【SỰ KIỆN INGAME】VÒNG QUAY MAY MẮN

【SỰ KIỆN INGAME】VÒNG QUAY MAY MẮN

31/08/2021

Sự kiện Vòng Quay May Mắn

Thời gian SK: 05:00 31/8/2021-04:59 1/9/2021

Điều kiện mở:Server đạt ngày 8 mở, và cấp nhân vật >=80

Server : 

Số ngày mở SV>=8 ngày (Sv mở trước 24/8/2021)
Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-096

Nội dung SK:

Vòng quay siêu hời

 

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay siêu hời, dùng Phiếu Hồng Vận để quay thưởng, giá 30KC/phiếu

Vòng quay gồm 7 thưởng lớn, là 1 bộ thời trang (7 món). Mỗi lần không quay trúng thưởng lớn sẽ tích lũy điểm may mắn, mỗi lần 1 điểm, đủ 20 điểm may mắn chắc chắn ra thưởng lớn, nếu quay hết thưởng lớn thì không thể quay thêm.

 

Nội dung thưởng vòng quay: 

Thời gian mở server

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

8-40

1

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Chính

1

1

8-40

2

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Phụ

1

1

8-40

3

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Áo

1

1

8-40

4

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giáp Chân

1

1

8-40

5

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Mũ

1

1

8-40

6

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giáp Tay

1

1

8-40

7

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giày

1

1

8-40

8

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

8-40

9

Thép Bách Luyện

1

80

8-40

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

8-40

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

8-40

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

Thời gian mở server

Tên vật phẩm

SL vật phẩm

SL giới hạn

41-9999

1

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Chính

1

1

41-9999

2

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Phụ

1

1

41-9999

3

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Áo

1

1

41-9999

4

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Giáp chân

1

1

41-9999

5

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Mũ

1

1

41-9999

6

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Giáp Tay

1

1

41-9999

7

Thời trang Chiến Thần Hắc Kim-Giày

1

1

41-9999

8

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Không giới hạn

41-9999

9

Thép Bách Luyện

1

80

41-9999

10

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Không giới hạn

41-9999

11

Thần Binh Công-Trung

2

Không giới hạn

41-9999

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Không giới hạn

 

 

Vòng Quay Sành Điệu

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay sành điệu, dùng Phiếu may mắn để quay thưởng, giá 60KC/phiếu

Vòng quay chia làm 2 vòng trong- ngoài, vòng trong là Phiếu đổi, dùng để đổi vật phẩm trong shop đổi khi sk bắt đầu. Vòng ngoài là nhiều Phiếu đổi, thưởng khác là Gang, Cuộn Thiên Phú, Đá Thần Binh. Khi người chơi quay thưởng có thể cùng lúc nhận thưởng vòng trong và vòng ngoài đã quay được.

Trong 10 lần quay đầu của vòng quay sành điệu nhất định sẽ ra 1 thưởng lớn

Nội dung thưởng Vòng Quay Sành Điệu:

