TÍNH NĂNG MỚI: KHIÊN HUYỀN ẢO

TÍNH NĂNG MỚI: KHIÊN HUYỀN ẢO

29/04/2021

TÍNH NĂNG MỚI: KHIÊN HUYỀN ẢO

Dũng sĩ đạt Đại Sư Lv50 có thể tự động nhận nhiệm vụ nhánh【Khiên Thần Bí】, hoàn thành series nhiệm vụ nhánh có thể mở tính năng khiên

  • Sau khi mở tính năng khiên sẽ nhận【Điểm Khiên】và【Điểm Phá Khiên】, điểm thuộc tính này sẽ tăng theo cấp nhân vật và khi【Điểm trưởng thành】tăng

  • Khi bị người chơi công, nếu điểm khiên bằng 0, sẽ dựa theo cấp thiên phí khiên để giảm ST phải chịu cuối

  • Điểm Phá Khiên càng cao, càng dễ phá khiên của người chơi khác

  • Điểm khiên sẽ hồi dần trong trạng thái chiến đấu, rời trạng thái chiến đấu sẽ hồi nhanh

  • Vượt ải tầng 18 (Đại Sư Lv50 có thể vào) trở lên của Blood Castle có thể nhận nguyên liệu khiên

Tin khác