【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KỲ TÍCH

【SỰ KIỆN INGAME】KHO BÁU KỲ TÍCH

05/08/2021

Thông báo sự kiện Kho Báu Kỳ Tích 

 

Thời gian sự kiện: 05:00:00 5/8/2021-  04:59:59 6/8/2021

Điều kiện mở: Các server mở từ 8 ngày trở lên, và Lv nhân vật >=Lv220

 

Phạm vi server

Lorencia 001-200
Devias    001-200
Noria      001-200
Dungeon 001-072

 

Nội dung sự kiện: 

 

Kho Báu tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng sẽ có một thưởng vượt ải lớn cùng nhiều Bảo Chùy hiếm và các vật phẩm hiếm khác, các chiến binh có thể lựa chọn 1 tầng bất kỳ, sử dụng bảo chùy tương ứng để gõ vỡ gạch và nhận thưởng, đồng thời có thể xem thưởng còn lại qua nút xem trước trên giao diện Kho Báu, xem trước xong nhấn trở lại, gạch sẽ được reset vị trí; các server mở từ 8-77 ngày trong lần sự kiện này sau khi gõ gạch nhận thưởng lớn xong sẽ được reset thưởng 1 lần ở kho báu kim cương và được tiếp tục quay thưởng! Nếu còn Bảo Chùy, hãy giữ lại sử dụng cho đợt sự kiện sau.

 

Độ Sôi Nổi trong ngày đạt 600 điểm sẽ nhận được Bảo Chùy Đồng*1, 700 điểm nhận được Bảo Chùy Bạc*1, 800 điểm nhận Bảo Chùy Vàng*1, thưởng sẽ được gửi qua thư; tiếp tục thám bảo để dùng xu tương ứng với giá cả tương ứng mua 

xu để nhận 8888 Vàng trong giao diện các Kho Báu trong SK, đồng thời lại nhận được Bảo Chùy tặng tương ứng.

Thưởng lớn kho báu kỳ tích như sau: 

Số ngày mở server:8-36 ngày,thưởng Kho Kim Cương được reset 1 lần

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng

Giá túi vàng (điểm)

Giá túi vàng (KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Pha Lê Bất Hủ*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ(Bao Tên Lửa*1 hoặc Cánh Thiên Sứ Hồng*1 hoặc Kính Bay*1)*1

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao(Hồn Ác Ma*1 hoặc Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ*1 hoặc Tinh Thạch Rồng*1)*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Đá giải phóng Khát Máu*10

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Hộp Chọn Dây Chuyền (Dây chuyền Nước hoặc Dây Cự Thạch*1)

 

200

 

Số ngày mở server:37_77 ngày,thưởng Kho Kim Cương được reset 1 lần

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng

Giá túi vàng (điểm)

Giá túi vàng (KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ(Bao Tên Lửa*1 hoặc Cánh Thiên Sứ Hồng*1 hoặc Kính Bay*1)*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao(Hồn Ác Ma*1 hoặc Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ*1 hoặc Tinh Thạch Rồng*1)*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Đá Thức Tỉnh Thần Thánh*2

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Hộp Chọn Dây Chuyền (Dây chuyền Nước hoặc Dây Cự Thạch hoặc Dây Chuyền Liệt Diễm hoặc Dây Chuyền Thánh Linh)

 

200

 

Số ngày mở server:78_112 ngày

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng

Giá túi vàng (điểm)

Giá túi vàng (KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ(Bao Tên Lửa*1 hoặc Cánh Thiên Sứ Hồng*1 hoặc Kính Bay*1)*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao(Hồn Ác Ma*1 hoặc Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ*1 hoặc Tinh Thạch Rồng*1)*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Hộp Chọn Dây Chuyền (Dây chuyền Nước hoặc Dây Cự Thạch hoặc Dây Chuyền Liệt Diễm hoặc Dây Chuyền Thánh Linh hoặc Dây Chuyền Thần Dụ)

 

200

 

Số ngày mở server:113_162 ngày

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng

Giá túi vàng (điểm)

Giá túi vàng (KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ(Bao Tên Lửa*1 hoặc Cánh Thiên Sứ Hồng*1 hoặc Kính Bay*1 hoặc Ô Mùa Hạ*1)*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2 hoặc Sáng Lạng·Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*3

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao(Hồn Ác Ma*1 hoặc Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ*1 hoặc Tinh Thạch Rồng*1 hoặc Bóng Hơi Đoàn Xiếc*1)*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Thần Thánh hoặc Sáng Lạng·Đá Thức Tỉnh Thần Thánh*2

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Hộp Chọn Dây Chuyền (Dây chuyền Nước hoặc Dây Cự Thạch hoặc Dây Chuyền Liệt Diễm hoặc Dây Chuyền Thánh Linh hoặc Dây Chuyền Thần Dụ)

 

200

 

Số ngày mở server:từ ngày 163 trở lên

Số tầng

Số gạch

Tên kho báu

Vật phẩm thám bảo

Thưởng

Giá túi vàng (điểm)

Giá túi vàng (KC)

