【SỰ KIỆN INGAME】BẢO TÀNG CỰ LONG

【SỰ KIỆN INGAME】BẢO TÀNG CỰ LONG

23/03/2022

Sự kiện Bảo Tàng Rồng Khổng Lồ

Thời gian SK: 05:00 24/3/2022~04:59 25/3/2022

Điều kiện mở: Các cụm server có cấp thế giới đạt Lv300 và nhân vật có cấp cá nhân đạt Lv330

Phạm vi sự kiện


Server mở từ 8-119 ngày
Dungeon 13143-13163

 

Thông tin sự kiện

Bảo tàng Rồng Khổng Lồ

Rồng Khổng Lồ ngủ say tỉnh dậy giữa sự kiện mang theo lượng lớn bí bảo loại Tọa Kỵ gây sốc cho mọi người!

Trong thời gian sự kiện, chiến binh có thể dùng 80 KC để mua Túi Vàng, nhận  "Rồng Khổng Lồ Lân" tặng kèm để mở  "Rương Rồng Khổng Lồ".

Sau khi mở rương sẽ có cơ hội nhận nguyên liệu Thú Hồn Tọa Kỵ, nguyên liệu tăng sao, Tọa Kỵ quý và các vật phẩm hiếm khác. 

Thưởng ngẫu nhiên của rương như sau:

Số ngày mở server: 8-49 ngày

Tên vật phẩm

Giới hạn số lượng

Ấn Tự Nhiên (Đá triệu hồi Thánh Linh Tự Nhiên)

2

Lá Ếch Lỳ Lợm (Đá triệu hồi Ếch Lỳ Lợm)

1

Lông Thú Lông Nhọn (Đá triệu hồi Thú Lông Nhọn)

1

Châu Báu Cự Long

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn Trung

40

Đan Thú Hồn Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần rương cự long, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

Server mở từ :50-115

Tên vật phẩm

Giới hạn số lượng

Ấn Thứ Nguyên (Đá triệu hồi thần cơ thứ nguyên)

2

Dây cương Quạ Yêu (Đá triệu hồi quạ yêu)

1

Hồn Thú Mây Màu (Đá triệu hồi Hồn Thú Mây Màu)

1

Châu Báu Cự Long

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn Trung

40

Đan Thú Hồn Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần rương cự long, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

Server mở từ :116-119

Tên vật phẩm

Giới hạn số lượng

Bùa Cự Kình (Đá triệu hồi Phù Linh Mị Kình)

2

Thôn Hư Bích Ảnh (Đá triệu hồi Cổ mộc thôn hư thiềm)

1

Lưỡi Câu (Đá triệu hồi Phúc Dụ)

1

Châu Báu Cự Long

9

Chân-Châu Báu Ấu Long

12

Đan Thú Hồn-Cao

15

Đan Thú Hồn Trung

40

Đan Thú Hồn Thấp

120

 

Trong thời gian sự kiện tối đa mở 200 lần rương cự long, tất cả vật phẩm thưởng trong rương đều có số lượng giới hạn

 

Bảo Tàng Long Vương

Sau khi các chiến binh trong thời gian sự kiện mở rương cự long đạt 120 lần sẽ mở khóa Bảo Tàng Long Vương với thưởng vô cùng hấp dẫn! Mở Rương Long Vương để nhận Ng.liệu tăng sao Tọa Kỵ cực phẩm! 

Chiến binh muốn mở Rương Long Vương cần tiêu 200 KC để mua Túi Vàng, nhận Vảy Rồng Long Vương để mở, sau khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên các thưởng vật phẩm sau: 

Ng.liệu tăng sao Tọa Kỵ: Chân-Châu Báu Cự Long, Châu Báu Cự Long; 

Ng.liệu Thú Hồn Tọa Kỵ: Đan Thú Hồn Cao Cấp, Đan Thú Hồn Trung, Đan Thú Hồn Sơ; 

Ng.liệu tẩy luyện Tọa Kỵ: Bụi Tẩy Luyện (số lượng ngẫu nhiên)

龙王宝箱的开启次数没有限制,但是其中的珍稀奖励是有限的,各位勇士开启宝箱时多多注意~

Tên vật phẩm

Giới hạn số lượng

Chân-Châu Báu Cự Long

22

Châu Báu Cự Long

20

Đan Thú Hồn-Cao

160

Đan Thú Hồn Trung

180

Đan Thú Hồn Thấp

360

 

 

Bụi Tẩy Luyện có thể dùng để tẩy luyện Tọa Kỵ (Mở sau khi Tọa Kỵ tăng đầy sao)

 

Gói ưu đãi

Trong sự kiện sẽ mở nhiều gói ưu đãi, gói ưu đãi chia làm 2 loại: Gói Cự Long  và Gói Long Vương . Gói Cự Long  chia thành 5 gói với cấp độ khác nhau, Gói Long Vương chia thành 3 gói với cấp độ khác nhau, cần mua gói trước thì gói sau mới xuất hiện.

Gói Cự Long 

Gói Cự Long 1, giá 22000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

3

Kim Cương

80

Đan Thú Hồn Thấp

3

 

Gói Cự Long 2, giá 69000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

6

Đan Thú Hồn Trung

3

Ngọc Sinh Mệnh

9

 

Gói Cự Long 3, giá 109000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

9

Đan Thú Hồn Trung

5

Dục Huyết Hồng Phong

1

 

Gói Cự Long 4, giá 179000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

12

Chân-Châu Báu Ấu Long

2

Đan Thú Hồn Trung

5

 

Gói Cự Long 5, giá 279000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Cự Long Lân

20

Châu Báu Cự Long

2

Đan Thú Hồn-Cao

2

 

 

Gói Long Vương 

Gói Long Vương 1, giá 179000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Long Vương

5

Chân-Châu Báu Ấu Long

3

Đan Thú Hồn Trung

6

 

Gói Long Vương 2, giá 499000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Long Vương

15

Châu Báu Cự Long

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

 

Gói Long Vương 3, giá 1199000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Vảy Rồng Long Vương

15

Chân-Châu Báu Cự Long

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

 

 

Gói Hồn Thú-Cao (tối đa mua 5/5), giá 109000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Đan Thú Hồn Cao

10

Đan Thú Hồn-Trung

10

Đan Thú Hồn-Cao

10

 

 

Server mở từ 116-119

Gói Tọa Kỵ-Sơ, giá 69000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Lông Thú Lông Nhọn

1

Chân-Châu Báu Ấu Long

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

 

Gói Tọa Kỵ-Trung, giá 429000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Lá Ếch Lỳ Lợm

1

Châu Báu Cự Long

3

Đan Thú Hồn-Cao

5

 

Gói Tọa Kỵ-Cao, giá 1199000 VND:

Tên vật phẩm

SL

Ấn Tự Nhiên

1

Chân-Châu Báu Cự Long

1

Bụi Tẩy Luyện

1000

 


 

Tin khác