【SỰ KIỆN INGAME】 SỰ KIỆN NGUYỆT QUẾ

【SỰ KIỆN INGAME】 SỰ KIỆN NGUYỆT QUẾ

31/03/2022

Sự kiện Nguyệt Quế

Thời gian sự kiện: 05:00 31/3/2022~04:59 07/04/2022 

Điều kiện mở: Các server mở từ 8 ngày trở lên và cấp nhân vật >=Lv100

Phạm vi sự kiện:
Server mở >=8 ngày
Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-164

  1. Nạp đầu mỗi ngày

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp mốc bất kỳ sẽ được nhận thưởng siêu giá trị như Hộp Hoa Nguyệt Quế , Phiếu quay thưởng Hoa Nguyệt Quế.

Trong đó, Phiếu quay thưởng Hoa Nguyệt Quế có thể dùng trong sự kiện Vòng quay Hoa Nguyệt Quế để nhận thưởng lớn. Vòng hoa nguyệt quế có thể dùng để đổi vật phẩm quý hiếm trong Shop siêu giá trị.

 
  1. Treo thưởng sự kiện 

Trong thời gian sự kiện, hoàn thành các mục tiêu trong sự kiện để nhận điểm bách hoa. Khi đủ số lượng nhất định sẽ được nhận các vật phẩm hiếm.

Sự kiện mỗi ngày: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên chọn 3 nhiệm vụ dưới đây để làm sự kiện trong ngày 

Tên sự kiện

Điểm sự kiện

Nhiệm vụ tiền thưởng  20 lần

50

BOSS Thế Giới 5 lần

50

BOSS chiến trường cổ 3 lần

50

Blood Castle 2 lần

50

BOSS Cá nhân 2 lần

50

Huyễn Cảnh Trên Không 2 lần

50

Khai thác Mỏ 2 lần mỏ tím

50

 
 

Sự kiện tích lũy: Trong thời gian sự kiện, làm đủ các sự kiện sau được nhận điểm bách hoa 

Sự kiện

Điều kiện hoàn thành

Tối đa hoàn thành

Mỗi lần hoàn thành sự kiện được nhận số điểm bách hoa

Nhiệm vụ Tiền Thưởng

20

140

200

BOSS Thế Giới

5

35

200

Boss Chiến Trường Cổ

3

21

250

Blood Castle

5

25

200

BOSS Cá Nhân

4

20

200

Huyễn Cảnh Trên Không

6

30

250

Cầu nguyện điểm

3

15

250

Cầu nguyện EXP

3

15

250

Mua gói ưu đãi

1

7

200

Mua gói sơ cấp

1

7

300

Mua gói trung cấp

1

7

400

Mua gói cao cấp

1

7

600

 
 
  1. Lệnh bài bách hoa

Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ sự kiện treo thưởng để nhận điểm bách hoa, Lệnh bài bách hoa đạt số lượng nhất định sẽ được nhận vật phẩm hiếm và Vòng hoa nguyệt quế, Phiếu Rút Thưởng Hoa Nguyệt Quế. Dùng Vòng hoa nguyệt quế để đổi thưởng hiếm trong shop.

Phiếu Rút Thưởng Hoa Nguyệt Quế có thể dùng để nhận vật phẩm bất ngờ trong sự kiện vòng quay, có thể nhận thời trang cuồng vọng sói thỏ, buff exp thêm và thưởng gang cực phẩm!

 

thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí chính): Tùy chọn 1 thưởng sau (thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí chính) hoặc Bánh Quy Thiên Ưng*3) 

thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí phụ): Tùy chọn 1 thưởng sau (thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí phụ) hoặc Bánh Quy Thiên Ưng*3) 

 

Đặc quyền EXP Vòng hoa nguyệt quế: Trong thời gian sự kiện, EXP cơ bản nhận được từ diệt quái sẽ tăng 15%, sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc sự kiện.

  1. Vòng quay nguyệt quế

Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng Phiếu Rút Thưởng Hoa Nguyệt Quế để quay lấy các vật phẩm hiếm trong sự kiện vòng quay. Quay thưởng đủ 450 lần sẽ được nhận thưởng hiếm cùng Trái Tim Thánh Vũ.

Rương tùy chọn thời trang giáp sói thỏ: Tùy chọn 1 thưởng sau (tùy chọn thời trang giáp sói thỏ (5 chọn 1)or Bánh Quy Thiên Ưng*2) 

Rương chọn thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí chính)Rương chọn thờTuyf chọn 1 thưởng trong số sau(thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí chính) hoặc Bánh Quy Thiên Ưng*3) 

Rương chọn thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí phụ)Rương chọn thờTuyf chọn 1 thưởng trong số sau(thời trang cuồng vọng sói thỏ(vũ khí phụ) hoặc Bánh Quy Thiên Ưng*3) 

 
  1. Shop đổi

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng Vòng hoa nguyệt quế để đổi lấy các vật phẩm hiếm trong Shop. 

 

 

Server mở với số ngày : 73-166

Gói/Giá

Vật phẩm

Số lượng

Gói mộng ảo 

31888 KC

Lông Vũ Garuda(Cánh 4-Lông Vũ) 

1

Linh Thạch Thần Kính(Cánh 4-Đá Trợ Lực Ghép) 

1

Hộp Chọn Đá Thánh Khí-Cao1

1

Gói Trợ Lực Ghép

5288 KC

Hộp Lửa Đại Bàng

1

Hộp Lông Vũ Locke

1

Hộp Chọn Cuộn Thiên Phú 1

1

 

Server mở với số ngày : 167-269

Gói/Giá

Vật phẩm

Số lượng

Gói mộng ảo 

31888 KC

Lông Vũ Hồng Quang(Cánh 5-Lông Vũ) 

1

Linh Thạch Thánh(Cánh 5-Đá Trợ Lực Ghép) 

1

Hộp Chọn Đá Thánh Khí-Cao2

1

Gói Trợ Lực Ghép

5288 KC

Hộp Lửa Đại Bàng

1

Hộp Lông Vũ Locke

1

Hộp Chọn Cuộn Thiên Phú 2

1

 

Server mở với số ngày : 270-352

Gói/Giá

Vật phẩm

Số lượng

Gói mộng ảo 

31888 KC

Lông Vũ Hỗn Độn(Cánh 6-Lông Vũ) 

1

Linh Thạch Trời Ban(Cánh 6-Đá Trợ Lực Ghép) 

1

Hộp Chọn Đá Thánh Khí-Cao2

1

Gói Trợ Lực Ghép

5288 KC

Lông Vũ Garuda(Cánh 4-Lông Vũ) 

1

Linh Thạch Thần Kính(Cánh 4-Đá Trợ Lực Ghép) 

1

Hộp Chọn Cuộn Thiên Phú 2

1

 

Server mở với số ngày : 353 trở lên

Gói/Giá

Vật phẩm

Số lượng

Gói mộng ảo 

31888 KC

Lông Vũ Săn Ma(Cánh 7-Lông Vũ ) 

1

Pha Lê Thần Ban (Cánh 7-Đá Trợ Lực Ghép) 

1

Hộp Chọn Đá Thánh Khí-Cao2

1

Gói Trợ Lực Ghép

5288 KC

Lông Vũ Garuda(Cánh 4-Lông Vũ) 

1

Linh Thạch Thần Kính(Cánh 4-Đá Trợ Lực Ghép) 

1

Hộp Chọn Cuộn Thiên Phú 2

1

 
  Hoàn lợi giờ vàng

Trong thời gian sự kiện kiện mở hoàn lợi giờ vàng! Các chiến binh khi tiêu kim cương sẽ được nhận hoàn lợi  kim cương màu, ngoài ra, kim cương màu còn có thể nhận từ các gói ưu đãi giờ vàng trong các loại sự kiện! Các chiến binh hãy dùng kim cương màu để nhận vật phẩm hiếm miễn phí trong shop nhé!

 
  1. BOSS hoạt động

BOSS, tiêu diệt xong chắc chắn nhận Phiếu Rút Thưởng Hoa Nguyệt Quế, Ngọc Điểm, Vòng hoa nguyệt quế và có cơ hội nhận thêm thưởng lớn, gây sát thương lên BOSS càng cao thì cơ hội nhận được thưởng lớn càng cao.

Cứ tham dự thảo phạt BOSS đều được nhận Phiếu Rút Thưởng Hoa Nguyệt Quế, Vòng hoa nguyệt quế và Ngọc Điểm với số lượng nhất định. Xếp hạng càng cao thì càng có cơ hội nhận các vật phẩm hiếm như Nguyên liệu cánh, Nguyên liệu ghép thủ vệ và Nguyên liệu tăng cấp khiên.

 

Tin khác