật phẩm

Số lượng

Pha Lê Maya

1

Lông Vũ Locke

1

Hộp Lửa Đại Bàng

1

Suối Ác Ma

1

Khế Ước Asschel

1

Cánh Thiên Sứ Trong Suốt

1

Pha Lê Đại Thiên Sứ

1

Măng Ngon Cuồn Cuộn

1

Hộp Nhạc Trưởng Tộc

1

Gói Bộ Lực Chiến chuyển 1

1

Gói Bộ Trí Chiến chuyển 1

1

Gói Bộ Trí Pháp chuyển 1

1

Gói Bộ Mẫn Pháp chuyển 1

1

Gói Bộ Mẫn Cung chuyển 1

1

Gói Bộ Trí Cung chuyển 1

1

Gói Bộ Lực Chiến chuyển 2

1

Gói Bộ Trí Chiến chuyển 2

1

Gói Bộ Trí Pháp chuyển 2

1

Gói Bộ Mẫn Pháp chuyển 2

1

Gói Bộ Mẫn Cung chuyển 2

1

Gói Bộ Trí Cung chuyển 2

1

Rương Thần Trang Ngẫu Nhiên Chuyển 3

1

Rương Thần Trang Ngẫu Nhiên Chuyển 4

1

Ngọc Sáng Tạo

1

Ngọc Ánh Trăng

1

Ngọc Tiến Hóa

2

Ngọc Linh Hồn

3

Ngọc Sinh Mệnh

2

Rương Ngọc Điểm

20

 

 

Cấp Thế Giới: Bậc Thầy Lv1 trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Pha Lê Maya

1

Lông Vũ Locke

1

Hộp Lửa Đại Bàng

1

Rương Khiên Kết Tinh-Sơ

1

Rương Khiên Kết Tinh-Trung

1

Rương Khiên Kết Tinh-Cao

1

Rương Tùy Chọn Vị Trí Bậc Thầy Chuyển 4

1

Rương Tùy Chọn Vị Trí Bậc Thầy Chuyển 5

1

Rương Tùy Chọn Vị Trí Bậc Thầy Chuyển 6

1

Ngọc Sáng Tạo

1

Ngọc Ánh Trăng

1

Ngọc Tiến Hóa

2

Ngọc Linh Hồn

3

Ngọc Sinh Mệnh

2

Rương Ngọc Điểm

20

Ngọc Thức Tỉnh

1

 

 

  1. Quà Song Lễ

Trong sự kiện, có thể mua quà sự kiện tại giao diện Quà Song Lễ, nhận ngay vật phẩm hiếm, nhiều Lệnh Bài Hào Quang, Lệnh Bài Hào Quang có thể đổi nhiều loại quà bất ngờ tại Shop đổi sự kiện. Chiến binh có cấp VIP đạt Lv9 trở lên, cấp cá nhân và cấp Server Thế Giới đều lớn hơn Lv350 còn có thể mở giao diện Quà Ảo Mộng tại giao diện này, mua Quà Cánh Độc Quyền và Quà Hỗ Trợ Ghép!

 

Quà Kim Cương: Toàn bộ người chơi đều có thể mua

 

Quà 288 Kim Cương

Giới hạn mua 10 lượt

Vật phẩm

Số lượng

Bí Ngân Thuần Khiết

2

Lệnh Bài Hào Quang

230

Thần Binh Công (Trung)

12

Ngọc Sinh Mệnh

6

   

Quà 688 Kim Cương

Giới hạn mua 8 lượt

Vật phẩm

Số lượng

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Lệnh Bài Hào Quang

488

Thần Binh Phòng Ngự (Cao)

12

Ngọc Sinh Mệnh

12

   

Quà 988 Kim Cương

Giới hạn mua 5 lượt

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Quà Chọn Cuộn Bí Kỹ Thần Binh

3

Lệnh Bài Hào Quang

688

Danh Vọng (thêm)

600

Pha Lê Tinh Luyện

60

   

Quà 1988 Kim Cương

Giới hạn mua 3 lượt

Vật phẩm

Số lượng

Tags: MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nạp game MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nạp thẻ MU Vượt Thời Đại, Nạp thẻ MU Vượt Thời Đại, Nạp game MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nhận giftcode MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nhập giftcode MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nhận code MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn đổi code MU Vượt Thời Đại, Tải game MU Vượt Thời Đại, Nhận code MU Vượt Thời Đại, Nhận giftcode MU Vượt Thời Đại, Nhập code MU Vượt Thời Đại

Tin khác

FunTap

Game MU: Vượt Thời Đại

Hỗ Trợ | Cài Đặt| Điều Khoản | Bảo Mật

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Funtap security : Infosec@funtap.vn

Bản quyền © 2021 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 18:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 1876/QĐ-BTTTT ngày 04/11/2020

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Quý Dương

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội