TÍNH NĂNG MỚI: ĐẤU TRƯỜNG THẾ GIỚI

TÍNH NĂNG MỚI: ĐẤU TRƯỜNG THẾ GIỚI

29/04/2021

TÍNH NĂNG MỚI: ĐẤU TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đấu trường thông thường mở vào thứ 3 đầu tiên mỗi tháng, nếu trong server có user Lv420 trở lên, server này sẽ mở tính năng Đấu Trường. Nếu server không thỏa mãn điều kiện nhưng trong mùa giải lại có user đạt Lv420 trở lên, Đấu Trường sẽ mở vào thứ 3 đầu tiên tháng sau.

Khi server mở tính năng Đấu Trường, đồng thời cấp cá nhân đạt Đại Sư Lv20 có thể mở Đấu Trường Server Thế Giới, Đấu Trường Server Thế Giới mỗi tháng theo lịch công nguyên là một mùa giải, Đấu Trường thông thường mở vào thứ 2 đầu tiên mỗi tháng đến thứ 5 cuối cùng mỗi tháng. 

          1. Đấu trường thông thường 

Mỗi tháng có nhiều lượt khiêu chiến Đấu Trường, hệ thống sẽ ghép bạn với đối thụ có năng lực tương đương【Kính Tượng】tiến hành đối kháng 1V1, trong Đấu trường thông thường, dù thắng hay thua, đều có thể nhận thưởng điểm, thưởng điểm vinh dự và số điểm rank Đấu Trường  khi trận đấu kết thúc, nếu khiêu chiến thất bại cũng có thể nhận số điểm rank, số điểm rank đạt điều kiện nhất định có thể tăng rank.

 

        2. Thưởng Đấu Trường

  • Thưởng rank

Trong Đấu trường thông thường, mỗi khi số điểm rank đạt điều kiện nhất định có thể tăng cấp rank, đồng thời nhận nhẫn mùa đấu độc quyền giải đấu, cấp rank càng cao, thuộc tính nhân càng mạnh

  • Thưởng đấu

Trong Đấu trường thông thường, coi 1 mùa giải là một chu kỳ tổng kết, trong mùa giải chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sự kiện điều kiện có thể nhận ngay lượng lớn Danh Vọng, nguyên liệu Đúc,...

        3. Shop Đấu Trường

Tham gia sự kiện Đấu Trường có thể nhận lượng lớn thưởng điểm Vinh Dự, điểm Vinh Dự đổi thưởng ở Shop Đấu Trường, trong đó có phiếu tăng cấp nhẫn mùa đấu, nguyên liệu tăng cấp thánh khí và tọa kỵ độc quyền!

       4. Thuốc Đấu Trường

Sau khi update, tại【Shop Điểm-Đạo cụ thường dùng】có thể mua【Thuốc HP Đấu Trường】, thuốc này chỉ có thể dùng trong Đấu trường thông thường và đấu trường đỉnh cao, dùng nhận ngay hồi HP theo tỷ lệ HP cao nhất!

 

Nhẫn mùa đấu

Đạt Đại Sư Lv20, mở tính năng Nhẫn mùa đấu, các loại nhẫn nhận trong thưởng rank đấu trường, thưởng đỉnh cao (mở sau) có thể kích hoạt tại đây

Mỗi nhẫn mùa đấu có buff thuộc tính cơ bản, thuộc tính tăng cấp và thiên phú nhẫn, hiệu quả nhẫn đặc biệt. Trong đó, thuộc tính cơ bản, thuộc tính tăng cấp có hiệu lực vĩnh viễn, tối đa có thể đeo hai nhẫn mùa đấu khác nhau cùng lúc.

 

Tin khác