Số ngày mở server

Vật phẩm ngoài

SL vật phẩm ngoài

Thưởng trong

8-40

1

Phiếu Đổi*100

1

Phiếu Đổi*50

8-40

2

Phiếu Đổi*80

1

Phiếu Đổi*40

8-40

3

Đá Thiêu Đốt

1

Phiếu Đổi*50

8-40

4

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Phiếu Đổi*50

8-40

5

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Phiếu Đổi*20

8-40

6

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Phiếu Đổi*5

8-40

7

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Phiếu Đổi*5

8-40

8

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

2

Phiếu Đổi*5

8-40

9

Thép Bách Luyện

1

Phiếu Đổi*10

8-40

10

Thần Binh Công-Trung

2

Phiếu Đổi*5

8-40

11

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Phiếu Đổi*5

8-40

12

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Phiếu Đổi*5

Số ngày mở server

Vật phẩm ngoài

SL

Thưởng trong

41-9999

1

Phiếu Đổi*100

1

Phiếu Đổi*50

41-9999

2

Phiếu Đổi*80

1

Phiếu Đổi*40

41-9999

3

Đá Thiêu Đốt

1

Phiếu Đổi*50

41-9999

4

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Phiếu Đổi*50

41-9999

5

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Phiếu Đổi*20

41-9999

6

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Phiếu Đổi*5

41-9999

7

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Phiếu Đổi*5

41-9999

8

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

2

Phiếu Đổi*5

41-9999

9

Thép Bách Luyện

1

Phiếu Đổi*10

41-9999

10

Thần Binh Công-Trung

2

Phiếu Đổi*5

41-9999

11

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Phiếu Đổi*5

41-9999

12

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Phiếu Đổi*5

 

 

Nhiệm vụ hàng ngày

Trong thời gian SK, sẽ mở nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành nhiệm vụ trong đó để nhận phiếu quay thưởng.

 

Nhiệm vụ ngày và nội dung thưởng: 

 

Tên nhiệm vụ

Lượt mỗi ngày

Thưởng

1

BOSS Thế Giới 5 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

2

BOSS Chiến Trường Cổ 3 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

3

Blood Castle 2 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

4

BOSS Cá Nhân 2 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu giá trị*1

5

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Ưu Đãi

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*1

6

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Sơ

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*2

7

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Trung

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*3

8

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Cao

1

Phiếu quay thưởng vòng quay hào hoa*4

 

 

Shop đổi

 

Trong thời gian sự kiện, sẽ mở shop đổi, người chơi có thể dùng phiếu đổi trong vòng quay sành điệu để đổi thời trang, vũ khí huyễn hóa, đá giải phóng Thánh Khí, Gói Thánh Đạo Giáng Thế,...

 

Nội dung Shop Đổi: 

Thời gian mở server

Vật phẩm

SL

Phân loại

Chỉ được mua

Phiếu đổi cần có

8-40

1

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Chính

1

Hot

1

200

8-40

2

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Phụ

1

Hot

1

200

8-40

3

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Áo

1

Hot

1

100

8-40

4

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giáp Chân

1

Hot

1

90

8-40

5

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Mũ

1

Hot

1

80

8-40

6

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giáp Tay

1

Hot

1

70

8-40

7

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giày

1

Hot

1

60

8-40

8

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Chính

1

Hot

10

250

8-40

9

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Phụ

1

Hot

10

250

8-40

10

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Áo

1

Hot

10

150

8-40

11

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giáp Chân

1

Hot

10

140

8-40

12

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Mũ

1

Hot

10

130

8-40

13

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giáp Tay

1

Hot

10

120

8-40

14

Thời trang Dũng sĩ Hoang tàn-Giày

1

Hot

10

110

8-40

15

Lưỡi Hái Tử Thần/Trượng Gordon/Cung Cánh Bạc/Trượng Thần Hỏa

1

Vật phẩm

1

250

8-40

16

Gươm Huyền Băng/Trượng Hủy Diệt/Cung Hồng Vũ/Trượng Vạn Xà

1

Vật phẩm

1

250

8-40

17

Thanh Long Đao/Trượng Diệt Vong/Cung Thánh Linh/Trượng Thánh Ưng

1

Vật phẩm

1

200

8-40

18

Đồ Long Đao/Trượng Kundun/Ma Cung Ngạo Thế/Trượng Quang Huy

1

Vật phẩm

1

200

8-40

19

Mũi Khoan/Trượng Hư Không/Cung Tử Diễm/Trượng Linh Hồn

1

Vật phẩm

1

200

8-40

20

Đá giải phóng Khát Máu

10

Tin khác

FunTap

Game MU: Vượt Thời Đại

Hỗ Trợ | Cài Đặt| Điều Khoản | Bảo Mật

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Funtap security : Infosec@funtap.vn

Bản quyền © 2021 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 1876/QĐ-BTTTT ngày 04/11/2020

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Quý Dương

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội