【SỰ KIỆN INGAME】CHUỖI EVENT CUỐI THÁNG 6

【SỰ KIỆN INGAME】CHUỖI EVENT CUỐI THÁNG 6

24/06/2021

CHUỖI EVENT CUỐI THÁNG 6

[Thời gian sự kiện]:05:00 ngày 25/06/2021 đến 04:59 ngày 02/07/2021

[Điều kiện]:Server mở 8 ngày trở lên, nhân vật đạt level 100 trở lên

[Server sự kiện]:

Server mở 8 ngày trở lên (server mở trước ngày 18/06/2021)

Lorencia:001-200

Devias:001-200

Noria:001-200

Dungeon:001-026

  1. Nạp Đầu Mỗi Ngày

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chỉ cần nạp mức bất kì là có thể nhận quà nạp đầu. 

Trong đó, có thể dùng Lá Thần đổi thưởng Vật phẩm trong Shop Sự Kiện, dùng Sợi 5 màu tại sự kiện Vòng Quay Thần Long để nhận phần thưởng bất ngờ.

Danh sách thưởng

Vật phẩm

Số lượng

Hộp Quà Rồng Thần

1

Lá Thần

128

Sợi 5 màu

1

Ngọc Linh Hồn

2

 

 

 

  1. Rồng Thần Treo Thưởng

Trong thời gian sự kiện có thể hoàn thành các mục tiêu trò chơi tại Rồng Thần Treo Thưởng để nhận Trống. Khi tích lũy Trống đạt giá trị nhất định có thể nhận các loại vật phẩm quý trong Đạp Gió Rẽ Sóng.

Sự kiện hàng ngày:Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày sẽ chọn ngẫu nhiên 3 trong số các mục tiêu dưới đây làm sự kiện ngày hôm đó.

Loại sự kiện

Trống thưởng

Nhiệm vụ Tiền Thưởng 20 lần

50

BOSS Thế Giới 5 lần

50

BOSS Chiến Trường Cổ 3 lần

50

Blood Castle 2 lần

50

BOSS Cá Nhân 2 lần

50

Huyễn Cảnh Trên Không 2 lần

50

Mỏ Hắc Ám tím 2 lần 

50

Tranh cướp Mỏ 1 lần

50

 

Sự kiện tích lũy:Trong thời gian sự kiện, có thể tích lũy hoàn thành những sự kiện dưới đây để nhận Trống

Loại sự kiện

Yêu cầu

Trống thưởng

Số lần hoàn thành tối đa

Nhiệm vụ Tiền Thưởng

Cứ hoàn thành 20 lần

100

7

BOSS Thế Giới

Cứ diệt 5 BOSS

100

7

BOSS Chiến Trường Cổ

Cứ diệt 3 BOSS

150

7

Blood Castle

Cứ vượt ải 5 lần

150

5

BOSS Cá Nhân

Cứ diệt 4 BOSS 

100

5

Huyễn Cảnh Trên Không

Cứ vượt ải 6 lần

200

5

Cầu nguyện điểm

Cứ thực hiện 3 lần

180

5

Cầu nguyện trưởng thành

Cứ thực hiện 3 lần

180

5

Mua gói ưu đãi

Cứ mua 1 lần

100

6

Mua gói sơ cấp

Cứ mua 1 lần

200

6

Mua gói trung cấp

Cứ mua 1 lần

300

6

Mua gói cao cấp

Cứ mua 1 lần

500

3

 

 

 

  1. Đạp Gió Rẽ Sóng

Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ sự kiện Rồng Thần Treo Thưởng để nhận Trống, tích lũy Trống đến một giá trị nhất định là có thể nhận miễn phí các loại vật phẩm quý trong Lệnh Bài Đạp Gió. Tiêu 199000VND mua Lệnh Bài Rẽ Sóng còn có thể nhận Thời Trang Chỉ Huy Thiên Hà lộng lẫy, thưởng thêm buff EXP và Đúc cực phẩm!

Danh sách thưởng

Yêu cầu Trống 

Lệnh Bài Đạp Gió

Lệnh Bài Rẽ Sóng

200

Lá Thần* 300

Thần Binh Tấn Công-Cao * 3

400

Thần Binh Tấn Công-Cao * 1

“BUFF 15% EXP” * 1

700

Sợi 5 màu * 3

Lá Thần* 500

1100

Bí Ngân Thuần Khiết * 1

Ấn Chúc Phúc-Trung * 1

1600

Lá Thần* 300

Thời Trang Sao Trời (Tay)* 1

2200

Thần Binh Tấn Công-Cao * 1

Đá Thiêu Đốt * 1

2900

Sợi 5 màu * 3

Lá Thần* 500

3700

Lá Thần* 500

Thời Trang Sao Trời (Giày)* 1

4500

Dây Tơ Ngũ Sắc * 5

Ấn Chúc Phúc Cao * 1

5300

Thần Binh Phòng Ngự Cao * 3

Lá Thần* 500

6100

Sợi 5 màu * 6

Thời Trang Sao Trời (Đầu)* 1

6900

Thần Binh Sinh Mệnh Cao * 3

Đá Thiêu Đốt * 2

7900

Sợi 5 màu * 8

Mã Não Truyền Thế * 1

8900

Lá Thần* 800

Thời Trang Sao Trời (Chân)* 1

10000

Đá Thiêu Đốt * 2

Pha Lê Bất Hủ * 1

11000

Sợi 5 màu * 10

Thời Trang Sao Trời (Áo)* 1

 

 

Bộ Chỉ Huy Sao Trời

 

  1. Vòng Quay Thần Long

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng Sợi 5 màu quay để nhận các vật phẩm hiếm. Tích lũy đủ lượt quay nhất định có thể miễn phí nhận thưởng hiếm như Thời Trang Vũ Khí Chỉ Huy Sao Trời, Thú Cưỡi Băng Sương Ma Thạch...

