【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI HỒN ĐÁ

【SỰ KIỆN INGAME】 TRIỆU HỒI HỒN ĐÁ

13/04/2022

Hồn Đá Triệu Hồi

【Thời gian】: 2022/04/13 05:00~2022/04/14 04:59

【Điều kiện mở】: Server đủ 105 ngày mở server, nhân vật đạt >=Lv600

Nội dung: 

Hồn Đá Triệu Hồi

Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng có thể dùng Thánh Thạch Ma Hồn để tiến hành Hồn Đá Triệu Hồi trong giao diện sự kiện để nhận vô vàn vật phẩm hiếm, còn có cơ hội nhận Đá Hồn Cực Phẩm, dùng kích hoạt Hỗn Kỹ【Đỏ】mạnh mẽ! Diệt Tùy Tùng Ma Vương lợi ích cao và dùng 60KC mua Túi Vàng 8888 ở giao diện sự kiện nhận Thánh Thạch Ma Hồn.

 

Sự kiện lần này có thể nhận Hồn Đá cực phẩm: Đá Linh Hồn Bóng Đen, Đá Linh Hồn Hồn Tỏa, Hồn Đá Lôi Đình, Hồn Đá Trì Hoãn, Đá Linh Hồn Chữa Trị

 

Số ngày mở server không giống nhau, thưởng Hồn Đá Triệu Hồi sẽ có khác biệt.

Mỗi lần Hồn Đá Triệu Hồi có cơ hội nhận thưởng sau:

Số ngày mở sv

Mã số

Tên vật phẩm

SL

Số lượng có thể nhận

105-226

1

Đá Linh Hồn Bóng Đen

(Thưởng lớn đặc biệt)

1

10

2

Hồn Đá Đỏ Ngẫu Nhiên

1

10

3

Hộp Hồn Đá Tím

1

12

4

Hộp Hồn Đá Xanh

1

15

5

Hộp Hồn Đá Lam

1

30

6

Đá Tụ Hồn-Cao

1

100

7

Đá Tụ Hồn-Sơ

6

160

8

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

60

9

Thép Luyện Ác Ma

1

10

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

4

Không giới hạn

11

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

4

Không giới hạn

12

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

4

Không giới hạn

13

Cuộn Giáp Cứng Thiên Phú

4

Không giới hạn

14

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

15

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

16

Thần Binh Bạo Kích-Trung

2

Không giới hạn

17

Đá Thánh Khí Giáp Cứng-Trung

2

Không giới hạn

Số ngày mở sv

Mã số

Tên vật phẩm

SL

Số lượng có thể nhận

 

Trên 227 ngày


 

1

Đá Linh Hồn Chữa Trị

(Thưởng lớn đặc biệt)

1

10

2

Hồn Đá Đỏ Ngẫu Nhiên

1

10

3

Hộp Hồn Đá Tím

1

12

4

Hộp Hồn Đá Xanh

1

15

5

Hộp Hồn Đá Lam

1

30

6

Đá Tụ Hồn-Cao

1

100

7

Đá Tụ Hồn-Sơ

6

160

8

Tinh Thạch Nguyệt Quang

1

60

9

Thép Luyện Ác Ma

1

10

10

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

4

Không giới hạn

11

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

4

Không giới hạn

12

Cuộn Thiên Phú Tự Nhiên

4

Không giới hạn

13

Cuộn Giáp Cứng Thiên Phú

4

Không giới hạn

14

Thần Binh Tự Nhiên-Trung

2

Không giới hạn

15

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

16

Thần Binh Bạo Kích-Trung

2

Không giới hạn

16

Đá Thánh Khí Giáp Cứng-Trung

2

Không giới hạn

 

 

Số ngày mở server không giống nhau, loại Hồn Đá Đỏ Ngẫu Nhiên sẽ có khác biệt: 

Số ngày mở sv

Mã số

Hồn Đá

SL

105-226

1

Đá Linh Hồn Hồn Tỏa

1

2

Hồn Đá Lôi Đình

1

Số ngày mở sv

Mã số

Hồn Đá

SL

Trên 227

1

Hồn Đá Trì Hoãn

1

2

Hồn Đá Lôi Đình

1

3

Đá Linh Hồn Hồn Tỏa

1

4

Đá Linh Hồn Bóng Đen

1

 

 

【Hộp Hồn Đá Tím】: Mở nhận ngẫu nhiên 1 Hồn Đá Tím (Hồn Đá Liệt Diễm*1, Đá Linh Hồn Kim Cương*1, Đá Linh Hồn Minh Vương*1)

【Hộp Hồn Đá Xanh】: Mở nhận ngẫu nhiên 1 Hồn Đá Xanh (Đá Linh Hồn Ám Thứ*1, Đá Linh Hồn Huyễn Thứ*1, Đá Linh Hồn Nộ Kích*1, Đá Linh Hồn Chấn Kích*1, Đá Linh Hồn Khiên Sương*1, Đá Linh Hồn Khiên Băng*1)

【Hộp Hồn Đá Lam】: Mở nhận ngẫu nhiên 1 Hộp Hồn Đá Lam (Đá Linh Hồn Nộ Khí*1, Đá Linh Hồn Tự Nhiên*1, Đá Linh Hồn Đại Địa*1, Đá Linh Hồn Thánh Viêm*1, Đá Linh Hồn Vệ Sĩ*1, Đá Linh Hồn Băng Tiễn*1, Đá Linh Hồn Độc Viêm*1, Đá Linh Hồn Băng Phong*1, Đá Linh Hồn Gió Xoáy*1, Đá Linh Hồn Thiên Quân*1)

Gói Giảm Giá

Trong thời gian SK, cũng sẽ mở Gói Giảm Giá, người chơi mua gói được nhận Thánh Thạch Ma Hồn, Gang, Ngọc… Gói Giảm Giá tổng cộng 6 vật phẩm, giá bán lần lượt là 9000, 69000, 129000, 279000, 499000, 1199000 VNĐ, mua xong 1 gói, gói sau mới xuất hiện

Hạn Giờ Hoàn Trả

Trong thời gian SK, sẽ mở Hạn Giờ Hoàn Trả! Các chiến binh tiêu 1 Kim Cương có thể nhận hoàn trả 100 KC Màu, ngoài ra, còn có thể nhận KC Màu từ các loại Gói Giảm Giá trong sự kiện Giờ Vàng! Các chiến binh có thể dùng KC Màu đổi vật phẩm hiếm miễn phí trong  Shop Hoàn Trả!

 

Tin khác