1

25

Kho Đồng

Bảo Chùy Đồng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ(Bao Tên Lửa*1 hoặc Cánh Thiên Sứ Hồng*1 hoặc Kính Bay*1 hoặc Ô Mùa Hạ*1 hoặc Tù Trưởng Vũ Linh*1)*1

800

 

2

25

Kho Bạc

Bảo Chùy Bạc

Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*2 hoặc Sáng Lạng·Đá Thức Tỉnh Vinh Dự*3

 

80

3

25

Kho Vàng

Bảo Chùy Vàng

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao(Hồn Ác Ma*1 hoặc Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ*1 hoặc Tinh Thạch Rồng*1 hoặc Bóng Hơi Đoàn Xiếc*1 hoặc Phao Bơi Bãi Cát*1)*1

 

150

4

25

Kho Bạch Kim

Bảo Chùy Bạch Kim

Thần Thánh hoặc Sáng Lạng·Đá Thức Tỉnh Thần Thánh*2

 

175

5

25

Kho Kim Cương

Bảo Chùy Kim Cương

Hộp Chọn Dây Chuyền (Dây chuyền Nước hoặc Dây Cự Thạch hoặc Dây Chuyền Liệt Diễm hoặc Dây Chuyền Thánh Linh hoặc Dây Chuyền Thần Dụ hoặc Dây Chuyền Thiên Sứ)

 

200

 

 

Thưởng kho báu kỳ tích như sau: 

Số ngày mở server:8_36 ngày

Kho Đồng

Vật phẩm

SL

Pha Lê Bất Hủ

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Bạc

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

4

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

Thần Binh Công-Trung

2

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Bạc

1

 

 

Kho Bạc

Vật phẩm

SL

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ(Bao Tên Lửa*1 hoặc Cánh Thiên Sứ Hồng*1 hoặc Kính Bay*1)

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Vàng

1

Ngọc Ánh Trăng

2

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

3

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

3

Ngọc Sinh Mệnh

4

Ngọc Ánh Trăng

2

Ngọc Sinh Mệnh

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

800 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

6

Ngọc Tiến Hóa

3

Ngọc Chúc Phúc

6

Ngọc Sinh Mệnh

4

800 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Vàng

1

 

 

Kho Vàng

Vật phẩm

SL

Gói Tiến Bậc Vệ Sĩ-Cao(Hồn Ác Ma*1 hoặc Tim Thiên Sứ Vệ Sĩ*1 hoặc Tinh Thạch Rồng*1)

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Đá Thiêu Đốt

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Ánh Trăng

3

Ngọc Sinh Mệnh

8

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Công-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

3

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

6

Thần Binh Công-Cao

1

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

6

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

6

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

1

1000 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

8

Ngọc Tiến Hóa

5

Ngọc Chúc Phúc

8

Ngọc Sinh Mệnh

8

1000 Danh Vọng

1

Bảo Chùy Bạch Kim

1

 

 

Kho Bạch Kim

Vật phẩm

SL

Đá giải phóng Khát Máu

10

Đá Thiêu Đốt

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

8

Cuộn Thiên Phú Tấn Công

8

Thép Bách Luyện

1

Bảo Chùy Kim Cương

1

Ngọc Sinh Mệnh

9

Cuộn Thiên Phú Sinh Mệnh

4

Thép Bách Luyện

1

Thép Bách Luyện

1

Ngọc Ánh Trăng

3

Thần Binh Công-Cao

1

Thần Binh Công-Trung

4

Thần Binh Sinh Mệnh-Cao

1

Thần Binh Sinh Mệnh-Trung

4

Thần Binh Phòng Ngự-Cao

1

Thần Binh Phòng Ngự-Trung

4

1500 Danh Vọng

1

Ngọc Linh Hồn

10

Ngọc Tiến Hóa

5

Ngọc Chúc Phúc

10

Ngọc Sinh Mệnh

9

1500 Danh Vọng

1

Ngọc Điểm

175

 

 

Kho Kim Cương (Có thể reset 1 lần)

Vật phẩm

SL

Dây chuyền Nước hoặc Dây Cự Thạch

1

Diệu Thạch Băng Hồn

1

Đá Thiêu Đốt

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Bí Ngân Thuần Khiết

1

Thép Bách Luyện

Tags: MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nạp game MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nạp thẻ MU Vượt Thời Đại, Nạp thẻ MU Vượt Thời Đại, Nạp game MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nhận giftcode MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nhập giftcode MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn nhận code MU Vượt Thời Đại, Hướng dẫn đổi code MU Vượt Thời Đại, Tải game MU Vượt Thời Đại, Nhận code MU Vượt Thời Đại, Nhận giftcode MU Vượt Thời Đại, Nhập code MU Vượt Thời Đại

Tin khác

FunTap

Game MU: Vượt Thời Đại

Hỗ Trợ | Cài Đặt| Điều Khoản | Bảo Mật

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Funtap security : Infosec@funtap.vn

Bản quyền © 2021 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 18:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 1876/QĐ-BTTTT ngày 04/11/2020

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hoàng Quý Dương

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội