【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KỲ TÍCH TRỞ LẠI

【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KỲ TÍCH TRỞ LẠI

26/05/2021

【Thời gian sự kiện】05:00:00 27/05/2021~ 04:59:59 28/05/2021

【Điều kiện mở】 Server mở 8 ngày, đồng thời cấp nhân vật >=Lv220

【Phạm vi tham dự】

Các Server mở >= 8 ngày

Lorencia:10001-10200
Devias:11001-11200
Noria:12001-12188

【Nội dung sự kiện】

Kho báu chia thành 5 tầng, mỗi tầng có 1 thưởng lớn vượt ải,Bảo Chùy và các vật phẩm quý hiếm khác, người chơi có thể chọn bất kì một tầng, sử dụng Bảo Chùy tương ứng để đập vỡ ô gạch nhận phần thưởng, đồng thời có thể nhấp vào nút xem trước trong giao diện Bảo Khố để xem các phần thưởng còn lại bất cứ lúc nào, sau khi trở lại xem trước,các ô gạch sẽ reset lại vị trí của chúng, phần thưởng sẽ mất khi bị loại bỏ, trong sự kiện lần này Kho Kim Cương sẽ reset phần thưởng sau khi phần thưởng bị loại bỏ, và tiến hành 1 vòng quay thưởng khác! Nếu còn thừa nhiều Bảo Chùy có thể lưu lại sử dụng cho sự kiện lần sau. 

Nếu đạt 600 điểm sôi nổi trong ngày có thể nhận được 1 Bảo Chùy Đồng, 700 điểm nhận 1 Bảo Chùy Bạc, 800 điểm nhận 1 Bảo Chùy Vàng, thưởng sẽ được gửi qua hòm thư; để tiếp tục săn kho báu, bạn có thể nhận được 8888 Zen bằng cách mua 1 Zen với giá tiền tệ tương ứng trên mỗi trang Bảo Khố của sự kiện, đồng thời nhận được 1 Bảo Chùy tương ứng làm quà tặng. 

 

Số tầng

Số gạch quý

Tên Bảo Khố

Vật phẩm săn báu

Thưởng lớn 

tầng này

Giá Túi Vàng

 (Điểm)

Giá Túi Vàng

 (KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Pha Lê Bất Hủ*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ*1

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Đá giải phóng Khát Máu*10

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Dây chuyền Nước*1

 

200

 

 

Thưởng Kho Báu Kì Tích như sau:

Số ngày mở server:8-42

Kho Đồng

Vật phẩm

Số lượng

Pha Lê Bất Hủ

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Bạc

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

4

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Bạc

1

 

 

Kho Bạc

Vật phẩm

Số lượng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Vàng

1

Ngọc Ánh Trăng

2

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

3

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

3

Ngọc Sinh Mệnh

4

Ngọc Ánh Trăng

2

Ngọc Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Vàng

1

 

 

Kho Vàng

Vật phẩm

Số lượng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Đá Thiêu Đốt

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Ánh Trăng

3

Ngọc Sinh Mệnh

8

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

6

Thần Binh Công-Cao

1

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

6

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

6

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

1

1000 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

8

Ngọc Tiến Hóa

5

Ngọc Chúc Phúc

8

Ngọc Sinh Mệnh

8

1000 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Bạch Kim

1

 

 

Kho Bạch Kim

Vật phẩm

Số lượng

Đá giải phóng Khát Máu

10

Đá Thiêu Đốt

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

8

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

8

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Kim Cương

1

Ngọc Sinh Mệnh

9

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

4

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Ánh Trăng

3

Thần Binh Công-Cao

1

Thần Binh Công-Trung

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

1

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

4

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

1

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

4

1500 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

10

Ngọc Tiến Hóa

5

Ngọc Chúc Phúc

10

Ngọc Sinh Mệnh

9

1500 Danh Vọng

1

Ngọc Điểm

175

 

 

Kho Kim Cương(Có thể làm mới 1 lần)

Vật phẩm

Số lượng

Dây chuyền Nước hoặc Dây Cự Thạch

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Đá Thiêu Đốt

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

2

Thép Bách Luyện

2

Ngọc Sinh Mệnh

10

Thép Bách Luyện

2

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

10

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

10

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Công-Cao

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

2000 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

12

Ngọc Tiến Hóa

6

Ngọc Chúc Phúc

12

Ngọc Sinh Mệnh

10

2000 Danh Vọng

1

Ngọc Điểm

200

 

Số ngày mở server:43-92

Kho Đồng

Vật phẩm

Số lượng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Bạc

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

4

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Bạc

1

 

 

Kho Bạc

Vật phẩm

Số lượng

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Vàng

1

Ngọc Ánh Trăng

2

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

3

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

3

Ngọc Sinh Mệnh

4

Ngọc Ánh Trăng

2

Ngọc Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Vàng

1

 

 

Kho Vàng

Vật phẩm

Số lượng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Đá Thiêu Đốt

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Ánh Trăng

3

Ngọc Sinh Mệnh

8

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

6

Thần Binh Công-Cao

1

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

Tin khác

FunTap

Game MU: Vượt Thời Đại

Hỗ Trợ | Cài Đặt| Điều Khoản | Bảo Mật

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Funtap security : Infosec@funtap.vn

Bản quyền © 2021 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 18:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 1876/QĐ-BTTTT ngày 04/11/2020

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Quý Dương

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội