【SỰ KIỆN】BÍ BẢO KỲ TÍCH

【SỰ KIỆN】BÍ BẢO KỲ TÍCH

07/04/2021

【Thời gian SK】00:00:00 ngày 07/04/2021 -23:59:59 ngày 07/04/2021

【Điều kiện mở】 Các server mở >= 8 ngày và level nhân vật >=Lv100

【Phạm vi server】

Lorencia:10001-10200
Devias:11001-11200
Noria:12001-12098

【Nội dung sự kiện】

Bí Bảo Kỳ Tích

Trong thời gian mở sự kiện sẽ mở Bí Bảo Kỳ Tích, có thể tùy chọn một số vật phẩm trong Quỹ Thưởng cấp S,A,B,C để cùng với Quỹ Thưởng (các vật phẩm cơ bản) tạo thành Quỹ Thưởng Kỳ Tích Bí Bảo. Sau đó, dùng Chìa Bí Bảo để quay thưởng, Chìa Bí Bảo được tặng kèm khi bạn mua Túi Vàng 8888.

 

Thưởng Bí Bảo Kỳ Tích như sau: 

Số ngày mở server: 8-63

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

Số lượng

Quỹ Thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

3

Pha Lê Bất Hủ

2

Gói mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí(Gồm 10 Đá mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói Huyễn Hóa Vũ Khí(Vũ Khí Mịch Tâm)

1

Quỹ Thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Danh Vọng(Thêm)*2000

1

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ Thưởng cấp B

3

Danh Vọng(Thêm)*1200

2

Tử Tinh Tinh Linh

2

Đá Thánh Khí Khát Máu-Cao

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ Thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng(Thêm)*1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ Cơ Bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

Số ngày mở server: 64 ngày trở lên

 

Số lượng có thể chọn

Vật phẩm

Số lượng

Quỹ Thưởng cấp S

1

Phù Hiệu Thiên Thần

4

Pha Lê Bất Hủ

2

Gói mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí((Gồm 10 Đá mở khóa Thị Huyết hoặc Linh Năng Thánh Khí)

1

Gói Huyễn Hóa Vũ Khí(Vũ Khí Mịch Tâm)

1

Quỹ Thưởng cấp A

2

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Bảo Kim Huyết Tinh

2

Danh Vọng(Thêm)*2000

1

Đá Thiêu Đốt

2

Quỹ Thưởng cấp B

3

Danh Vọng(Thêm)*1200

2

Tử Tinh Tinh Linh

2

Đá Thánh Khí Khát Máu-Cao

6

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

40

Quỹ Thưởng cấp C

3

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Danh Vọng(Thêm)*1000

2

Cuộn Thiên Phú Khát Máu

24

Đá Thánh Khí Khát Máu-Trung

10

Quỹ Thưởng Cơ Bản

7

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Hộp Bí Bảo May Mắn

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Danh Vọng(Thêm)*800

1

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

 

Sau khi số lượt quay thưởng đạt số lượng nhất định sẽ được nhận thêm thưởng tích lũy:

Số lượt

Thưởng 1

Thưởng 2

3

Tử Tinh Tinh Linh*2

Ngọc Linh Hồn*5

8

Ấn Chúc Phúc-Trung*1

Ngọc Ánh Trăng*2

15

Ấn Chúc Phúc-Cao*1

Ngọc Sinh Mệnh*5

 

Hộp Bí Bảo May Mắn:

Mở hộp có xác suất nhận 1 trong các thưởng sau:

Vật phẩm

Số lượng

Lửa Đại Bàng

1

Lông Vũ Locke

1

Pha Lê Maya

1

Tử Tinh Tinh Linh

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Điểm

60

Ngọc Maya

6

Ngọc Ánh Trăng

2

Ngọc Linh Hồn

3

Danh Vọng(Thêm)*500

1

Gói Huyễn Hóa Vũ Khí(Vũ Khí Mịch Tâm):Dùng xong có thể nhận Vũ Khí Mịch Tâm Tay Chính/Phụ tương ứng với Nghề.

Tin khác