BIG UPDATE 23/06 - CHIẾN BINH THẦN DIỆU

BIG UPDATE 23/06 - CHIẾN BINH THẦN DIỆU

22/06/2021

Thông tin bản update ngày 23/6

 1. Chuyển Nghề-Chuyển 7

 2. Cấp đạt đến Bậc Thầy Lv290 có thể nhận nhiệm vụ Chuyển Nghề-Chuyển 7.

 3. Trong quy trình nhiệm vụ Chuyển 7, Thánh đạo sư Savina cần bạn thu thập “Chứng Minh Thiên Sứ”, “Vương Miện Thiên Sứ”, “Lông Vũ Thiên Sứ”, sau khi thu thập đủ 3 nguyên liệu này, có thể hoàn thành thành công Chuyển 7.

 

 • Quy trình 1: Sau khi bạn đạt Bậc Thầy Lv290, có thể đến map Núi Lửa Ma tiêu diệt quái số lượng nhất định, nhận “Chứng Minh Thiên Sứ”.

 • Quy trình 2: Sau khi bạn đạt Bậc Thầy Lv300 và hoàn thành quy trình 1, có thể nhận nhiệm vụ chuyển nghề tiếp theo, trong quy trình này, cần nhận riêng 4 Thủ Lệnh Thần Dụ, và hoàn thành thử thách trong Thủ Lệnh. Sau khi hoàn thành toàn bộ Thủ Lệnh, có thể nhận “Vương Miện Thiên Sứ”.

 • Quy trình 3: Sau khi bạn đạt Lv300 và hoàn thành quy trình 2, có thể nhận nhiệm vụ chuyển nghề bước 3, tiêu diệt 1 số Quái Thần Bí có thể nhận “Lông Vũ Thiên Sứ”

 • Sau khi thu thập các nguyên liệu trên, có thế đến Devias để tìm [Thánh đạo sư Savina] hoàn thành Chuyển Nghề-Chuyển 7. Chuyển Nghề thành công, nghề sẽ thay đổi, cụ thể thay đổi như sau:

 • Lực-Kỵ Sĩ Thánh——Lực-Kỵ Sĩ Thần Ấn

 • Trí-Kỵ Sĩ Thánh——Trí-Kỵ Sĩ Thần Ấn

 • Trí-Thần Đạo Sư——Trí-Đạo Sư Thần Ấn

 • Mẫn-Thần Đạo Sư——Mẫn-Thần Đạo Sư

 • Mẫn-Xạ Thủ Ảo Diệu——Mẫn-Xạ Thủ Thần Ấn

 • Trí-Xạ Thủ Ảo Diệu——Trí-Xạ Thủ Thần Ấn

 

 1. Chuyển Nghề-Chuyển 8

 2. Khi cấp đạt Bậc Thầy Lv390 có thể nhận nhiệm vụ Chuyển Nghề-Chuyển 8.

 3. Trong quy trình nhiệm vụ Chuyển 8, Thánh Đạo Sư Savina cần bạn thu thập [Tình Báo Ma Quỷ], [Bí Tịch Thánh Giả], [Pha Lê Thần Thánh], thu thập 3 nguyên liệu này xong, có thể hoàn thành thành công Chuyển 8.

 4. Quy trình 1: Sau khi bạn đạt Bậc Thầy Lv390, có thể đến map Núi Lửa Ma tiêu diệt quái số lượng nhất định để nhận [Tình Báo Ma Quỷ];

 • Quy trình 2: Sau khi bạn đạt Bậc Thầy Lv400 và hoàn thành quy trình 1, có thể nhận nhiệm vụ chuyển nghề tiếp theo, trong quy trình này, có thể khiêu chiến [Huyễn Cảnh Trên Không] và [Blood Castle] để nhận [Ngọc Thánh Quang], mở [Bí Tịch Thánh Giả];

 • Quy trình 3: Sau khi đạt Bậc Thầy Lv400 mở Phong Ấn Kundun và hoàn thành quy trình 2, có thể nhận nhiệm vụ chuyển nghề tiếp theo, trong quy trình này, có thể thông qua [Mua Trực Tiếp] và [Diệt Quái Chỉ Định] để nhận [Pha Lê Thần Thánh];

 • Sau khi thu thập các nguyên liệu trên, có thế đến Devias để tìm [Thánh đạo sư Savina] hoàn thành Chuyển Nghề-Chuyển 8. Chuyển Nghề thành công, nghề sẽ thay đổi, cụ thể thay đổi như sau:

 • Lực-Kỵ Sĩ Thần Ấn——>Lực-Kỵ Sĩ Thần Diệu;

 • Trí-Kỵ Sĩ Thần Ấn——>Trí-Kỵ Sĩ Thần Diệu;

 • Trí-Đạo Sư Thần Ấn——>Trí-Đạo Sư Thần Diệu;

 • Mẫn-Đạo Sư Thần Ấn——>Mẫn-Đạo Sư Thần Diệu;

 • Mẫn-Xạ Thủ Thần Ấn——>Mẫn-Xạ Thủ Thần Diệu;

 • Trí-Xạ Thủ Thần Ấn——>Trí-Xạ Thủ Thần Diệu.

 

 1. Mở Rộng Giới Hạn Cấp

 2. Hoàn thành Chuyển Nghề-Chuyển 7, giới hạn cấp nhân vật sẽ mở rộng lên cấp Bậc Thầy Lv400, đồng thời mở thanh trang bị Chuyển 7, mở nhận trang bị Chuyển 7;

 3. Trang bị Chiến Binh mới: Vũ Khí [Gươm Dối Trá], Giáp [Bộ Bão].

 4. Trang bị Pháp Sư mới: Chính [Trượng Ma Ngục], Phụ [Khiên Phù Hộ], Giáp [Bộ Diêm Vương].


   

 5. Trang bị Cung Thủ mới: Chính [Nỏ Ác Ma], Phụ [Mũi Tên Thí Thần], Giáp [Bộ Thánh Quang].

 

 • Hoàn thành Chuyển Nghề- Chuyển 8, giới hạn cấp nhân vật sẽ mở rộng lên cấp Bậc Thầy Lv500, đồng thời mở thanh trang bị Chuyển 8, mở nhận trang bị Chuyển 8;

 • Trang bị Chiến Binh mới: Vũ Khí [Chư Thần Hoàng Hôn], Giáp [Bộ Aresla].

 • Trang bị Pháp Sư mới: Chính [Ánh Sáng Phán Xử], Phụ [Khiên Thần Diệu], Giáp [Bộ Michael].


   

 • Trang bị Cung Thủ mới: Chính [Đại Bàng Rừng Rậm], Phụ [Mũi Tên Phỉ Thúy], Giáp [Bộ Diana].

 

 1. Tiến Hóa Tọa Kỵ

Hiện nay, người chơi có thể mua các vật phẩm tiến hóa của 1 số Tọa Kỵ trong Shop Danh Vọng để thay đổi ngoại hình của Tọa Kỵ, tăng thuộc tính Tọa Kỵ.

So sánh 1 số Tọa Kỵ trước và sau khi tiến hóa: 

Thú Một Sừng

 

Thú Mây Màu

 

Ngựa Sao Trời

 

Rồng Đáy Biển

Nhiều ngoại hình Tọa Kỵ hơn, vui lòng tham khảo tại Shop trong game.

 1. Mở Rộng Cờ Chiến

Tiệm Guild thêm mới Cờ Chiến của Chuyển 5,6,7,8, người chơi và Guild có thể mua khi đáp ứng các yêu cầu tương ứng. Đồng thời, sẽ giảm yêu cầu cấp Tiệm Guild của Cờ Chiến trong một số chuyển đầu. Yêu cầu cụ thể như sau:

Tiệm Guild Lv.1 -> Cờ Chiến Kỷ Niệm

Tiệm Guild Lv.3-> Cờ Chiến Tiên Tri

Tiệm Guild Lv.5-> Cờ Chiến Tự Do

Tiệm Guild Lv.6-> Cờ Chiến Hy Vọng

Tiệm Guild Lv.7 -> Cờ Chiến U Mê

Tiệm Guild Lv.8-> Cờ Chiến Vàng

 

 1. Mở Rộng Thiên Phú

Các Thiên Phú nghề sẽ mở đến tầng 10.
 

Tin khác