【SỰ KIỆN INGAME】BÍ BẢO KỲ TÍCH

【SỰ KIỆN INGAME】BÍ BẢO KỲ TÍCH

07/06/2021

Thời gian sự kiện:  00:00 ngày 8/6/2021-23:59:59 8/6/2021

Điều kiện mở:  Các server mở >= 8 ngày và level nhân vật >=Lv100

Phạm vi mở

Lorencia:001-200

Devias:   001-200

Noria:     001-200

Dungeon:001-005  

 

Nội dung sự kiện

Kỳ Tích Bí Bảo

Trong thời gian mở sự kiện sẽ mở Kỳ Tích Bí Bảo, có thể tùy chọn một số vật phẩm trong Quỹ Thưởng cấp S,A,B,C để cùng với Quỹ Thưởng (các vật phẩm cơ bản) tạo thành Quỹ Thưởng Kỳ Tích Bí Bảo. Sau đó, dùng Chìa Bí Bảo để quay thưởng, Chìa Bí Bảo được tặng kèm khi bạn mua Túi Vàng 8888.  

d:\Users\Documents\WXWorkLocal\1688849884264519_1970324974087875\Cache\Image\2021-06\企业微信截图_162314447922.png

Thưởng Kỳ Tích Bí Bảo như sau: 

Số ngày mở server: 8-34

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

SL

Quỹ Thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

3

Pha Lê Bất Hủ

2

Gói mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí (Gồm 10 Đá mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói Huyễn Hóa Vũ Khí(Vũ Khí Mịch Tâm)

1

Quỹ Thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh   

2

Danh Vọng(Thêm)*2000

2

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ Thưởng cấp B

3

Danh Vọng(Thêm)*1200  

2

Tử Tinh Tinh Linh

2

Đá Thánh Khí Khát Máu-Cao

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ Thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng(Thêm)*1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ Cơ Bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

Số ngày mở server: 35-69 ngày

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

SL

Quỹ Thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

4

Pha Lê Bất Hủ

2

Gói mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí (Gồm 10 Đá mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói Huyễn Hóa Vũ Khí(Vũ Khí Mịch Tâm)

1

Quỹ Thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Danh Vọng(Thêm)*2000

2

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ Thưởng cấp B

3

Danh Vọng(Thêm)*1200

2

Tử Tinh Tinh Linh

2

Đá Thánh Khí Khát Máu-Cao

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ Thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng(Thêm)*1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ Cơ Bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

 

Số ngày mở server: 70-134 ngày

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

SL

Quỹ Thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

4

Dây chuyền Nước 

1

Gói mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí (Gồm 10 Đá mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói Huyễn Hóa Vũ Khí( Lưỡi Hái Tử Thần or Trượng Gordon or Cung Cánh Bạc)

1

Quỹ Thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Danh Vọng(Thêm)*2000

2

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ Thưởng cấp B

3

Danh Vọng(Thêm)*1200

2

Tử Tinh Tinh Linh

2

Đá Thánh Khí Khát Máu-Cao

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ Thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng(Thêm)*1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ Cơ Bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

 

Số ngày mở server: 135 ngày trở lên

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

SL

Quỹ Thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

4

Dây chuyền Nước OR Dây Cự Thạch 

1

Gói mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí (Gồm 10 Đá mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao (Hồn Ác Ma or Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ or Tinh Thạch Rồng)

1

Quỹ Thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Gói Huyễn Hóa Vũ Khí(Gươm Huyền Băng or Trượng Hủy Diệt or Cung Hồng Vũ)

1

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ (Bao Tên Lửa or Cánh Thiên Sứ Hồng or Kính Bay)

1

Quỹ Thưởng cấp B

3

Danh Vọng(Thêm)*1200

2

Tử Tinh Tinh Linh

2

Đá Thánh Khí Khát Máu-Cao

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ Thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng(Thêm)*1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ Cơ Bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

 

Sau khi số lượt quay thưởng đạt số lượng nhất định sẽ được nhận thêm thưởng tích lũy

Số lượt

Thưởng 1

Thưởng 2

3

Tử Tinh Tinh Linh*2

Ngọc Linh Hồn*5

8

Ấn Chúc Phúc-Trung*1

Ngọc Ánh Trăng*2

15

Ấn Chúc Phúc-Cao*1

Ngọc Sinh Mệnh*5

 

 

Hộp Bí Bảo May Mắn: 

Mở hộp có xác suất nhận 1 trong các thưởng sau

Vật phẩm

SL

Lửa Đại Bàng

1

Lông Vũ Locke

1

Pha Lê Maya

1

Tử Tinh Tinh Linh

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Rơi Ngọc Điểm

60

Ngọc Maya

6

Ngọc Ánh Trăng

2

Ngọc Linh Hồn

3

Danh Vọng(Thêm)*500

1

 


Gói Huyễn Hóa Vũ Khí(Vũ Khí Mịch Tâm): Dùng xong có thể nhận Vũ Khí Mịch Tâm Tay Chính/Phụ tương ứng với Nghề.

 

 

 

Trong thời gian sự kiện sẽ làm mới nhiều gói ưu đãi chứa vật phẩm siêu giá trị tranh mua giờ vàng, cụ thể như sau! 

d:\Users\Documents\WXWorkLocal\1688849884264519_1970324974087875\Cache\Image\2021-06\企业微信截图_16231575663718.png

Gói 1 bán giá 9000: 

Tên vật phẩm

SL

Chìa Bí Bảo

1

Rơi Ngọc Điểm

10

Thần Binh Công-Trung

1

 

 

Gói 2 bán giá 69000: 

Tên vật phẩm

SL

Chìa Bí Bảo

3

Ngọc Tiến Hóa

1

Ngọc Linh Hồn

8

 

 

Gói 3 bán giá 129000: 

Tên vật phẩm

SL

Chìa Bí Bảo

3

Ngọc Ánh Trăng

1

Ngọc Sinh Mệnh

8

 

 

Gói 4 bán giá 129000: 

Tên vật phẩm

SL

Chìa Bí Bảo

3

Thần Binh Công-Cao

2

Bí Ngân Thuần Khiết

2

 

 

Gói 5, bán giá 279000: 

Tên vật phẩm

SL

Chìa Bí Bảo

6

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Đá Thiêu Đốt

1

 

 

Tin khác