【SỰ KIỆN INGAME】 TIỆC TRUNG THU

【SỰ KIỆN INGAME】 TIỆC TRUNG THU

14/09/2021

Sự kiện mừng Trung Thu

 

Thời gian hoạt động: 5:00 ngày 15/9/2021 – 4:59 ngày 22/9/2021

Điều kiện kích hoạt: Server đã được mở từ 8 ngày trở lên và cấp nhân vật >= Lv100

Server hoạt động:  Server có số ngày hoạt động >= 8 (được mở từ 9/8/2021 trở về trước)

Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-105

  1. Nạp Đầu Mỗi Ngày

Trong thời gian sự kiện, chỉ cần nạp mức bất kỳ mỗi ngày để nhận quà nạp đầu

Trong đó, Nguyệt Thần Ấn Ký có thể được sử dụng để đổi thưởng trong Shop Đổi, và Đèn lồng Trung Thu dùng để nhận thưởng bất ngờ trong sự kiện Vòng Quay Trung Thu

 


 

DS Thưởng

 

15/9 Vật phẩm 1

Số lượng

 
 

Hộp Quà Trung Thu

1

 
 

Nguyệt Thần Ấn Ký

128

 
 

Đèn Lồng Trung Thu

1

 
 

Ngọc Chúc Phúc

2

 
       
 

16/9 Vật phẩm 2

Số lượng

 
 

Hộp Quà Trung Thu

1

 
 

Nguyệt Thần Ấn Ký

128

 
 

Đèn Lồng Trung Thu

1

 
 

Ngọc Linh Hồn

2

 
       
 

17/9 Vật phẩm 3

Số lượng

 
 

Hộp Quà Trung Thu

1

 
 

Nguyệt Thần Ấn Ký

128

 
 

Đèn Lồng Trung Thu

1

 
 

Thần Binh Sinh Mệnh - Sơ

3

 
       
 

18/9 Vật phẩm 4

Số lượng

 
 

Hộp Quà Trung Thu

1

 
 

Nguyệt Thần Ấn Ký

128

 
 

Đèn Lồng Trung Thu

1

 
 

Thần Binh Phòng Ngự - Trung

1

 
       
 

19/9 Vật phẩm 5

Số lượng

 
 

Hộp Quà Trung Thu

1

 
 

Nguyệt Thần Ấn Ký

128

 
 

Đèn Lồng Trung Thu

1

 
 

Ngọc Sinh Mệnh

3

 
       
 

20/9 Vật phẩm 6

Số lượng

 
 

Hộp Quà Trung Thu

1

 
 

Nguyệt Thần Ấn Ký

128

 
 

Đèn Lồng Trung Thu

1

 
 

Thần Binh Công - Trung

1

 
       
 

21/9 Vật phẩm 7

Số lượng

 
 

Hộp Quà Trung Thu

1

 
 

Nguyệt Thần Ấn Ký

128

 
 

Đèn Lồng Trung Thu

1

 
 

Ngọc Sinh Mệnh

3

 
 

Mở Hộp Quà Trung Thu để nhận một trong các phần thưởng sau 

 

Vật phẩm

Số lượng

 

Bí Ngân Thuần Khiết

1

 

Ngọc Sinh mệnh

2

 

Tinh Thạch Nguyệt Quang

1

 

Ngọc Ánh Trăng

1

 

Lông Vũ Locke

1

 

Pha Lê Maya

1

 

Danh Vọng

500

 

Thần Binh Công - Sơ

5

 

Ngọc Linh Hồn

3

 

Lửa Đại Bàng

1

 

Ngọc Điểm

30

 
 

 

  1. Sự kiện Treo Thưởng Trung Thu

Trong thời gian sự kiện, nhận Chuông Hoa Sen khi hoàn thành tất cả mục tiêu trong sự kiện Treo Thưởng Trung Thu. Khi tổng số Chuông Hoa Sen đạt đến một số lượng nhất định, người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm quý hiếm trong Sổ Tay Trung Thu.

Sự kiện hàng ngày: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi sẽ rút ngẫu nhiên 3 mục tiêu trong các mục tiêu dưới đây để làm sự kiện hàng ngày

 

Tên sự kiện

Điểm sự kiện

BOSS Thế Giới 5 lần 

50

BOSS Chiến Trường Cổ 3 lần

50

Blood Castle 2 lần

50

BOSS Cá Nhân 2 lần

50

Huyễn Cảnh Trên Không 2 lần

50

Mỏ Hắc Ám 2 lần mỏ tím

50

BOSS Thế Giới 5 lần

50

 


 

Sự kiện tích điểm: Trong thời gian sự kiện, có thể nhận được Chuông Hoa Sen bằng cách tích lũy hoàn thành các sự kiện sau

 

Sự kiện

Điều kiện hoàn thành

Lượt hoàn thành tối đa

Nhận chuông Hoa Sen

Nhiệm Vụ Tiền Thưởng

20 lần

7

100

BOSS Thế Giới

5 lần

7

100

Boss Chiến Trường Cổ

3 lần

7

150

Blood Castle

5 lần

5

150

BOSS Cá Nhân

4 lần

5

100

Huyễn Cảnh Trên Không

6 lần

5

200

Cầu Nguyện Điểm 

3 lần

5

180

Cầu Nguyện Kim Cương

3 lần

5

180

Mua Gói Ưu Đãi Mỗi Ngày

1 lần

6

100

Mua Gói Sơ Cấp Mỗi Ngày

1 lần

6

200

Mua gói Trung Cấp Mỗi Ngày

1 lần

6

300

Mua Gói Cao Cấp Mỗi Ngày

1 lần

3

500

 
  1. Sổ Tay Trung Thu

Trong thời gian sự kiện, có thể nhận Chuông Hoa Sen bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong Sổ Tay Treo Thưởng Trung Thu, khi tích lũy Chuông Hoa Sen đến một số lượng nhất định, người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm quý hiếm trong Sổ Tay Trung Thu. Sau khi mua Lệnh Bài Bái Nguyệt, người chơi có thể nhận được các phần thưởng như Thời Trang Phượng Minh tuyệt đẹp, tăng thêm điểm thưởng Buff kinh nghiệm và Gang cực phẩm

 

DS Thưởng

 

Số Chuông Hoa Sen yêu cầu

Phần thưởng Sổ Tay trả phí

Số lượng

Phần thưởng Sổ Tay miễn phí

Số lượng

200

Thần Binh Công-Cao

3

Nguyệt Thần Ấn Ký

300

400

“BUFF 15% EXP”

1

Thần Binh Công-Cao

1

700

Nguyệt Thần Ấn Ký

500

Đèn Lồng Trung Thu

3

1100

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

1600

Thời Trang Phượng Minh(Tay)

1

Nguyệt Thần Ấn Ký

300

2200

Đá Thiêu Đốt

1

Thần Binh Công-Cao

1

2900

Nguyệt Thần Ấn Ký

500

Đèn Lồng Trung Thu

3

3700

Thời Trang Phượng Minh(Giày)

1

Nguyệt Thần Ấn Ký

500

4500

Ấn Chúc Phúc-Cao

1

Đèn Lồng Trung Thu

5

5300

Nguyệt Thần Ấn Ký

500

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

3

6100

Thời Trang Phượng Minh(Đầu)

1

Đèn Lồng Trung Thu

6

6900

Đá Thiêu Đốt

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

3

7900

Mã Não Truyền Thế

1

Đèn Lồng Trung Thu

8

8900

Thời Trang Phượng Minh(Chân)

1

Nguyệt Thần Ấn Ký

800

10000

Pha Lê Bất Hủ

1

Đá Thiêu Đốt

2

11000

Thời Trang Phượng Minh (Y phục)

1

Đèn Lồng Trung Thu

10

 


 

  1. Vòng Quay Trung Thu

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể sử dụng Đèn Lồng Trung Thu để quay các vật phẩm quý hiếm từ Vòng Quay Trung Thu. Sau khi lượt quay thưởng đạt số lượt nhất định, người chơi có thể nhận được rất nhiều phần thưởng quý hiểm như Thời Trang Vũ Khí May Mắn Phượng Minh, Tọa Kỵ Cực Phẩm...

Sau mỗi lần quay thưởng, người chơi có thể nhận được 1 phần thưởng vật phẩm ngẫu nhiên 

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Lượt quay tối đa

1

1 trong 5 Bộ Giáp Thời Trang Phượng Minh

1

10

2

Pha Lê Bất Hủ

1

5

3

Bí Ngân Thuần Khiết

1

10

4

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

15

5

Thép Bách Luyện

1

15

6

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

7

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Không giới hạn

8

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

2

Không giới hạn

9

Ngọc Sinh Mệnh

3

Không giới hạn

10

Pha Lê Tinh Luyện

5

Không giới hạn

11

Thần Binh Bạo Kích-Trung

1

Không giới hạn

12

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

1

Không giới hạn

13

Thần Binh Công-Trung

1

Không giới hạn

14

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

1

Không giới hạn

 


 

Số lượt tích lũy

Thưởng vật phẩm

30

Văn Tiên Tri LV.5*1,Nguyệt Thần Ấn Ký*300,Danh Vọng*500

60

Tử Tinh Tinh Linh*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *300, Danh Vọng *500

90

Vũ Khí Phụ Phượng Minh*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *300, Danh Vọng *500

120

Rương Khiên Kết Tinh-Trung*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *500, Danh Vọng *500

150

Diệu Thạch Băng Hồn*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *500, Danh Vọng *500

180

Vũ Khí Chính Phượng Minh*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *500, Danh Vọng *500

210

Gói Hoa Văn Thánh LV.4*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *800, Danh Vọng *500

240

Đá Thiêu Đốt*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *800, Danh Vọng *500

270

Vũ Khí Phụ Phượng Minh *1, Nguyệt Thần Ấn Ký *800, Danh Vọng *500

300

Pha Lê Bất Hủ*1, Nguyệt Thần Ấn Ký *1000, Danh Vọng *500 (thêm thưởng: Ma Thạch Băng*1)

330

Vũ Khí Chính Phong Minh *1, Nguyệt Thần Ấn Ký *1000, Danh Vọng *1000

360

Thép Luyện Ác Ma *1, Nguyệt Thần Ấn Ký *1500, Danh Vọng *1000

400

Khiên Kết Tinh-Cao *1, Nguyệt Thần Ấn Ký *1500,Danh Vọng*1000

Tin khác