【SỰ KIỆN INGAME】VÒNG QUAY MAY MẮN

【SỰ KIỆN INGAME】VÒNG QUAY MAY MẮN

17/03/2022

Sự kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian SK: 05:00 18/3/2022~04:59 19/3/2022

Điều kiện mở: Các server mở từ 8 ngày trở lên và cấp nhân vật >=Lv80

Phạm vi server:  
Các server mở từ 8 ngày trở lên
Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-163

Nội dung SK

Vòng quay siêu hời

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay siêu hời, dùng Phiếu Hồng Vận để quay thưởng, giá 30KC/phiếu

Vòng quay gồm 8 thưởng lớn, là 1 bộ thời trang (7 món), Giáp Huyễn Hóa Hoàn Mỹ-Chính. Mỗi lần không quay trúng thưởng lớn sẽ tích lũy điểm may mắn, mỗi lần 1 điểm, đủ 20 điểm may mắn chắc chắn ra thưởng lớn, nếu quay hết thưởng lớn thì không thể quay thêm.

 

Shop Đổi

Trong thời gian sự kiện, sẽ mở shop đổi, người chơi có thể dùng phiếu đổi trong vòng

quay sành điệu để đổi thời trang, vũ khí huyễn hóa, Giáp Vũ Khí Huyễn Hóa Hoàn

Mỹ-Chính, đá giải phóng Thánh Khí, Dây Chuyền,... và nhiều vật phẩm hiếm khác

 

Vòng quay sành điệu

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay sành điệu, dùng Phiếu may mắn để quay thưởng, giá 60KC/phiếu

Vòng quay chia làm 2 vòng trong- ngoài, vòng trong là Phiếu đổi, dùng để đổi vật phẩm trong shop đổi khi sk bắt đầu. Vòng ngoài là nhiều Phiếu đổi, thưởng khác là Gang, Cuộn Thiên Phú, Đá Thần Binh. Khi người chơi quay thưởng có thể cùng lúc nhận thưởng vòng trong và vòng ngoài đã quay được.

Trong 10 lần quay đầu của vòng quay sành điệu nhất định sẽ ra 1 thưởng lớn, không có giới hạn nhận thưởng, có thể quay không ngừng!

 

Thời trang Chiến sĩ Bí Ẩn Nhận

Chiến sĩ: 

 

Pháp sư: 

 

Cung Thủ: 

 

Thánh Đạo Sư: 

Gói ưu đãi 

Trong thời gian SK sẽ mở gói ưu đãi, người chơi có thể mua ngay để nhận Phiếu quay thưởng, Phiếu Đổi, Gang, Ngọc, vv… Tổng có 5 gói ưu đãi, giá bán lần lượt là 9000, 69000, 129000, 219000, 279000,xuất hiện trong vòng 24h, mua gói trước sẽ xuất hiện gói sau.

Với các server có số ngày mở server từ 164 ngày trở lên sẽ mở thêm Gói ưu đãi huyễn hóa độc quyền, người chơi mua gói để nhận thời trang ảo hóa tinh mỹ siêu giá trị. Giá bán lần lượt là 129000, 429000 VND.

 

Tin khác