【SỰ KIỆN INGAME】 DI TÍCH CHIẾN THẦN

【SỰ KIỆN INGAME】 DI TÍCH CHIẾN THẦN

23/03/2022

 

Thông báo sự kiện Di tích Thần Chiến

 

Thời gian sự kiện: 05:00 24/3/2022~04:59 25/3/2022 

Điều kiện mở: Các server mở >=120 ngày và cấp nhân vật >=Lv560

Phạm vi sự kiện:  
Số ngày mở server>=120 ngày
Lorencia 10001-10200
Devias 11001-11200
Noria 12001-12200
Dungeon 13001-13142

Nội dung sự kiện

  1. Di tích Thần Chiến

Trong thời gian sự kiện sẽ mở Di tích Thần Chiến với tổng 5 di tích, mỗi di tích đều bao gồm thưởng lớn, Rương Thần Thú và các vật phẩm quý hiếm khác, người chơi có thể chọn bất kỳ 1 di tích nào, sử dụng nến để tiến hành thăm dò, ngoài ra còn có thể nhấn xem trước thưởng trên giao diện di tích bất kỳ lúc nào để biết thông tin thưởng  còn lại;

Khu vực mới cần nằm sát khu vực đã khám phá nếu trong trường hợp muốn khám phá khu vực mới, một số di tích chia thành nhiều tầng, mở khóa cửa tầng trước mới có thể vào di tích tầng sau để thăm dò; khi mở khóa cửa sẽ không tiêu hao nến.

Một số di tích sẽ sập, khi sập sẽ không tiêu hao nến. 

Sau khi khi được thưởng lớn của Di tích Chư Thần sẽ reset để có thể thăm dò lại;

 

Nến, giá tương ứng và thưởng lớn như sau: 

Di tích

Nến

Giá /lượt

Thưởng lớn

Di tích Phá Bại

Nến Phá Bại

800 điểm

Chân-Nhân Thú Thần*1

Di tích Tử Linh

Nến Tử Linh

120KC

Kết Tinh Thú Hồn-Cao*6

Di tích Hồn Rồng

Nến Hồn Rồng

160KC

Kết Tinh Thú Hồn-Cực Phẩm*6

Di tích Quỷ Dữ

Nến Quỷ Dữ

200KC

Tâm Thần Thú*1

Di tích Chư Thần

Nến Chư Thần

300KC

Chân-Tâm Thần Thú*1

 
 

Xem trước thưởng lớn Di tích Thần Chiến: 

Chân-Nhân Thú Thần: 

 

Chân-Tâm Thần Thú: 

 

Tâm Thần Thú: 

 

Kết Tinh Thú Hồn-Cực Phẩm: 

 

Kết Tinh Thú Hồn-Cao: 

 
 

Rương Nhân Thú Thần: Nhận xong có thể nhận ngay 1 thưởng trong các thưởng sau: Thú Linh Chính,Thú Mạch Chính,Thú Hồn Chính,Thú Tâm Chính,Thú Tinh Chính,Thú Phách Chính.

 
  1. Ưu đãi tranh mua

Trong thời gian SK Di tích Thần Chiến sẽ đồng thời mở gói ưu đãi, người chơi có thể mua để nhận nến cùng vô số Thần Thú lam chính và các thưởng hiếm khác! Gói ưu đãi chia thành 2 loại Gói di tích và Gói quà hạt nhân, Gói di tích tổng có 5 gói với giá bán lần lượt là 22000 VND, 69000 VND, 279000 VND, 599000 VND và 709000 VND, mua gói trước mới hiện gói sau; 

Gói quà hạt nhân được mua tối đa 10 lần với giá bán là 69000 VND.

 

 

Tin khác