【SỰ KIỆN INGAME】VÒNG QUAY MAY MẮN

【SỰ KIỆN INGAME】VÒNG QUAY MAY MẮN

29/07/2021

SK Vòng Quay May Mắn

Thời gian SK: 29/7/2021 05:00~30/7/2021 04:59

Điều kiện mua: Server đạt ngày 8 mở SV, và cấp nhân vật >=80

Server 

Số ngày mở SV>=8 ngày (Sv mở trước 22/7/2021)
Lorencia  001-200

Devias     001-200

Noria       001-200

Dungeon 001-065(SV cuối cùng mở ngày 22/7)

Nội dung SK:

Vòng quay siêu hời

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay siêu hời, dùng Phiếu Hồng Vận để quay thưởng, giá 30KC/phiếu

Vòng quay gồm 7 thưởng lớn, là 1 bộ thời trang (7 món). Mỗi lần không quay trúng thưởng lớn sẽ tích lũy điểm may mắn, mỗi lần 1 điểm, đủ 20 điểm may mắn chắc chắn ra thưởng lớn, nếu quay hết thưởng lớn thì không thể quay thêm.

 

Nội dung thưởng vòng quay: 

Tên vật phẩm

SL Vật phẩm

SL giới hạn

1

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Tay Chính

1

1

2

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Tay Phụ

1

1

3

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Áo

1

1

4

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp Chân

1

1

5

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Mũ

1

1

6

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp Tay

1

1

7

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giày

1

1

8

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Vô hạn

9

Thép Bách Luyện

1

80

10

Cuộn Thiên Phú Công

2

Vô hạn

11

Thần Binh Công-Trung

2

Vô hạn

12

Ngọc Sinh Mệnh

2

Vô hạn

 

 

Vòng quay sành điệu

Trong thời gian SK, sẽ mở vòng quay sành điệu, dùng Phiếu may mắn để quay thưởng, giá 60KC/phiếu

Vòng quay chia làm 2 vòng trong- ngoài, thưởng vòng trong là Phiếu đổi, dùng để đổi vật phẩm trong shop đổi khi sk bắt đầu. Thưởng vòng ngoài là nhiều Phiếu đổi, thưởng khác là Gang, Cuộn Thiên Phú, Đá Thần Binh. Khi người chơi quay thưởng có thể cùng lúc nhận thưởng vòng trong và vòng ngoài đã quay được.

Trong 10 lần quay đầu của vòng quay sành điệu nhất định sẽ ra 1 thưởng lớn, không có giới hạn nhận thưởng, có thể quay không ngừng!

Thưởng: 

Vật phẩm ngoài vòng

SL Vật phẩm ngoài vòng

Thưởng vòng trong

1

Phiếu đổi*100

1

Phiếu đổi*50

2

Phiếu đổi*80

1

Phiếu đổi*40

3

Đá Thiêu Đốt

1

Phiếu đổi*50

4

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Phiếu đổi*50

5

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Phiếu đổi*20

6

Cuộn Thiên Phú Công

2

Phiếu đổi*5

7

Cuộn Thiên Phú Thủ

2

Phiếu đổi*5

8

Cuộn Thiên Phú HP

2

Phiếu đổi*5

9

Thép Bách Luyện

1

Phiếu đổi*10

10

Thần Binh Công-Trung

2

Phiếu đổi*5

11

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Phiếu đổi*5

12

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Phiếu đổi*5

 

 

Nhiệm vụ hàng ngày

Trong thời gian SK, sẽ mở nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành nhiệm vụ trong đó để nhận phiếu quay thưởng.

Nhiệm vụ ngày và nội dung thưởng: 

Tên nhiệm vụ

Lượt/ngày

Thưởng

1

BOSS Thế Giới 5 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu hời*1

2

BOSS Chiến Trường Cổ 3 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu hời*1

3

Blood Castle 2 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu hời*1

4

BOSS Cá Nhân 2 lần

1

Phiếu quay thưởng vòng quay siêu hời*1

5

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Ưu Đãi

1

Phiếu quay thưởng vòng quay sành điệu券*1

6

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Sơ

1

Phiếu quay thưởng vòng quay sành điệu券*2

7

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Trung

1

Phiếu quay thưởng vòng quay sành điệu券*3

8

Mua 1 lần Gói Hàng Ngày-Cao

1

Phiếu quay thưởng vòng quay sành điệu券*4

 

 

Shop đổi

 

Trong thời gian sự kiện, sẽ mở shop đổi, người chơi có thể dùng phiếu đổi trong vòng quay sành điệu để đổi thời trang, vũ khí huyễn hóa, đá giải phóng Thánh Khí, Gói Thánh Đạo Xuất Hiện,...

Nội dung shop đổi: 

Vật phẩm

SL

Loại

Giới hạn mua

Số phiếu đổi cần

1

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Tay Chính

1

Hot

1

200

2

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Tay Phụ

1

Hot

1

200

3

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Áo

1

Hot

1

100

4

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp Chân

1

Hot

1

90

5

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Mũ

1

Hot

1

80

6

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp Tay

1

Hot

1

70

7

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giày

1

Hot

1

60

8

Gói Thánh Đạo Xuất Hiện

1

Hot

1

450

9

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Tay Chính

1

Hot

10

250

10

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Tay Phụ

1

Hot

10

250

11

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Áo

1

Hot

10

150

12

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp Chân

1

Hot

10

140

13

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Mũ

1

Hot

10

130

14

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giáp Tay

1

Hot

10

120

15

Thời Trang Dũng Sĩ Man Hoang-Giày

1

Hot

10

110

16

Gói Thánh Đạo Xuất Hiện

1

Hot

1

450

17

Lưỡi Hái Tử Thần/Trượng Gordon/Cung Cánh Bạc/Trượng Thần Hỏa

1

Tái xuất

1

250

18

Gươm Huyền Băng/Trượng Hủy Diệt/Cung Hồng Vũ/Cung Hồng Vũ

1

Tái xuất

1

250

19

Đá giải phóng Khát Máu

10

Tái xuất

1

600

20

Đá giải phóng Linh Năng

10

Tái xuất

1

600

21

Thép Luyện Ác Ma

1

Vật phẩm

3

150

22

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Vật phẩm

20

120

23

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Vật phẩm

40

60

24

Thép Bách Luyện

1

Vật phẩm

50

25

25

Túi Thứ Nguyên

1

Vật phẩm

20

40

26

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

1

Vật phẩm

100

5

27

Cuộn Thiên Phú Phòng Ngự

1

Vật phẩm

100

5

28

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

1

Vật phẩm

100

5

29

Thần Binh Công-Cao

1

Vật phẩm

50

25

30

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

1

Vật phẩm

50

25

31

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

1

Vật phẩm

50

25

32

Thần Binh Công-Trung

1

Vật phẩm

80

10

33

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

1

Vật phẩm

80

10

34

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

1

Vật phẩm

80

10

 

 

Note thưởng đặc biệt: 

Gói Thánh Đạo Xuất Hiện thưởng gồm: Thẻ Thưởng Thánh Đạo*1, Pha Lê Bất Hủ*1。

Thẻ Thánh Đạo Xuất Hiện không thể dùng trong phiên bản  này, phải update xong Thánh Đạo Xuất Hiện mới có thể dùng, hãy nhanh tay sở hữu vật phẩm này để chuẩn bị trải nghiệm class mới nào!

 

Tin khác