Mỗi lần quay sẽ ngẫu nhiên nhận 1 vật phẩm.

Vật phẩm

Số lượng

Rương Đồ Thủ Thời Trang Sao Trời 5 Chọn 1

1

Pha Lê Bất Hủ

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Mắt Mèo Tinh Xảo

1

Thép Bách Luyện

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

2

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

2

Cuộn Thiên Phú Bạo Kích

2

Ngọc Sinh Mệnh

3

Pha Lê Tinh Luyện

5

Thần Binh Bạo Kích (Trung)

1

Thần Binh Sinh Mệnh (Trung)

1

Thần Binh Công (Trung)

1

Thần Binh Phòng Ngự (Trung)

1

 

 

Thú Cưỡi-Băng Sương Ma Thạch

 

  1. Shop Sự Kiện

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể tiêu Lá Thần đổi các vật phẩm hiếm tại Shop Sự Kiện.

 

Vật phẩm

Tiêu Lá Thần 

Số lượng mua

Gói Thần Trang Hạt Nhân Chuyển 3-5

12000

1

Đá giải phóng Khát Máu

2750

1

Đá giải phóng Linh Năng

2750

1

Rương Chọn Đá Thức Tỉnh Cao

3000

1

Rương Chọn Đá Thức Tỉnh Cao

1800

1

Rương Vũ Khí Chỉ Huy Sao Trời

2500

1

Khiên Kết Tinh SƠ

1500

2

Pha Lê Bất Hủ

1000

2

Đá Thiêu Đốt

500

3

Tinh Thạch Nguyệt Quang

200

5

Đá Thánh Khí Khát Máu (Cao)

100

30

Đá Thánh Khí Khát Máu (Cao)

100

30

1000 Danh Vọng

300

3

Hộp Quà Danh Vọng

100

10

Thần Binh Công Sơ

5

Vô Hạn

Thần Binh Phòng Ngự Sơ

5

Vô Hạn

 


 

  1. Gói Kim Cương

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể tiêu KC trong giao diện gói KC để mua quà ưu đãi giới hạn, có thể nhận ngay lượng lớn vật phẩm hiếm, Lá Thần

 

Giá/Giới hạn mua

Vật phẩm

Số lượng

288KC

 (Giới hạn mua 5 lượt)

Thép Bách Luyện

1

Lá Thần

208

Ngọc Sinh Mệnh

3

Ngọc Chúc Phúc

3

588KC

 (Giới hạn mua 5 lượt)

Ấn Chúc Phúc-Trung

1

Lá Thần

388

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

2

Ngọc Sinh Mệnh

6

988KC

 (Giới hạn mua 3 lượt)

Hộp chọn cuộn Bí Kỹ Thần Binh

1

Lá Thần

588

Danh Vọng

600

Pha Lê Tinh Luyện

40

1988KC

 (Giới hạn mua 2 lượt)

Gói chọn Đá Thần Binh

1

Đá Thiêu Đốt

1

Danh Vọng

1000

Lá Thần

1088

3288KC

 (Giới hạn mua 2 lượt)

Gói chọn Đá Thần Binh

2

Hộp chọn cuộn Bí Kỹ Thần Binh

2

Danh Vọng

2500

Lá Thần

1688

 

Gói chọn Đá Thần Binh:Có thể chọn 1 trong các thưởng sau: Đá Thần Binh Sinh Mệnh (Cao)*3, Đá Thần Binh Công (Cao)*3, Đá Thần Binh Phòng Ngự (Cao)*3, Đá Thần Binh Bạo Kích (Cao)*3

Hộp Chọn Cuộn Bí Kỹ Thần Binh: Có thể chọn 1 trong các thưởng sau:Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh*25, Cuộn Thiên Phú Tấn Công*25, Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự*25, Cuộn Thiên Phú Bạo Kích*25

 

  1. BOSS HẠN GIỜ

Trong thời gian sự kiện, 12:15 và 22:00 hàng ngày, map Lorencia và Devias sẽ xuất hiện BOSS Hạn Giờ, tiêu diệt chắc chắn nhận Sợi 5 màu, Lá Thần và Ngọc Điểm, và có cơ hội nhận thêm thưởng lớn, sát thương gây cho BOSS càng cao, tỷ lệ nhận thưởng lớn càng lớn.

Người chơi tham gia diệt BOSS đều sẽ nhận Lá Thần*200, Sợi 5 màu*2 và Ngọc Điểm. Người chơi xếp hạng cao càng có cơ hội nhận vật phẩm hiếm như nguyên liệu Cánh, nguyên liệu ghép Vệ Sĩ.

 

Tin khác